Svarbesni Prienų rajono savivaldybės 2023 metų rugpjūčio mėnesio darbai

Nuo rugpjūčio 1 d. dalyje Lietuvos savivaldybių pradėta teikti nauja paslauga – pacientų pavėžėjimas. Prienų r. pirmuoju etapu paslauga teikiama pacientams, kuriems reikia atlikti transplantaciją ar hemodializę. Paslauga užtikrinama dviem lygmenimis – į/iš rajono gydymo įstaigų ir į/iš respublikinių gydymo įstaigų. Pacientai pagal sveikatos būklę pervežami dviejų rūšių transportu – įprastu ir specializuotu, pritaikytu asmenims, turintiems specialių poreikių.

Rugpjūčio 3 d. Prienų r. savivaldybėje lankėsi AB „Kelių priežiūra“ atstovai. Susitikimo metu aptarta regioninių kelių, esančių Prienų r. savivaldybės teritorijoje, situacija, pristatytos įmonės teikiamos paslaugos, išsakytos pastabos, sutarta dėl glaudesnio bendradarbiavimo, aktyvesnio abiejų pusių įsitraukimo.

Rugpjūčio 5 d. Šilavoto Davatkyne baigėsi aštuonioliktasis įvairias meno disciplinas jungiantis menininkų pleneras, kurio metu vyko vietos bendruomenei skirti edukaciniai užsiėmimai.. Renginys organizuotas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Aštuonioliktasis profesionalių menininkų pleneras ir kūrybinės edukacijos Šilavote“.

Rugpjūčio 7–11 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko kūrybinės dirbtuvės „Pasaką kuria vaikai“. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Prienų r. savivaldybė. Stovykloje dalyvavo virš 30 vaikų.

Rugpjūčio 8 d. į Prienų r. savivaldybę atvykę Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir projektuotojų atstovai pristatė regioninio kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijos pasiruošimo darbus, perkamą kelio ruožo rekonstrukcijos techninių darbų projektą ir parengtus priešprojektinius sprendinius.

Rugpjūčio 12 d. Prienų Beržyno parke vyko Jaunimo dienos, kuriose Švietimo ir sporto skyrius kartu su Prienų kultūros ir laisvalaikio centru organizavo sporto varžybos.

Rugpjūčio 16–22 d. Prienų r. vyko LDK Algirdo bataliono padalinių pratybos „Aršus Vilkas 23/2“.

Rugpjūčio 23 d. Balbieriškyje atidengtas atminimo ženklas, skirtas žydų tautos atminimui išsaugoti. Tai J. Bunkos ir Geros valios fondo dovana Balbieriškio miesteliui.

Rugpjūčio 25 d. Švietimo ir sporto skyrius organizavo mokyklų direktorių pasitarimą apie pasirengimą ateinantiems mokslo metams. Susirinkime dalyvavęs Savivaldybės meras A. Vaicekauskas diskutavo su mokyklų vadovais apie kylančias problemas ir galimus jų sprendimus.

Rugpjūčio 26 d. Prienų Beržyno parke įvyko Duonos ir ugnies festivalis, kuriame lankėsi užsienio šalių delegacijos.

Rugpjūčio mėn. tęsiami kelių priežiūros ir remonto darbai. Atlikti privažiavimo Vilniaus g. 4 Vilniaus g. 16 Prienų m., Mokyklos g. dalies Užuguosčio k. Stakliškių sen., Verknės g. Pikelionių k. Staklišių sen. paprastojo remonto darbai. Pradėti kapitalinio remonto darbai Miškininkų g. Prienų m. ir Ignacavos k. bei tęsiamas Mėlynių g. dalies ir Bruknių g. Prienų m. kapitalinis remontas. Nugriautas pastatas Gedimino g. 11, Jiezne. Prienų mieste atnaujinti 4 informaciniai stendai, Nemuno paplūdimyje išvalytas dumblas ir išpiltas smėlis.

Rugpjūčio mėn. trims Prienų įstaigoms pradėjo vadovauti nauji vadovai: Švietimo pagalbos tarnybai D. Damijonaitytė, „Ąžuolo“ progimnazijai G. Tautvydienė, lopšeliui-darželiui „Pasaka“ R. Anušauskienė.

Rugpjūčio 27 d. Šilavote, kunigo A. Radušio parke, vyko skulptūrų skvero atidarymas. Asociacija Šilavoto Davatkyno bendruomenė įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos ir Prienų r. savivaldybės lėšomis finansuojamą projektą „Skulptūrų skvero įkūrimas kun. A. Radušio parke Šilavote“.

Rugpjūčio mėn. baigtas įgyvendinti projektas „Veiverių miestelio laisvalaikio erdvės sutvarkymas“. Bendra projekto vertė 526 991 Eur. Iš Europos Sąjungos fondų skirta 92 640 Eur.

Rugpjūčio mėn. paskirstytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 m. veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšos. Iš viso finansuota 14 Prienų r. savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų, kuriems įgyvendinti skirta 17 455 Eur.

Rugpjūčio 31 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstyti ir priimti 29 sprendimų projektai. Taryba patvirtino klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Prienų r. savivaldybės mokyklose 2023–2024 m., priešmokyklinio ugdymo modelius, keliose švietimo įstaigose padidino didžiausią leistinų pareigybių skaičių. Posėdyje patvirtinti Prienų r. savivaldybės 2023 m. biudžeto pakeitimai, taip pat pritarta 2023–2029 m. vietos plėtros strategijai.

Prienų r. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius rugpjūčio mėn. parengė ir viešino mero potvarkį „Dėl Prienų miesto bendrojo plano korektūros – sodybinio užstatymo kvartalo prie Kęstučio gatvės, Prienų mieste, detaliojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Rugpjūčio 31 d. paskelbtas konkursas Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms.

Rugpjūčio mėn. Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 60 finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų. Prienų rajono mokiniai galės rinktis ugdyti įvairius gebėjimus: 18 įvairių sporto šakų programų, 14 įvairių meno rūšių programų, 6 pilietinio ugdymo programose, 16 STEAM programų, 4 saugaus eismo programose bei 2 anglų kalbos programose.

Taip pat skaitykite