Integruotas renginys Balbieriškio pagrindinėje mokykloje

P6010172Vaikai – gražiausios pasaulio gėlės. Ir niekas taip gražiai nežydi, kaip šypsena vaiko lūpose, niekas taip greit nedžiūsta, kaip vaiko ašaros, niekas taip nepasotinamas, kaip vaiko noras sužinoti, pažinti … (A. Baltrūnas)

Sužaliavę medžiai ir be perstojo čiauškantys paukščiai primena, jog netrukus vasara. O ji ir Lietuvoje, ir kitose Europos šalyse prasideda gražia švente – Tarptautine vaikų gynimo diena.

1949 metais Tarptautinėje moterų federacijos sesijoje buvo įteisinta birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena, o pirmą kartą ji paminėta 1950 metais. Netgi 77 pasaulio šalyse, įskaitant ir Lietuvą, švenčiama Vaikų gynimo diena.

Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. Visiems buvo primenamos pagrindinės vaikų teisės: teisė bręsti, teisė žinoti savo tėvus, teisė turėti savo nuomonę, teisė gauti išsilavinimą, teisė būti apsaugotam, teisė naudotis gimtąja kalba.

Tačiau ne visada ir ne visi vaikai ir Lietuvoje galėjo džiaugtis savo teisėmis.Mokyklos tolerancijos centras atsiliepė į Tarptautinės komisijos kvietimą, kaip ir kasmet, paminėti Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną. Šiemet minime jau 74-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. Šiemetinio paminėjimo tema „Ilgesio pieva“. Idėja pavadinimui gimė iš dabar Alytuje gyvenančios tremtinės prisiminimų: „man ne vosilkos (rugiagėlės) asocijuojasi su trėmimais, o aguonos, skaisčiai raudonus žiedus į saulę tiesiančios, vėjo siūbuojamos, gležnos, augančios pačiose netikėčiausiose ir, rodos, netinkamiausiose vietose, tokiose kaip geležinkelio bėgiai ar pakelės, nejaukiai primenančios šviežio kraujo lašus ir gyvąsias atminties žaizdas.  Aguonų nepastebėti neįmanoma: jos taip traukia žvilgsnius savo skaisčiu raudoniu – užtenka vos keleto aguonų, kad ištisas rugiagėlių ar ramunių laukas įgautų naują prasmę.  Trapi aguona tai lyg trapi taika, skaisčiai raudonas žiedas lyg kraujas“.Tolerancijos centro vadovas V.R.Sidaravičius subtiliame pranešime perteikė tremties vaikų gyvenimą: skurdą, skausmą, alinantį darbą ir begalinį norą gyventi, žaisti, mokytis, mylėti artimą ir Tėvynę.

Svečiuose lankėsi M. Romerio universiteto dėstytojas, pilietinės iniciatyvos ,,Misija Sibiras 2011“ dalyvis , Juozas Valčiukas. Mokiniai susidomėję klausėsi gyvų įspūdžių iš dėstytojo lūpų: kiekvienas atnaujintas kryžius Sibiro miškų kapinaitėse ne tik primena apie tragiškus likimus, bet ir suteikia tvirtybės ir vilties, kad toks likimas nepaliestų mūsų.

Kiekvienas iniciatyvos dalyvis pagamino po simbolinį aguonos žiedą, iš kurių mokinių atstovai išdėstė simbolinius Gediminaičių stulpus prie paminklinio akmens partizanams atminti , senojoje miestelio turgaus aikštės vietoje. Lai simboliniai aguonų žiedai atkreipia dėmesį ir primena praeiviams, kad laikas neištrynė iš atminties knygos skausmingų istorijos puslapių…

Mokytoja Reda Valančienė

 

Taip pat skaitykite