Prienų krašto muziejuje vyksta paroda „Kelias į Lietuvos respublikos konstituciją: Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 30“

IMGP6596

kvitrina.com

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-metis – viena reikšmingiausių šių laikų Lietuvos sukakčių. Istorijos požiūriu neilgas trisdešimties metų laikotarpis Lietuvos konstitucinės teisės raidos požiūriu. Būtent ši data simbolizuoja ilgiausiai iš visų Lietuvos Konstitucijų galiojantį Pagrindinį Valstybės Įstatymą. Parodos metu galima fotografijose pamatyti Lietuvos valstybingumo ir konstitucinio tęstinumo tradiciją. Beje, jose ir 1990 m. kovo 11 d. paskelbto Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktas. Visa informacija, kuri puikiai sukomponuota stenduose veda keliu nuo XX a. pirmo dešimtmečio pabaigos iki to paties amžiaus devinto dešimtmečio pradžios. Parodą parengė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

Taigi šiemet švenčiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-metis. Tai svarbi data kiekvienam Lietuvos piliečiui.

Parodoje eksponuojamos fotografijos, dokumentai ir leidiniai yra saugomi Lietuvos Respublikos Seimo archyve, Lietuvos Respublikos Seimo skaitykloje, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos valstybės naujajame archyve, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre, Lietuvos ypatingajame archyve, Kauno arkivyskupijos kurijos archyve, Kauno IX forto muziejuje, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo archyve, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos politiniame archyve.

Netradicinė pamoka, skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui

Parodos atidaryme buvo surengta netradicinė pamoka, skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui. Ją vedė mokytoja Vida Degutytė su mokinėmis. Būtent jaunoji karta privalo žinoti apie Konstituciją, kuri yra pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. Stende galima atrasti informacijos, jog vienas iš Konstitucijos kūrėjų prof. Vytautas Sinkevičius Lietuvos Respublikos Konstituciją – Lietuvos teisinės minties rezultatą – yra pavadinęs autentiška Konstitucija. Jos autoriais tapo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatai, jo Juridinio skyriaus tarnautojai ir kiti Lietuvos teisininkai. 1990–1992 m. buvo sudarytos net kelios komisijos ir darbo grupės Konstitucijos koncepcijos metmenims ir Konstitucijos projektui parengti, konstitucinėms problemoms derinti.

Taigi, Prienų „Žiburio“ gimnazijos, Prienų „Revuonos“ ir Balbieriškio pagrindinių mokyklų moksleiviai turėjo netradicinę pamoką, kuri davė daug žinių ir informacijos apie Konstituciją ir jos reikšmę mūsų šaliai bei gyventojams.

Taip pat skaitykite