Knygos „Širdimi regėti“ sutiktuvės

Vilija Čiapaitė

Prienų kultūros ir laisvalaikio centre lankėsi garbūs svečiai, kurie mylimi ir gerbiami ne tik mūsų krašto žmonių, bet ir visos Lietuvos, tai Vytautas Bubnys ir Elena Kurklietytė. Šį kartą rašytojas atvyko su savo nauja knyga „Širdimi regėti“. Jau knygos pavadinimas sako, jog matyti galima ne tik akimis, bet ir širdimi. Autorius mus supažindina su 14 iškiliausių Lietuvos literatūros, meno, kultūros, mokslo ir religijos veikėjų, su kuriais jis buvo užmezgęs glaudų ryšį. Kaip sakė rašytojas, knygoje pateikiami iki šiol nepublikuoti faktai, mintys, įžvalgos. Rašydamas apie šias iškilias asmenybes, autorius tarsi iš mažos detalės kūrė jų paveikslus. O Vytauto Bubnio sutiktų žinomų žmonių sąrašas ilgas, tačiau jis išrinko tuos, „su kuriais teko bendrauti kur kas daugiau, ne pasakyti, jog aš jį pažinojau, o kuriuos gerbiau ir širdimi regėjau: Vincą Mykolaitį-Putiną, Justiną Marcinkevičių, pasaulinio garso baltistą Joną Kazlauską, Tėvą Stanislovą Dobrovolskį, monsinjorą Kazimierą Vasiliauską ir kitus. Aprašiau iškiliausias asmenybes, su kuriomis mane suvedė likimas. Buvo dalykų, apie kuriuos negalėjau tylėti, reikėjo atsiverti. Todėl ir knygą pavadinau „Širdimi regėti“: širdimi, ne tik protu. Knyga skirta tiems, kurie domisi kultūros slinktimis, dvasiniu pasauliu ir kurie galėtų atsiremti į tiesos žodį, kurį skleidė šios asmenybės“, – sakė knygos autorius.

Vytautas Jurgis Bubnys, gimęs Prienuose 1932 metais, – prozininkas, dramaturgas, eseistas, įnešęs reikšmingą indėlį į lietuvių literatūrą ir kultūrą. Vytautas Bubnys yra parašęs daugiau nei 30 knygų. Jo kūriniai įvertinti daugybe apdovanojimų, sėkmingai verčiami į užsienio kalbas. Gal dėl to, kad pats keliavo po svečias šalis ir buvo susitikęs su garsiais užsienio rašytojais, kurie atsiminimų jūroje paliko gražių įspūdžių.

Knygos pristatyme dalyvavo profesorius, kritikas, eseistas Petras Bražėnas, pabrėždamas, jog Vytautas Bubnys yra vyresnės kartos rašytojas, mokantis apeiti aštrius kampus, bet taikliai atspindintis kiekvieną detalę, žmonių charakterius…

Mūsų kraštietį Vytautą Bubnį pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras ir administracijos darbuotojai, Birštono savivaldybės merė, buvę merai Antanas Gustaitis bei Alvydas Vaicekauskas ir didžiulis būrys knygos ir rašytojo gerbėjų.

O pabaigai vertėtų pacituoti Vytauto Bubnio žodžius: „Norėčiau, kad jauni ir kaimo žmonės perskaitytų šią knygą. Prieš dvasios milžinus lenkiu galvą, nes parašiau apie juos, kokiais regėjau“.

Taip pat skaitykite