„Į didelį ir aukštą kelią“

1971_m(3)

Vinco Mykolaičio-Putino tėviškės-muziejaus 50-metis

Prieš daugel metų
Šventadienių tyliaisiais vakarais
Aš mėgdavau nuo tėviškės kalnelio
Žvilgsniu apimt gimtinės plotą…

(,Į didelį ir aukštą kelią“; Vincas Mykolaitis Putinas )

Vincas Mykolaitis-Putinas laikomas vienu žymiausiu lietuvių literatūros kūrėju. Mums jis

žinomas kaip poetas, prozininkas bei dramaturgas. Jo kūriniai analizuojami ir susilaukia dėmesio iki šiol. Kiekvienas laikmetis stengiasi sukurti savąjį Vinco Mykolaičio-Putino portretą.

Poeto, prozininko, dramaturgo, literatūros istoriko, profesoriaus Vinco Mykolaičio-Putino tėviškė-muziejus įkurtas 1971 m. Iš pradžių buvo Maironio lietuvių literatūros muziejaus filialas, o nuo 1998 m., siekiant formuoti naują Lietuvos Respublikos muziejų regioninę struktūrą bei keičiant Maironio lietuvių literatūros muziejaus organizacinę struktūrą, Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis muziejus tapo pavaldus Prienų krašto muziejui. Pirmasis rašytojo tėviškės prižiūrėtojas buvo Antanas Mykolaitis, Vinco Mykolaičio-Putino brolis. Muziejaus veiklos laikotarpiu ir iki dabar jį prižiūri bei puoselėja poeto Vinco Mykolaičio-Putino giminės atstovai. Ekspozicijoje saugomos relikvijos iš Prienų krašto muziejaus fondų, dalis eksponatų – Maironio lietuvių literatūros muziejaus.

1983 m

Sodyboje vyksta daug prasmingų renginių. Jau daugiau kaip dešimtmetį gyvuoja tradicija Vinco Mykolaičio gimimo dieną, sausio šeštąją, per Tris karalius, aplankyti Pilotiškes. Svečių, norinčių paminėti šią datą, ratas didėja. Šventės metu skamba kalėdinės giesmės, skaitomos poeto eilės, prisimenami svarbiausi iškilaus kraštiečio gyvenimo momentai.

Poeto tėviškėje Pilotiškėse, ant Aušrakalnio, vyksta rašytojo kūrybos skaitymai. Organizuodami juos muziejininkai tikisi sukurti naują tradiciją: kas antrus metus sukviesti į poeto gimtinę ne tik jo poezijos gerbėjus, bet ir aplinkinių rajonų kūrėjus skaityti ne tik V. Mykolaičio-Putino, bet ir savo kūrybą. Poeto tėviškėje apsilanko „Poezijos pavasario“ paukštė.

Prienų rajono Savivaldybės tarybos nutarimu  2013 m. buvo įsteigta poeto Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premija už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų bei publicistikos darbus, V. Mykolaičio-Putino kūrybos tyrinėjimą, sklaidą ir jo idėjų tęstinumą bei propagavimą. Konkursas premijai gauti organizuojamas kas penkeri metai (jubiliejinėms V. Mykolaičio-Putino gimimo metinėms pažymėti). Pirmoji premija 2013 m. buvo įteikta rašytojui V. Lipskiui už biografinį romaną „Išsivadavimas“. 2018 m. Prienų rajono savivaldybės komisijos sprendimu Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos konkurso nugalėtoju tapo Eugenijus Žmuida, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas. Dauguma E. Žmuidos tyrinėjimų yra susiję su Putino kūryba.

1983_m

2016 m. iš Maironio literatūros muziejaus gauta dovana – dalis Australijoje gyvenusios Putino sesers Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės archyvo, kuriame yra nuotraukų, laiškų, rašytų į Lietuvą, senieji Slavėnienės ir jos vyro pasai. 2017 m. Vinco Mykolaičio-Putino muziejuje ekspozicija buvo atnaujinta, naujieji eksponatai ir kita medžiaga, kurią muziejininkai sukaupė savo jėgomis,  artimiau susipažinę su Mykolaičių šeimos nariais, sugulė atsinaujinusioje ekspozicijoje. Tai Putino šeimos ir aplinkos, kurioje brendo didžiulė dalis jo kūrybinių išgyvenimų, paryškinimas.

Nedaugelis autorių paliko lietuvių literatūroje tokį ryškų pėdsaką, todėl V. Mykolaičio-Putino kūriniai yra nagrinėjami ir daugelio skaitytojų mėgstami iki šiol. Ne mažiau įdomus ir paties autoriaus gyvenimas, jo peripetijos.

Susitikime visi po Vinco Mykolaičio-Putino tėviškės dangumi liepos 17-ąją, minėdami  tėviškės-muziejaus 50-mečio jubiliejų.

Prienų krašto muziejaus

kultūros veiklos koordinatorė ir organizatorė

Rūta Levinskienė

                                                                                                                       

Taip pat skaitykite