Vaikai ar pinigai?

Jonas Kavaliauskas

 

Eidami į rinkimus politikai žada mums sukurti geresnį gyvenimą, nieko negriauti, priimti apgalvotus ir rinkėjų pasitikėjimo vertus sprendimus. Deja, neretai valdžios olimpas apsvaigina, ir tada prasideda…
Mažėjantis mokinių skaičius verčia valdžią sukti galvas, iš kur paimti pinigų rajono švietimo įstaigų išlaikymui. Ir kaip visada, surandama viena vienintelė išeitis – naikinti mokyklas. Mažiau mokyklų – mažiau problemų, o ir išlaidų mažiau.
Rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, atlikęs dabartinės situacijos analizę, visuomenei pristatė švietimo įstaigų optimizavimo planą. Prienų mieste, pagal optimizavimo rengėjų, turėtų išlikti gimnazija („Žiburys“), progimnazija („Ąžuolas“), pagrindinė („Revuona“) ir pradinė („Nemunas“) mokyklos. Meno mokykla turėtų persikelti į „Ąžuolą“, spec. mokykla – į „Revuoną“, o Jaunimo mokyklos klasės surastų prieglobstį „Žiburyje“. Tokiu būdu savivaldybė gautų 3 ištuštėjusius mokyklos pastatus, kuriuos galėtų išnuomoti, parduoti arba tiesiog užkalti (užkonservuoti).
Deja, dalis rajonų politikų nori didesnių permainų. Esą būtent jos padės dar daugiau sumažinti švietimo įstaigoms skiriamas lėšas. Politiniuose kuluaruose gimė idėja į „Ąžuolą“ perkelti „Nemuno“ pradinę mokyklą, kuri visiškai atitinka švietimo įstatyme įtvirtintoms nuostatas ir turi teigiamą mokyklinį krepšelį.
Valdančiosios daugumos „Jungtinės frakcijos“ pirmininkas Algirdas Kederys naujienų portalui kvitrina.com patvirtino, jog jų frakcija palaiko „Nemuno“ pradinės mokyklos perkėlimo į „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos patalpas idėją dėl ekonominių priežasčių. Anot politiko, tai tik siūlymas, o nuomonės valdančiojoje daugumoje išsiskyrė. Pagal A. Kederio, jei valdančioji dauguma ir susitartų dėl tokio sprendimo, tai tinklo pertvarkos komisija turėtų koreguoti planą, vėliau vyktų svarstymas įstaigos bendruomenėje, reikėtų gauti ir Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą.
Liberalcentristas pripažįsta, jog švietimo sistemos reforma skausminga, bet tiek pinigų švietimo įstaigų išlaikymui savivaldybė neturi. Politikas taip pat kritiškai įvertimo Švietimo skyriaus sprendimą paviešinti politikų neaprobuotą mokyklos pertvarkos planą.
Socialdemokratų frakcijos Taryboje pirmininkas Alvydas Vaicekauskas naujienų portalui kvitrina.com teigė, kad valdančiojoje koalicijoje nuomonės dėl „Nemuno“ pradinės mokyklos likimo išsiskyrė. LSDP Prienų skyriaus taryba nepritarė „Nemuno“ pradinės mokyklos perkėlimui į „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos patalpas.
O štai „Nemuno“ pradinės mokyklos direktorė Angelė Vasiliauskienė negali suprasti, kodėl norima pertvarkyti sėkmingai veikiančią švietimo įstaigą, atitinkančią pradinėms mokykloms keliamus reikalavimus. Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas naujienų portalui kvitrina.com teigė, kad ir skyrius nepritaria siūlymui perkelti „Nemuno“ pradinę mokyklą į „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos patalpas.
Ką gi, labai gaila, kad švietimas vis dažniau sutapatinamas su ūkiniais subjektais, o ugdymas paverčiamas pinigų įkaitu. Efektyviai dirbti turi visi: ir savivaldybės administracija, ir savivaldybei pavaldžios įstaigos. Bet jei steigėjas ieško lėšų komercinio pastato išlaikymui ir nesudaro sąlygų jame šeimininkaujantiems patiems užsidirbti lėšų, tai kodėl nesuradus lėšų laiko išbandytų struktūrų išlaikymui?

Taip pat skaitykite