Studentų dėmesiui

Priimami studentų prašymai Birštono savivaldybės Studijų rėmimo fondo vienkartinėms stipendijoms gauti.

Dokumentus pateikti nuo spalio 3 iki 31 d. Jaunimo reikalų vyriausiajai specialistei (214 kab).

Reikalingi dokumentai.

Studentas (tėvai (globėjai) iki nustatytos datos (pirmam semestrui nuo spalio 3 iki 31 d.) pateikia šiuos dokumentus:

Asmens dokumentą ir jo kopiją;

Prašymą;

Fakulteto dekanato patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro pažangumą (pažymių vidurkį) arba bendrojo lavinimo mokyklos brandos atestato ir jo priedo kopijas;

Pažymas apie šeimos pajamas už 3 paskutinius mėnesius:

– darbo užmokestį;

– pašalpas;

– pensijas;

– stipendijas;

– gaunamus alimentus;

– bedarbiams pažymą iš darbo biržos, jei tėvai (globėjai) bedarbiai;

Pažymą apie šeimos sudėtį;

Neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją.

Taip pat skaitykite