Iš kultūros istorijos. Pirmieji koncertai Birštono kurhauze XIX a. II pusėje

!cid_ii_140c9f1f3bd9aab6

Mokslų Akademijos bibliotekos  senųjų raštų ir retų spaudinių skyriuje iš senųjų Birštono nuotraukų koliažo atskyrėme to meto kurhauzo nuotrauką.  Tai medinis pastatas, kuriame yra valgykla, arbatinė ir speciali paaukštinta vieta orkestrui balkone. Kad kurhauzas tikrai buvo jau 1860 metais ir jame daugiausiai rinkdavosi  bajorai, rašė to meto laikraščiai: „Stanislovas  Sčepanovskis, žinomas visame muzikiniame pasaulyje gitaristas, koncertavo Birštone ir Druskininkuose. Birštone trukusi ilgalaikė liūtis sutrukdė žiūrovams gausiai susirinkti, tačiau susirinkę labai nuoširdžiai sutiko muziką.“ („Kurjer Warszawski“, 1860 m. liepos 20 d., Nr.218, p.6). Po dviejų mėnesių tas pats laikraštis rašė: „Žinomas Varšuvoje jaunas smuikininkas Liudvikas Paradinskis ilsėjosi Birštone ir ten surengė koncertą, lėšas gautas iš jo skirdamas Punios bažnyčios, esančios už dviejų mylių nuo Birštono atstatymui. Koncertas labai pasisekė, buvo labai daug žiūrovų – pramoga taip vykusiai buvo susieta su kilniu tikslu.“ („Kurjer Warszawski“, 1860 m., Nr. 239, p.1360).

1861 m. išleistoje mokslinėje apybraižoje rusų kalba apie Vilniaus guberniją kapitonas A. Koreva   nurodė, kad Birštono mineraliniuose vandenyse (taip buvo vadinamas kurortas – V. K.) veikė salė, susirinkimų ir renginių vieta, kad ten dažnai vyko koncertai (A. Koreva. Vilenskaja gubernija, Petersburg, 1861 m., p.527 – 528). Iš daugybės gydytojų išleistų leidinių apie kurortą sužinome, kad minėti koncertai  reguliariai vykdavo per sezoną, ir jų būdavo ne mažiau  penkių.                                                                                                                                                     

 Poilsiautojai gausiai lankė pianistų koncertus. Įsimintinas, visus sujaudinęs buvo žinomo ne tik Lenkijoje, bet ir visoje Europoje pianisto Ignoto Jono Paderevskio (1860 – 1941) koncertas. Jis įvyko Birštone, 1879 m. liepą. Pianistas ką tik buvo baigęs Varšuvos muzikos mokyklą ir kurorte atliko ne tik garsių kompozitorių kūrinius, bet ir savą kūrybą. Jis pavergė Birštono publiką, koncertas užtruko virš 2 valandų. Birštonas jam tapo muzikinės karjeros tramplinu, vėliau jis tapo žinomas visoje Europoje.

I. J. Paderevskis 1919 m. buvo Lenkijos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras, ilgametis Lenkijos atstovas Tautų lygoje, o naciams ir sovietams okupavus Lenkiją, 1940 m. tapo  Lenkijos vadovu emigracijoje. Mirė žinomas pianistas Niujorke 1941 m., šiuo metu yra perlaidotas Varšuvoje, Šv. Jono katedroje. Jo atminimą mena nuolatos vykstantys pianisto  Paderevskio  tarptautiniai pianistų konkursai.

Vytautas Kuzmickas,

istorikas, Birštono muziejaus vyr. fondų saugotojas

Taip pat skaitykite