Prisimenant Juozą Palionį


„Kūrybinė vaga tokia gyli…“

Vasario 2 d. Birštono kultūros centre susirinkę krašto žmonės prisiminė žmogų, kuris visą dešimtmetį atstovavo juos Seime. Juozo Palionio atminimo renginyje nebuvo kalbama apie jo veiklą Seime, nors ir šalies parlamente buvo daug nuveikta. Susirinkusieji gvildeno J. Palionio kūrybinę bei leidybinę veiklą. O šioje srityje taip pat nuveikta nemažai.

J. Palionis, kuris, pasak kraštiečių, eilėraščius pradėjo rašyti dar mokykloje, suprasdamas kūrybos svarbą, padėjo ne vienam krašto kūrėjui pristatyti savo kūrybą plačiai visuomenei. Pradėti, bet neužbaigti seimūno darbai tęsiami, nes J. Palionio šeima įkūrė jo vardo labdaros ir paramos fondą. Fondas jau veikia ir J. Palionio vardas toliau gyvuoja tarp mūsų. Pagal J. Palionio eilėraščius yra sukurta ne viena daina, kuri ilgainiui gali virsti ir liaudiška.

Žmogus yra laikina būtybė šiame pasaulyje, bet jo darbai gali gyventi šimtmečius, jei bus tokia žmonių valia. O mūsų krašto žmonėms J. Palionio vardas visada bus artimas, nes jis nemėgo daug kalbėti, o tiesiog darė paprastus darbus, kurie neretai padėjo tik vienam žmogui, o kai kurie ir šimtams.

Birštono kultūros centro foje skambėjęs poeto ir politiko balsas, kuris gerai žinomas daugumai krašto gyventojų, dar kartą priminė, jog ištarti tinkamą žodį ne taip jau lengva, bet jei žodžiai sklinda iš sielos gelmių, jie tikrai suras sau giminingų sielų.

„Kūrybinė vaga tokia gyli…“, kad dar ilgai išlieka šioje žemėje, nors kūrėjo jau ir nebėra.

Taip pat skaitykite