Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos bendruomenei pristatyta paroda ,,Laikom frontą!“

(1923 05 31–2016 01 02) R. KaminskoLGGRTC nuotr (6)

2023 m. liepos 22 d. Kaune vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos posėdis. Jo metu susirinkusiems buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus darbuotojų parengta paroda ,,Laikom frontą!”.

Ši edukacinė kilnojamoji paroda skirta partizanui, politiniam kaliniui, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ilgamečiui vadovui ir Garbės pirmininkui, Prienų krašto garbės piliečiui, legendinio Lietuvos partizano Juozo Lukšos-Daumanto broliui, dimisijos kapitonui Antanui Lukšai-Arūnui (1923 05 31–2016 01 02) atminti.

Parodą pristatė LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vyresnioji patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė.

,,Antano Lukšos gyvenimas yra pavyzdys mums visiems. Kaip liudija parodos nuotraukos ir artimųjų pasakojimai, kiekviena diena jo gyvenime buvo įkvepianti mylėti Lietuvą ir jos žmones. Jis visuomet pabrėžė per gyvenimą sutiktus gerus žmones, kurie jam nors kartą pasakė gerą žodį, ilgai laikė juos širdy …”, – jautriai kalbėjo LGGRTC istorikė R. Driaučiūnaitė.

Antanas Lukša buvo politinių kalinių ir tremtinių, gyvų ir žuvusių partizanų balsas, neleidęs pamiršti jų aukos ir žadinęs tautos atmintį, kad 50 metų okupacijos nenustumtų kovojusių ir gyvybes paaukojusių Lietuvos nepriklausomybei už istorinės atminties paraščių.Vienintelis likęs gyvas iš keturių brolių partizanų, ištvėręs beveik 10 metų Sibiro lageriuose, A. Lukša sulaukė gražaus amžiaus.

+L3050359

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, savo gyvenimo ir veiklos metus jis skyrė pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių atminties išsaugojimui, nuveikė didžiulį darbą, rengiant ,,Lietuvos partizanų kovų istoriją ir kartografiją“, kurioje pažymėtos visos vietos, susijusios su pasipriešimimo kova „kare po karo“, kai prie Stalino režimo partizanai sugebėjo dešimt metų išsilaikyti miškuose ir pogrindyje.

Būdamas devyniasdešimties metų A.Lukša, dar rūpinosi Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių bėdomis. Ilgą laiką vadovavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, vėliau buvo jos Garbės pirmininku. A.Lukša viešino sovietinių okupantų slepiamus faktus, nesitikėdamas už tai nei atlygio, nei apdovanojimų. Daugelis yra girdėję jo galingą balsą ir dainas, skambančias salėse ir gamtoje per žuvusiesiems atminti skirtus renginius.

LPKTS tarybos pirmininkė V.V.Margevičienė padėkojo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui už parengtą parodą Antano Lukšos 100-ųjų gimimo metinių proga

Planuojama, kad paroda, pasakojanti apie Antaną Lukšą bus pristatyta 2023 m. rugpjūčio 5 d. Raseinių rajone, Ariogaloje, Dubysos slėnyje  vyksiančiame Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laivės kovų dalyvių sąskrydžio ,,Su Lietuva širdy” metu.

Nuotraukos LGGRTC darbuotojų

Taip pat skaitykite