Jiezną paliekant… 1940 m. rugsėjis

 img142

Almanto Miliausko nuotraukoje matome grupelę Jiezno krašto jaunų žmonių, nusifotografavusių Jiezno dvaro parke. Kas jie? Jiezno septynmetę baigę moksleiviai, toliau pasirinkę Alytaus valstybinę gimnaziją, ar pavasarininkai, palikę Jiezną po „Pavasario“ ir kitų organizacijų uždarymo? Nepaprastai mįslingi, susikaupę veidai, tarsi nujaučia artėjančią tautos kančią. Koks buvo šių žmonių likimas, kaip jie ištvėrė sovietinį genocidą ir kitus pokario išbandymus? Dauguma jų jau yra išėję Amžinybėn. Bet dar gyvi jų vaikai ir anūkai. Dar kartą peržvelkite šeimos nuotraukų kolekcijas, gal atrasite tokią pat. Pabendraukime telefonu 8-652-02850 arba elektroniniu paštu vytautaslituanus@gmail.com. Žmogus nemiršta, nustojus plakti širdžiai. Žmogus miršta tada, kada  miršta jo atminimas…

Vytautas Kuzmickas,

istorikas, Birštono muziejaus vyr. fondų saugotojas

Birštono muziejaus istoriko Vytauto Kuzmicko ir kolekcionieriaus Almanto Miliausko bendras projektas „Veidai ir įvykiai, praeitis ir dabartis“. Siekiame nuotraukų, istorinių dokumentų paieška, jų moksline analize sugrąžinti iš praeities garbias istorines asmenybes, nutylėtus istorinius įvykius, ugdydami  istorinę sąmonę ir demokratinį požiūrį į dabarties dalykus.

 

 

Taip pat skaitykite