Teismo sprendimas įpareigoja Savivaldybės tarybą priimti sprendimą, bet jis bus skundžiamas

taryba_prienai

Vacys Staknys

Gegužės 4 d. Regionų apygardos administracinis teismas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Vyriausybės atstovų įstaigos pareiškimą atsakovei Prienų rajono savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui E. Visockui dėl įpareigojimo priimti sprendimą ir patenkino pareiškimą.

Pagal šį sprendimą, Prienų rajono Savivaldybės taryba turi artimiausiame posėdyje priimti sprendimą dėl buvusio Savivaldybės administracijos direktoriaus E. Visocko tarnybinio nusižengimo.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas patikino, jog Regionų apygardos administracinio teismo sprendimas bus skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Anot mero, net jei teismai nuspręs įpareigoti Tarybą priimti sprendimą dėl buvusio savivaldybės administracijos direktoriaus tarnybinio nusižengimo, Taryba nuobaudos skirti negalės, nes praėjo visi terminai.

Prienų rajono savivaldybės Tarybos narys Audrius Narvydas šią situaciją apibūdino taip: „Teisingumą Lietuvoje įgyvendina teismai, o įsiteisėję sprendimai privalomi vykdyti visiems asmenims“.

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba 2019 m. sausio 29 d. raštu pasiūlė Prienų rajono savivaldybės tarybai įvertinti tuometinio administracijos direktoriaus E. Visocko veiksmus „dėl neteisingos informacijos teikimo, dokumentų valdymo ir galimo klastojimo“. 2019.02.04 d. meras A. Vaicekauskas pasirašė potvarkį dėl komisijos, kuri turėtų ištirti ar Savivaldybės administracijos direktorius padarė tarnybinį nusižengimą, sudarymo. Komisija beveik po dviejų mėnesių (2019.04.02) pateikė išvadą, kurioje konstatavo „kad savivaldybės administracijos direktorius padarė tarnybinį nusižengimą, kadangi neužtikrino dokumentų valdymo tvarkos, sudarant sąlygas dokumentus rengti, pasirašyti ir registruoti atgaline data, nevykdė Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo nuostatų, galimai neteisėtai priėmė teisės aktus ir teikė neteisingą informaciją Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, galimai neteisingai priėmė 2018.11.22 d. įsakymą dėl … kasmetinių atostogų“.

Komisija, pateikusi išvadą, kad buvo padarytas tarnybinis nusižengimas, nepasiūlė jokio sprendimo dėl nuobaudos.

2019.03.03 d. įvyko rinkimai į savivaldybių tarybas ir buvo išrinkta naujoji Savivaldybės taryba, kuri pradėjo darbą 2019.04.18 d. Būtent 2019.04.18 d. iš pareigų buvo atleistas ir Savivaldybės administracijos direktorius E. Visockas.

Paaiškėjo, jog komisija nepasiūlė sprendimo, nes savivaldybės administracijos direktoriaus kadencija baigiasi.

Prienų rajono savivaldybės taryba nei 2019.04.29 d., nei 2019.05.10 d. posėdžiuose išvados nesvarstė. 2019.05.23 d. Tarybos posėdyje nebuvo pritarta sprendimo projektui, kuriame buvo siūloma pavesti Komisijos patikslinti išvadą.

Toks Tarybos sprendimas buvo apskųstas Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybai. Tai 2019.06.07 d. padarė Tarybos narys Audrius Narvydas. 2019.06.10 d. tarnyba pateikė Prienų rajono Savivaldybės tarybai reikalavimą priimti sprendimą dėl jau buvusio administracijos direktoriaus tarnybinio nusižengimo.

Savivaldybės taryba paprašė daugiau laiko reikalavimui įgyvendinti. Bet 2019.08.29 d. Tarybos posėdyje buvo nutarta netenkinti Vyriausybės atstovo reikalavimo, nes, anot Tarybos, mero sudaryta komisija nepasiūlė nuobaudos, o Taryba nepritarė išvados tikslinimui, todėl Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje reikalavimas įgyvendinti Tvarkos aprašo nuostatas „neatitiktų sprendimams taikomo teisėtumo reikalavimo“.

Taip pat Prienų rajono savivaldybė savo atsiliepime nurodė, jog nuo fakto sužinojimo praėjo daugiau negu 6 mėnesiai, todėl tenkinant Vyriausybės atstovo reikalavimą būtų priimtas neteisėtas Savivaldybės tarybos sprendimas.

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba kreipėsi į teismą dėl įpareigojimo priimti sprendimą. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų trijų teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą ir nustatė, jog Prienų rajono Savivaldybės taryba privalo priimti sprendimą dėl komisijos išvados dėl dabar jau buvusio savivaldybės administracijos direktoriaus padaryto tarnybinio nusižengimo. Kolegija atmetė Prienų rajono Savivaldybės tarybos visus atsiliepime nurodytus motyvus.

Tiesa, Kolegijos sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jau aišku, kad teismo sprendimas bus skundžiamas. O kas toliau?

Taip pat skaitykite