Kelių remontas: komisijos apžiūros, prioritetiniai trejų metų sąrašai, planuojami darbai

Vasario mėnesio Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinti Savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai ir paprastojo remonto darbai (apimtis ne mažesnė nei 1000 m²) bei su šiais darbais susijusios inžinerinės paslaugos, prioritetiniai trejų metų sąrašai (toliau – Prioritetiniai sąrašai).
Prioritetiniai sąrašai buvo parengti vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Vadovaudamosi Aprašu seniūnijos pateikė susisiekimo komunikacijų objektų sąrašus, kurie buvo prieš tai patvirtinti organizuotose seniūnijų išplėstinėse seniūnaičių sueigose. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo komisija, vadovaujama vicemerės Jūratės Zailskienės, norėdama objektyviai įvertinti objektus, organizavo išvažiuojamuosius posėdžius, kurių metu apžiūrėjo pateiktus objektus. Kiekvienas seniūnijų pasiūlytas objektas buvo vertinamas atskirai pagal Apraše nurodytus kriterijus. Parengti Prioritetiniai sąrašai buvo pateikti Tarybai tvirtinti.
Atsižvelgiant į patvirtintus Prioritetinius objektų sąrašus, 2024 metais numatyta  atlikti kapitalinio remonto darbus: Stakliškių sen. – Ežero g. Grikiškių k. ir  Žaliojoje bei Ramybės g. Stakliškių mstl., Pakuonio sen. – Kalnelio ir Parko g. Ašmintos k., Balbieriškyje – Beržų g., Veiverių sen. – Stadiono g. Veiverių mstl., Šilėnų g. ir Akgrokoncerno kelio Mauručių k., Prienuose – Pilies g., Šiltnamių g. ir Saulėtekio g.
Taip pat numatomi paprastojo remonto darbai Ąžuolų g. Anglininkų k. Jiezno sen., Ryto g. Žemaitkiemio k. Naujosios Ūtos sen., Kauno g. Jiezne, Partizanų g. Balbieriškyje, Alytaus g. ir Kelmyno g. Išlauže, Šaltinių g. Prienuose.
Pažymime, kad visos lėšos, sutaupytos atlikus minėtų objektų viešųjų pirkimų procedūras ir statybos darbus, bus skiriamos toliau Prioritetiniuose sąrašuose numatytiems objektams.

Prienų rajono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite