Po ketvirtadienio posėdžio Taryba bus jau kita

_IGP6559

Vacys Staknys

Trečiame iš eilės Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje dienotvarkėje įrašytas klausimas dėl nepasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackiene. Valdančiajai koalicijai nepriklausantys Tarybos nariai tikina, kad jų veiksmai nušalinti R. Zablackienei yra rimtai pasverti ir argumentuoti. Tiesa, nei valdantieji, nei opozicionieriai negali tvirtai pasakyti, ar pavyks nušalinimas.

Viešoje erdvėje kalbama, kad prie opozicijos, sprendžiant R. Zablackienės likimą, gali prisijungti ir kai kurie valdančiosios koalicijos atstovai. Jei toks scenarijus pasitvirtins, tai galima daryti prielaidą, kad rajono savivaldybės Taryboje pasikeis dauguma ir bus daugiau permainų.

Gruodžio 18 d. (sekmadienį) Birštone susirinkusi opozicija sulaukė Prienų r. savivaldybės mero A. Vaicekausko vizito. Deja, susitikime dalyvavę Prienų rajono savivaldybės nariai nebuvo iškalbingi ir nieko neatskleidė.

Iš pokalbių galima daryti išvadą, kad susitikimo metu buvo bandoma surasti bendrus sprendimų, bet, portalo žiniomis, konkrečių susitarimų nebuvo priimta ir visas veiksmas persikels į ketvirtadienio Tarybos posėdį.

Ar buvo galima išvengti dabartinės situacijos?

Ne vieną kartą buvo teigiama, kad meras A. Vaicekauskas per mažai dėmesio skiria Tarybos nariams, nepriklausantiems valdančiajai koalicijai. Balsavimai rodo, kad „buldozerio” principas veikia ir, dažniausiai, be jokio reikalo.

Tarybos posėdžio dienotvarkės aptarinėjamos skirtingose barikadų pusėse ir, kaip įprasta, teisūs būna tie, kurie „valdo”.

Deja, nebuvau girdėjęs, kad meras būtų surinkęs pokalbiui visų frakcijų seniūnus ir su jais aptaręs svarbius rajono savivaldybės gyventojams klausimus. Tokia sueiga tikrai vienytų Tarybą, o ne dalintų į dvi stovyklas, kurios dažniausiai ne diskutuoja, o ieško būdų, kaip pagrįsti savo „išmintį”.

Kaip sakoma, belskis ir tau bus atidaryta. Tad kodėl mūsų išrinktieji, kurie tikrai moka gražiai pakalbėti, nesiima konkrečių veiksmų dirbti kartu, o tik ieško būdų, kaip „įkąsti“ vieni kitiems ir kuo skaudžiau?

Iškart tarsi girdžiu vienos ir kitos pusių priekaištus, kad tokia prielaida neteisinga ir svarbiausiais klausimais surandamas sutarimas. Tiesa, būna išimčių, bet dažniausiai diskusijos vyksta savo tiesų pateisinimui, o ne tam, kad būtų išgirsta kita pusė. Neprisimenu, kada padiskutuoti svarbiais rajonui klausimais buvo sukviesti visuomeninių organizacijų atstovai, aktyvūs piliečiai.

Ketvirtadienis ne už kalnų ir jis tikrai sudrebins Tarybą. Po gruodžio 22 d. posėdžio ji jau bus kita. Ir nesvarbu, ar nušalinimas pavyks, ar ne.

Taip pat skaitykite