Rajono savivaldybės Taryboje – kalėdinė ramybė

Gruodžio 20 d. vykęs paskutinis šiais metais Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdis praėjo po kalėdinės ramybės ženklu. Net buvo keista, jog retose diskusijose dažniau dalyvavo valdančiosios koalicijos, o ne opozicijos atstovai. Dauguma klausimų buvo priimti vienbalsiai. Tiesa, Tarybos nariai priėmė ir keletą svarbių sprendimų. Buvo pritarta Turto skyriaus paruoštam projektui dėl buvusio Balbieriškio vaikų lopšelio-darželio pastatų ir žemės privatizavimo
bei pradinės kainos nustatymo. Anot nepriklausomo turto vertintojo, bendra objekto vertė yra 48 000 Lt, o Taryba nustatė 100 000 Lt pradinę kainą.

Tarybos nariai nepritarė administracijos siūlymui išbraukti iš savivaldybės balanso Vėžionių kaime esančius siurblynės pastatą ir tinklus. Nors Turto valdymo skyriaus vedėja Z. Mažeikienė bandė įrodyti, jog turtas, aprašytas savivaldybės balanse, yra kito juridinio asmens nuosavybė, Tarybos nariai neleido minėto turto išbraukti iš savivaldybės balanso ir pasiūlė administracijai dar kartą pasiaiškinti situaciją ir pradėti teisminius ginčius dėl minėto turto.

Svarstant klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausų, Tarybos nariai Algimantas Šidlauskas ir Henrikas Radvilavičius pabrėžė, jog vykdant šį Tarybos sprendimą negalima skubėti ir daryti klaidų, nes tai palies realiai viso rajono gyventojus.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja  Joneliūnienė Tarybos narius patikino, jog šį darbą atliekanti konkursą laimėjusi bendrovė „Statybos strategija“, kuri glaudžiai bendradarbiauja su seniūnais, dirba atsakingai ir darbas tikrai neskubinamas.

Kitas Tarybos posėdis numatytas 2013 m. sausio  31 d.

Taip pat skaitykite