Po angelo sparnu – neeilinė diena sveikinti, dėkoti

Sausio 6 d. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre vyko tradicinė padėkos šventė „Po angelo sparnu“. Tądien centro salėje visi rinkosi dėl vieno tikslo – dėkoti ir būti kartu. Smagu, kad ir Stakliškių bendruomenės nariai kiekvienais metais stabteli ir pasidžiaugia tuo, kas nuveikta, padėkoja vieni kitiems už skirtą laiką ir jėgas. Renginys buvo kupinas dėkingumo, kuris šildo, dar labiau suartina, skatina draugystę ir norą pabūti drauge. Renginio metu buvo teikiamos trys nominacijos žmonėms už gerus ir prasmingus darbus Stakliškių seniūnijoje, kurios 2023 m. gruodžio 20 d. vienbalsiai patvirtintos Stakliškių seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje.

Ona Andrulevičienė
Pirmoji nominacija buvo skiriama žmogui, už rūpestį, meilę, dėmesį, už gerus darbus, už palaikymą, padrąsinimą – Onai Andrulevičienei – Mokytojai iš didžiosios raidės. Ona yra stakliškietė, su keliolikos metų pertraukomis čia gyvena jau 50 metų. Sukūrė šeimą, ištekėjo, užaugino sūnų ir dukrą. Didžiąją gyvenimo dalį atidavė mylėtai profesijai – mokė savo krašto vaikus gimtosios lietuvių kalbos ir literatūros. Per 50 savo darbo metų  išleido penkias laidas auklėtinių ir didelį būrį taip pat labai savų mokinių. Kai tik sveikata leidžia, Ona aktyviai dalyvauja Stakliškių bendruomenės gyvenime. Ji yra gerbiama ir  vertinama vietos bendruomenės narių. Onai užlipus ant scenos atsiimti apdovanojimo, visa salė pakilo, žmonių veiduose ir širdyse buvo jaučiamas dėkingumas ir šiluma mokytojai. Nominaciją jai įteikė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.

RomualdaiRadžiukynienė
Antroji nominacija buvo skiriama žmogui, už ilgametį ir nuoširdų socialinį darbą, už kasdienį dėmesį, pakantumą ir meilę, teikiamą pagalbą ir viltį likimo nuskriaustiems žmonėms – Romualdai Radžiukynienei. Romualda į Stakliškes atvyko 1979 m., ištekėjo, sukūrė šeimą, kurioje užaugino du sūnus ir dukrą. Savo darbą Romualda atliko ir atlieka profesionaliai, atsakingai,  atidžiai, paslaugiai, nuoširdžiai. Jos ilgametė profesinė veikla įvertinta pagyrimo raštais, padėkomis. Praėjusiais metais, kai Savivaldybė paskelbė dalyvaujamąjį projektą, Romualda pateikė Stakliškių bendruomenės idėją, užpildė paraišką dėl paminklo-skulptūros „Stakliškių krašto partizanams ir jų rėmėjams atminti“. Jos didelių pastangų dėka projektas buvo laimėtas, nes už jį surinkta daugiausiai balsų Savivaldybėje. Visų Romualdos darbų ir veiklų išvardinti tiesiog neįmanoma. Nominaciją jai įteikė Stakliškių seniūnė Nijolė Ivanovienė.

Vida Beliukevičienė
Trečioji nominacija buvo skiriama kultūros žmogui, už gilų pėdsaką paliktą kultūros srityje – Vidai Beliukevičienei. Vida atvyko gyventi į Stakliškes iš Lazdijų rajono 1971 m., sukūrė šeimą, užaugino du vaikus: sūnų ir dukrą. 12-a metų ji dirbo Stakliškių bibliotekoje. 22 metus vadovavo Stakliškių kultūros namams, dirbo direktore. 16 metų dirbo keleto skirtingų kolektyvų meno vadove. Vida yra sukaupusi daug kraštotyrinės medžiagos, kuria naudojasi istorikai, knygų autoriai. Yra sakoma, kad kultūra labai daug priklauso nuo kultūros darbuotojo užsidegimo, atsidavimo, kompetencijos, šilumos, didelės širdies. Vida turi visas šias tikrąsias, gerąsias kultūros darbuotojo savybes. Visą savo gyvenimą – 50 metų – ji atidavė Stakliškių krašto kultūrai. Savo veikla garsino ne tik Stakliškes, bet ir Prienų rajoną. Vidai nominaciją įteikė Trys Karaliai, kuriais persirengę buvo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų teatro kolektyvo aktoriai.

Sveikinimo žodžiai
Į renginį atvyko Prienų rajono savivaldybės ir seniūnijos atstovai su labai kilnia misija – padėkoti, pasidžiaugti ir apdovanoti. Visus susirinkusius pasveikino savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerės Jūratė Zailskienė ir Laimutė Jančiukienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė, Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė. Sveikinimo žodį pasakė ir naujai paskirta Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Meida Mikučionienė.

Susirinkome neeilinę dieną sveikinti, dėkoti. Tądien Krikščionių buvo minima Trijų Karalių šventė. Besirenkančius svečius centro fojė muzikiniu fonu pasitiko Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendo vadovas, puikus muzikantas Ričardas Čiupkovas. Muzikinius ir teatralizuotus sveikinimus visiems paruošė Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvai: mėgėjų teatro kolektyvas (vad. Vaidas Lengvinas), moterų vokaliniai ansambliai „Svaja“ ir „Oktava“ (vad. Onutė Kamblevičienė), liaudiškos muzikos kapela „Korys“ (vad. Jonas Aleškevičius) ir Stakliškių jaunimo šokių kolektyvai (vad. Neringa Kamblevičiūtė).
Renginį vedė Gabrielė Kamblevičiūtė ir Audronė Zdanevičienė.

„Metų ūkio“ laimėtojai
Renginio metu taip pat pasveikinti buvo „Metų ūkio“ 2-osios vietos laimėtojai, jaunieji ūkininkai – Milita ir Darius Degučiai. Juos pasveikino ir padėką jiems įteikė Prienų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė.

Jaukumo idėja
Tęsdama kasmetinę tradiciją, seniūnija kvietė seniūnijos gyventojus, bendruomenes, įmones, įstaigas, organizacijas palaikyti Prienų rajono mero Alvydo Vaicekausko idėją – pasipuošti šviečiančiomis eglutėmis, kad visas Prienų kraštas taptų jaukiausiu Lietuvoje. Iki gruodžio 31 d. vyko apžiūra, kurios metu buvo vertinamas kūrybiškumas, šventinės nuotaikos sukūrimas. Renginyje padėkomis ir dovanomis apdovanoti ryškiausi pasipuošusieji: Feliksas ir Zina Kulikauskai,  gyv.  Burokiškėse, Viktorija ir Alvydas Stumbrai, gyv. Stakliškėse, Janina ir Pranas Grinkevičiai,  gyv. Pieštuvėnuose, Jolanta ir Aidas  Ajauskai,  gyv. Želkūnuose, Onutė ir Genadijus Pranevskiai, gyv. Lielionyse, daugiabučio gyvenamojo namo Kauno g. 11A, Stakliškėse, atstovai, Stakliškių KLC ir krautuvėlės „Ateities rojus“ atstovai už bendrą kalėdinę šventinę kompoziciją.

Padėkos
Už iniciatyvumą, organizuotumą, Stakliškių vardo garsinimą, padėkota Mokinių tarybai. Vietos verslininkams, kurie prisidėjo prie Stakliškių kalėdinės eglutės įžiebimo šventės: krautuvėlės „Ateities rojus“ savininkams Kristinai ir Vidmantui  Marčiulynams, UAB „Lielius“ direktorei Virginijai Kaminskienei, MB „Marlukas“ direktoriui Lukui Marčiulioniui, UAB „Vyšniava“ direktorei Laimai Mickevičienei, šakočių gamybos įmonės „Eulanta“ vadovams Jolantai ir Eugenijui Kazlauskams, UAB „Dosta“ direktoriui Arūnui Skeberdžiui, Virginijos Pempienės individualiai prekybos įmonei, Žiedūnos Vištakienės personalinei prekybos įmonei, Prienų rajono savivaldybei, ir už nuostabius sukurtus nominantų angelus – Audronei Andrulevičienei.

Džiaugiamės, kad galėjome pabūti kartu, pasidžiaugti kultūra ir vieni kitais. Linkime, kad ir ateinantys metai būtų pilni gerų iniciatyvų, nuoširdaus bendravimo ir savitarpio pagalbos.

Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro informacija

Taip pat skaitykite