Svarbus kiekvienas švietimo bendruomenės narys

Švietimas ypač jautri, svarbi ir labai atsakinga sritis, nes nuo protingos ir racionalios švietimo politikos formavimo priklauso ne tik krašto, bet ir visos valstybės ateitis.
Švietimo politiką formuoja Seimas, Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės, mokyklų bendruomenės.
Labai apmaudu, kad į savivaldybių nuomonę pastarosios dvi institucijos ne visada įsiklauso ir atsižvelgia. Pasikeitusi Mokinio krepšelio skaičiavimo metodika vidurinėms mokykloms, sumažintos mokinio krepšelio lėšos prieš Mokyklų tinklo optimizavimo plano ir biudžeto patvirtinimą savivaldybėms  tapo rimtu iššūkiu ir išbandymu.
Suformuoti biudžetą, kad pakaktų lėšų ugdymo procesui užtikrinti,  mokytojų bei personalo atlyginimams, labai sudėtinga.
Turint tokį mokyklų tinklą, kokį turime dabar, atlyginimams pinigų užtektų galimai tik iki spalio mėnesio. Todėl visiems reikia  tartis ir labai atsakingai priimti sprendimus. Čia neturi likti vietos tuščiam politikavimui. Visos mokyklos, visi vaikai, mokytojai, darbuotojai yra svarbūs. Jie turi būti saugūs, užtikrinti dėl savo ateities ir kuo mažiau socialiai pažeidžiami, nes
netekti darbo – iššūkis ne tik jo netekusiam, bet ir visai šeimai.
Mokyklų tinklo optimizavimo projektą rengė administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Darbo grupė. Darbo grupė lankėsi mokyklose ir pristatė jį jų bendruomenėms. Mokyklų bendruomenės turėjo teisę gauti  informaciją iš Savivaldybės apie švietimo būklę, rengiamą mokyklų tinklo pertvarką, pateikti nuomonę ir teikti siūlymus dėl mokyklų tinklo  pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano projekto.
Daug diskutuoti teko su miesto mokyklų vadovais, jų bendruomenių atstovais. „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos atstovai lankėsi Savivaldybėje ir susitiko su vadovais. Tarybos nariai lankėsi „Nemuno“ pradinėje mokykloje, Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto  komiteto nariai – „Revuonos“ vidurinėje,  Naujosios Ūtos, Želkūnų pagrindinėse mokyklose.
Dėl mokyklų tinklo pertvarkos su administracijos direktoriumi A. Marcinkevičiumi konsultavomės Švietimo ir mokslo ministerijoje.
Po pirminio projekto svarstymo jį parengusiai grupei išsakyta pastabų, kadangi pasigesta racionalaus ekonominio projekto pagrindimo, informacijos apie mokytojų įdarbinimo galimybes.
Ypatingą dėmesį reikia skirti neįgaliųjų vaikų ugdymui. Atsakingai priimti sprendimus, sudaryti sąlygas fizinės, psichosocialinės, socioedukacinės aplinkos pritaikymui, neįgalius vaikus integruojant į bendrojo lavinimo mokyklą.
Mums labai turi rūpėti ir kaimo vaikas, ypač pradinukas. Jis turi būti ugdomas  kuo arčiau namų, toje aplinkoje, kurioje augo. Mes privalome išsaugoti atokias, kraštines savivaldybės teritorijoje esančias kaimo mokyklas,  priešingu atveju vaikai gali išvykti mokytis į kitų savivaldybių mokymo įstaigas, kaimas – likti be jokio švietimo židinio.
Žinau, kad pertvarkos visuomet sukelia daug diskusijų, prieštaravimų, įvairių nuomonių, tačiau visi turime suvokti, kad visos mokyklų bendruomenės turi būti saugios.
Mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė

Taip pat skaitykite