O leisk tau, Mokytojau, nusilenkti…

IMGP8134Kur tu, brangus vaikystės mano slenkstis,

Medinis suolas, paprastas, grubus –

O leisk tau, Mokytojau, nusilenkti

Už tai, kad šiandien aš esu žmogus.

 

Šie žodžiai man labai brangūs, kaip ir mokytojai, atidavę savo žinias mums, mokiniams, pasiklydusiems savęs ieškojimuose.

Kaip gera, kai sutinki žmogų, gebantį mums rasti tai, ko ieškome, kas mums svarbu. Tik Mokytojo dėka esame tokie, kokie esame. Kartais nebandome suprasti, suvokti, kam tie pamokymai, tačiau laikui einant pradedi suvokti, kad mokytojas visada atiduodavo ir atiduoda tai, kas geriausia. Mokytojas, mokykla ir tėvai – trys neatsiejami vienas nuo kito žodžiai, vedantys gyvenimo keliu. Juk laikas toks nenumaldomas, jog ne tik tėvai, bet ir mokytojai nepastebi, kad jų vaikai ir auklėtiniai tampa žmonėmis, turinčiais savo nuomonę…

Spalio 2-ąją dieną, šventės Mokytojams metu, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo pavaduotoja Rita Dukynaitė perskaitė vaizdinį pranešimą „Visuomenės reikmės, tėvų, mokinių norai ir švietimo rezultatai. Mokytojo vaidmuo“. Prieniškiams buvo malonu, kad R. Dukynaitė mokėsi Prienuose tad jos suteikta informacija jiems suteikė idėjų gražioms ir prasmingoms veikloms.

Po pranešimo pertraukos metu mokytojams grojo akordeonistas Kazys Stonkus, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesorius, akordeono skyriaus vedėjas, Lietuvos nacionalinės akordeonistų sąjungos prezidentas.

Pagaliau Metų mokytojo apdovanojimas, padėkos ir sveikinimai pedagogams. Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais, šiemet jau šeštąjį kartą organizuotas tradicinis „Metų mokytojo“ konkursas. Apdovanojimams buvo pasiūlytos 37 kandidatūros, pateiktas rekomendacijas analizavo administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Komisijos sprendimu Prienų rajono savivaldybės 2013 Metų mokytoja tapo Jiezno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Kuliešienė. Ji Jiezno gimnazijoje dirba jau 28 metai. Pati išauginusi ir išauklėjusi 4 savo vaikus, labai daug meilės atiduoda ir gimnazijos mokiniams. Ilgametė mokytojos Nijolės veikla garsina Jiezno gimnazijos vardą ne tik rajone, bet ir respublikoje. Jos parengti mokiniai nuolat tampa įvairių rajono bei respublikos konkursų, olimpiadų ir varžytuvių nugalėtojais. Ypač gausus praėjusių mokslo metų laimėjimų derlius: respublikinėse tarmių varžytuvėse „Tarmių malūnas“ jos parengti mokiniai laimėjo I vietą, buvo pakviesti į tarptautinio festivalio „Atataria lamzdžiai“ Vaikų dieną, respublikiniame etnokultūros projekte „Tautos lobynų gelmės“ laimėjo II vietą, tarpregioniniame folkloro kolektyvų festivalyje „Tėvelio dvarely“, respublikiniame konkurse „Mano senelių godos“ – III vietą. Mokytoja stengiasi ugdyti mokinių kūrybiškumą: sėkmingai dalyvauta rajoniniuose bei respublikiniuose meninio skaitymo, „Tramtatulio“ konkursuose. Daug dėmesio mokytoja Nijolė skiria etninės kultūros puoselėjimui, jos rūpesčiu jau 15 metų mokykloje organizuojamos etnografinės vakaronės, ji siekia, kad mokiniai pažintų tautos istoriją, semtųsi meilės bei pagarbos gimtajam kraštui, jo kalbai, sėkmingai išlaikytų brandos egzaminus. Mokytojos idėjos, patarimai, dalykinės žinios naudingos organizuojant ne tik įvairius mokyklos ir Jiezno miesto renginius, bet ir kitokią veiklą.

Be to, savivaldybės mero, Švietimo skyriaus vedėjo padėkomis buvo apdovanota visa puokštė nuostabių mokytojų, kurių dėka rajono mokiniai pasiekia vis geresnių rezultatų moksle. Taip pat nebuvo pamirštos mokytojos, kurių mokiniai išlaikė egzaminus 100 balų.

Oficialioji dalis baigėsi, tačiau kultūros centro foje dar ilgai mokytojai šnekučiavosi tarpusavyje, dalinosi džiugiomis nuotaikomis. Juk Mokytojo diena – jų diena, kuomet mokiniai sveikina juos, tuos, kurie dalį savo gyvenimo atiduoda jiems, mokiniams… O leisk tau, Mokytojau, nusilenkti…

Vilija Čiapaitė

 

 

Taip pat skaitykite

6 komentarai

  1. LINA

    Labai džiugu , kad buvo pagerbta puiki mokytoja. Tik gaila , kad šiemet visas būrys rajono mokytojų buvo atleisti ir po daugelio metų nešventė mokytojo dienos.

  2. kolege

    Iš tiesų puiki mokytoja, kolegė. Visada kūrybinga, bet kokia proga gebanti stebinti idėjomis, renginiais. Malonu dirbti ir bendrauti su tokiu ŽMOGUMI. Sėkmės, sveikatos, Dievo palaimos visuose sumanymuose ir darbuose.