Prienų aplinkos apsaugos agentūros pranešimas

2015 metų balandžio mėnesį Prienų agentūros aplinkos apsaugos inspektoriai nustatė 6 pažeidimus.

Surašytas vienas administracinio teisės pažeidimo protokolas už atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymą. Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 28 iki 57 eurų.

Prienų r. sav. atlikus 1 planinį ir 1 neplaninį ūkio patikrinimus buvo nustatyta, kad ūkiuose mėšlas sandėliuojamas nesilaikant Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, dėl ko aplinka teršiama srutomis. Pažeidimas užtraukia baudą nuo 28 iki 57 eurų.

Surašytas vienas administracinio teisės pažeidimo protokolas už pavojingų atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymą. Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, užtraukia baudą piliečiams nuo 86 iki 173 eurų.

Vienas administracinis teisės pažeidimo protokolas surašytas už nuotekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo reikalavimų pažeidimus. Pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo 86 iki 173 eurų ir pareigūnams – nuo 144 iki 289 eurų.

Vienas administracinis teisės pažeidimo protokolas surašytas už teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimą. Medžiojimas ar buvimas medžioklės plotuose su medžioklei naudojamais įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo prietaisais, kilnojamais bokšteliais), kai tai daro teisės medžioti neturintis asmuo, arba neteisėtai sumedžioto gyvūno dorojimas ar gabenimas, užtraukia baudą nuo 868 iki 1737 eurų su pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu.

Taip pat skaitykite