Pritarta beveik visiems projektams

Paskutiniąją žiemos dieną vykusiame posėdyje Birštono savivaldybės Tarybos nariai pritarė beveik visiems pateiktiems projektams, vieno jų svarstymą atidėjo kitam kartui. Posėdžio pradžioje gimtadienio proga Juozą Aleksandravičių pasveikino merė Nijolė Dirginčienė, jo pabaigoje dovanos laukė visų Tarybos narių – jiems skirti kvietimai į šiųmetę „Vivattur“ parodą.

Didėja socialinių paslaugų poreikis

Visi projektai jau iš anksto apsvarstyti komitetuose, ten pat išsiaiškinti ir kilę klausimai, tad Tarybos nariai neužtruko balsuodami ir gana dažnai buvo vieningi. Kadangi laukiama atsakymų į užklausą iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, sekančiam kartui atidėtas projekto dėl leidimų prekiauti alkoholiniais gėrimais ir galimų atstumų nuo maldos namų, policijos, sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigų nustatymo svarstymas. Sprendžiant iš balsavimo, buvo abejojančiųjų būtinybe padidinti etatų skaičių Nemajūnų dienos centre, kur, pasak pranešėjo Antano Grušelionio, gyventojams teikiamos tos paslaugos, kurias iki šiol teikė savivaldybės darbuotojai. Neįgalieji, vieniši ligoti žmonės nori būti prižiūrimi socialinių darbuotojų savo pačių namuose, o tai esą savivaldybei būtų daug pigiau, nei patalpinti šiuos žmones globos įstaigose. Dėl to niekas nesiginčijo, tačiau atsirado ir balsavusiųjų prieš šį projektą.

Persvarą lėmė merės balsas

Rimtesnes diskusijas sukėlė tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatytmo klausimas sanatorijos „Tulpė“ vadovei Liucijai Patinskienei ir PSPC direktorei Daivai Citvarienei. Tiesa, pirmoji kandidatūra – L. Patinskienė – didelių abejonių nesukėlė niekam, tačiau poliklinikos vadovės atlyginimo didinimas, pasak Vyto Kederio, sukėlė šiokį tokį ažiotažą, nors, jo manymu, kadangi sprendimas galios tik iki gegužės mėnesio, būtų galima apsieiti be diskusijų ir projektą priimti tokį, koks jis pateiktas. Vis dėlto, būta pasvarstymų ir padidinti, ir sumažinti numatomus priedus, buvo svarstoma, ar D. Citvarienė savo darbu įrodys esanti verta atlyginimo padidinimo. Kadangi pati gydytoja posėdyje nedalyvavo, kai kurie Tarybos nariai nusivylė negalėję su ja pasikalbėti rūpimais klausimais. Panašu, kad šios abejonės ir nulėmė tai, kad už PSPC vadovo tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymą balsavo tiek pat tarybos narių, kiek ir prieš, tačiau šiuo atveju sprendimą į teigiamą pusę nusvėrė tik merės N. Dirginčienės balsas.

Prekybos centras plėsis

Dar daugiau abejonių Tarybos nariams sukėlė projektas dėl prekybos centro „Iki cento“ pastato plėtros. Ypač skeptiškai buvo nusiteikęs Stanislovas Martinaitis, kurio manymu, pritardama prekybos centro norui didinti prekybos plotą, savivaldybė jį proteguoja kitos įmonės („Norfos“), ieškančios savosios nišos Birštone,  atžvilgiu. Tarybos nario manymu, mažas kurortinis miestelis turi išlaikyti savo patrauklumą mažoms prekybos įmonėms, nes didžiųjų plėtra nieko labai naudingo ir gražaus miestui neduos. S. Martinaičio nuomonei oponavo tiek Ona Šaulinskienė ir Juozas Aleksandravičius, tiek ir merė N. Dirginčienė, priminę priešrinkiminius pažadus, jog Birštone bus sudarytos sąlygos atsirasti žmonių pageidaujamiems prekybos centrams, kad nereikėtų dėl pirkinių važinėti į Prienus. B. Vokietaitienės manymu, didžiųjų prekybos įmonių atsiradimas paskatins verslininkus labiau tarpusavyje konkuruoti, ieškoti naujų būdų, kaip pritraukti pirkėjus. Panašu, kad šie argumentai įtikino tik nedidelę dalį Tarybos narių, nes už šį projektą balsavo vos 9 iš 16 dalyvavusiųjų posėdyje, kiti buvo prieš. Šiaip ar taip, „Iki cento“ pastato plėtrai kelias atvertas.

Nors ir abejodami dėl veiklos efektyvumo, Tarybos nariai balsų dauguma pritarė tvarkos aprašui dėl lėšų skyrimo ir panaudojimo vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti. Posėdis baigtas rimta užduotimi visiems komitetams ir komisijoms – iki kovo 10-osios parengti ataskaitas apie savo veiklą praėjusiais metais.

Taip pat skaitykite