Savivaldybėje šeimininkavo „Žiburio“ gimnazistai

Birželio 5 d. Prienų rajono savivaldybėje vykusi „Žiburio“ gimnazijos savivaldos diena pasibaigė bendru gimnazistų ir savivaldybės vadovų bei administracijos darbuotojų posėdžiu. Gerą pusdienį skyriuose dirbę ir įvairaus rango vadovų darbą stebėję, gimnazistai posėdžio metu pasidalino savo įspūdžiais. Dauguma gimnazistų darbą savivaldybėje įvardino kaip darbą su popieriais ir tik nedidelė dalis norėtų ateityje dirbti tokį darbą.

Savivaldybės administracijos skyrių vadovai teigiamai įvertino gimnazistų domėjimąsį jų veikla. Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius pasiūlė gimnazistams spalio mėnesį, kai bus minima savivaldos diena, perimti valdžią savivaldybėje, o ne tik stebėti iš šalies.

Meras Vytas Bujanauskas įsitikinęs, jog žiburiečiai po šio apsilankymo geriau supras savivaldos svarbą žmonių gyvenime ir dirbančių savivaldybėje atsakomybės už priimtus sprendimus laipsnį.

 

Taip pat skaitykite