Iš Birštono muziejaus fondų. Sporto ir meno klubas „Šarūnas“ nacių okupacijos laikotarpiu (1942-1944)

Irgi sportaas

Atidarant atnaujintąjį Birštono miesto stadioną, daug kalbėta apie garbingas futbolo tradicijas, apie Birštono futbolininkų entuziasto tarpukariu V. Laukevičiaus (Laukenio) plačią sportinę ir visuomeninę veiklą. Tarp eksponuojamų šia tema sportinių parodų yra ir ekspozicija, sudaryta iš Birštono muziejaus fondo dokumentų „Istorinės Birštono futbolo akimirkos“. Parodą parengė Birštono futbolo entuziastas, muziejaus direktoriaus pavaduotojas Vytautas  Šeškevičius. Po stadiono atidarymo ši paroda bus eksponuojama Birštono muziejuje.

Sporto ir meno klubas „Šarūnas“ įsteigtas 1942 m. vasario 28 d. (Birštono sporto klubas „Šarūnas“. Byla Nr.6, p.3 – Birštono muziejaus fondai).1942 gruodžio 20 d. buvo įsteigtas sporto klubo moterų skyrius. Visa sportinė ir kultūrinė veikla ruošė jaunimą kovai su jėgas sparčiai įgaunančiu ir artėjančiu sovietiniu bolševizmu: „Kol plaka mūsų širdys, kol skamba lietuviška daina Neries ir Nemuno kloniuos. Šarūniečiai, atsiminkim, kad vieną momentą sugriaus tiesos perkūnas. O tada  prie ginklo“, – rašė „Šarūno “ leidžiamame laikraštyje 1944 m. Jonas Darutis. Vien tais metais šalia daugybės futbolo varžybų – dviratininkų, baidarininkų, krepšininkų, stalo tenisininkų, šaškininkų, šachmatininkų varžybos, trys vakarai-koncertai kurhauze, Dr. J. Basanavičiaus, Vasario 16-osios ir Motinos dienos minėjimai, keli vaidybiniai spektakliai.                                    kVITAS                                                              

„Šarūnas“ savo karikatūromis kritikavo girtuokliavimą. Pasilinksminimuose šarūniečiai vartojo tik  alų, tai rodo ir paskutinioji sąskaita iš kurhauzo. Grįžus sovietiniams okupantams, daug šarūniečių patyrė tremtį, kiti su sovietais kovėsi ir žuvo Lietuvos partizanų gretose. Amžina jiems garbė!

RUNGTYNĖS  PAČIAM ĮKARŠTY

Istorikas Vytautas Kuzmickas,

Birštono muziejaus vyr. fondų saugotojas

Taip pat skaitykite