Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdis: pristatyti nauji vadovai, patvirtinti klasių komplektai, įvestas „pagalvės“ mokestis

kvitrina.com

Rugpjūčio 31 d. Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdžio dienotvarkėje užregistruoti 29 sprendimo projektai. Posėdyje dalyvauja 25 Tarybos nariai.

Giedrė Tautvydienė, Rita Anušauskienė, Danguolė Damijonaitytė

Prieš posėdį meras Alvydas Vaicekauskas pristatė naujus įstaigų vadovus, kurie laimėjo konkursus Turizmo ir verslo informacijos centr0 (Ieva Šalčiuvienė), „Ąžuolo“ progimnazijos (Giedrė Tautvydienė), Prienų švietimo pagalbos tarnybos (Danguolė Damijonaitytė) ir lopšelio-darželio „Pasaka“ (Rita Anušauskienė) direktorių pareigoms užimti. Šiuo metu vyksta nusišalinimo procedūros.

Prasidėjus sprendimo projektų svarstymui paaiškėjo ir Tarybos narių prioritetai. Jų nesudomino sprendimo projektas dėl Prienų miesto vietos veiklos grupės strategijos ir jis buvo patvirtintas be diskusijų. Taryba patvirtino savivaldybės biudžeto pakeitimus. Pasak pranešėjos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jurgitos Čerkauskienės, savivaldybės biudžetas didėja 1 253 400 eurų.
Daugiausiai diskusijų sulaukė sprendimo projekto „Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2023-2024 mokslo metais nustatymo“ dalis, kuri liečia Pakuonio pagrindinės mokyklos klasių skaičių. Buvo pranešta, jog minėtoje mokykloje nebus formuojama 6 kalsė, 8 klasė dalinai bus finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Tarybos nariai išsakė mintį, jog tokia situacija negali tęstis amžinai ir reikalingi politiniai sprendimai dėl mokyklos ateities. 

Tarybos nariai patvirtino sprendimų projektus, kuriuose švietimo įstaigos prašė papildomų etatų. Į Tarybos nario Egidijaus Visocko klausimą, ar rajono lopšeliuose-darželiuose ugdymas vyks pagal LGBT ideologiją, atsakyta, jog ugdymo procesas bus vykdomas pagal Švietimo ministerijos patvirtintą programą. Prienų rajono savivaldybės Taryba nusprendė išpirkti keliautojo Mato Šalčio gyvenamąjį namą su 3 ha žemės sklypu ir išsaugoti sodybą, kaip turistinį ir istorinį objektą. Po nedidelių diskusijų nuspręsta įvesti „pagalvės“ mokestį už naudojimąsi Prienų rajono savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra. Nustatyta vienos nakvynės vieno euro kaina. Tarybos nariai pritarė iniciatyvai steigti savivaldybės sveikatos centrą funkciniu pagrindu, todėl jokių juridinių pertvarkų nebus. Po Tarybos posėdžio vyko pasidalijimas nuomonėmis įvairiais klausimais.

 

Taip pat skaitykite