Tie politikų pažadai…

Mokyklų tinklo pertvarkos planą, itin svarbų rajono gyventojams, auginantiems dabartinius ir būsimus mokinius, „palaimins“ Tarybos nariai. Viltingi žmonių žvilgsniai kryps į juos – kažko palankaus savo mokykloms tikėsis mokiniai, nenorintys pereiti į kitą ugdymo įstaigą, bedarbystės šmėklos tikėsis išvengti ir mokytojai, tiek daug jėgų ir dvasios šilumos atidavę vaikams. Tačiau jau dabar nemaža yra tokių žmonių, kurie į politikų pusę nusivylę tik mos ranka – apgauti vieną kartą, antro karto nebenori.

Dar visai neseniai praeitos kadencijos Tarybos nariai (daug jų yra ir dabartinėje) rengė išvykas į seniūnijas, lankydami ten esančias valstybines įstaigas, o taip pat ir mokyklas. Toks vizitas į Želkūnų pagrindinę mokyklą paliko labai džiuginančius rezultatus – sunkiai begyvuojanti, jungtines klases turinti ugdymo įstaiga gavo aiškų politikų pažadą: „Rajono pakraštyje esanti mokykla tikrai nebus panaikinta“. Tikriausiai, panašų pažadą išgirdo ne tik želkūniškiai, ir ne tik jie šiuo metu su kartėliu vienas kito klausia, kaip galima taip žadėti, o gal tiksliau, meluoti? Galima tik įsivaizduoti jų nusivylimą, pamačius mokyklų tinklo pertvarkos plano projektą, kuriame iš tų gražių pažadų telikęs šnipštas – Želkūnų pagrindinė mokykla nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. turės tapti Stakliškių vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyriumi. Gal dėl šio išdavystės kartėlio mokyklos bendruomenė svarsto ne tiek tapimo skyriumi, kiek visiško įstaigos panaikinimo klausimą? Kaip galima pasitikėti mūsų išrinktaisiais, neseniai piestu stojusiais prieš mokyklų naikinimą, o šiandien siūlantiems pedagogams pasirinkti „protingą sprendimą“? Paklausti apie savo pažadus, jie tegali ištarti: „Tuo metu buvo tokia padėtis… rinkimai… politika, suprantat..“. O juk ir vėl artėja rinkimai, kai kurie iš Tarybos narių sieks patekti į Seimą, ir vėl bus dalijami gražūs pažadai, bet kaip jais tikėti? Vėl trumpai pasidžiaugti ir gauti šnipštą, tik šįkart jau daug didesnio masto?

Taip pat skaitykite