Nauji vaikų darželiai – reikia tik iniciatyvos

Informacinis pranešimas
Įveikti svarbiausi trukdžiai, su kuriais susidurdavo norintieji steigti vaikų darželius. Vyriausybės patvirtinta nauja statinių ir patalpų naudojimo tvarka numato, kad vaikų darželiai gali veikti visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose ir patalpose (nuosavuose, daugiabučiuose namuose, kultūros, administraciniuose, poilsio pastatuose ir patalpose). Ši tvarka, taip pat prieš metus supaprastintos higienos normos ir įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis sudaro palankias sąlygas  kurti naujus  vaikų darželius ir spręsti įsisenėjusią  vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose problemą.

Naujoje Patalpų naudojimo ne pagal paskirtį tvarkoje nurodyta, kad gyvenamosios   paskirties  vieno, dviejų   butų ar  daugiabučiame pastate arba patalpose, kurias savininkas naudoja kaip gyvenamąsias, nepakeitus jų  paskirties, neįrengus papildomo įėjimo ir nepažeidžiant kitų asmenų gyvenimo ar veiklos sąlygų, galima steigti darželius ir mokyklas.

Sprendimą dėl patalpų naudojimo galės priimti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, gavę su šiomis patalpomis bendras sienas ir perdangas turinčių butų ar kitų patalpų savininkų raštiškus sutikimus.

Naujoji patalpų naudojimo tvarka, kaip ir prieš metus supaprastinti higienos reikalavimai ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui vykdyti, atveria galimybes atsisakyti moraliai pasenusių reikalavimų. Tačiau tai neatleidžia steigėjo nuo atsakomybės parinkti patalpas ir įrengti erdves, kur vaikas bus ugdomas emociškai ir fiziškai saugioje, švarioje, jaukioje ir estetiškai turtingoje aplinkoje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia per 600 darželių, iš jų – 35  privatūs. Dauguma privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 26  vaikų darželiai, buvo įsteigti per šiuos metus.
Šiuo metu  ikimokyklinio ugdymo įstaigas  lanko per 50 proc. 1-6 metų vaikų, bet vietų  poreikis yra gerokai didesnis.

„Tikime, kad šie teisinės bazės pokyčiai ypač svarbūs skatinant didžiųjų miestų ir kaimo gyvenamųjų vietovių iniciatyvas steigti mažus, vaiko ugdymosi poreikius ir šeimos lūkesčius atitinkančius darželius. Jie talkins sprendžiant vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose problemas“, – teigia Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė.

Taip pat skaitykite