Futbolo turnyras „Rūdupio“ taurei laimėti

„Rūdupio“ taurės futbolo turnyre dalyvaujančių komandų dėmesiui:
Suaugusiųjų grupių komandos į paraiškas gali traukti ne daugiau trijų žaidėjų, kurie žaidžia LFF II ir III lygų bei SFL čempionatuose.
Finalinio etapo pogrupiai:

„A“
„Ringis“ (Balbieriškis)
„Ąžuolas“ (Prienai)
„Stakliškės“ (Stakliškės)
„B“
„Stadionas“ (Prienai)
„Balbieriškis“ (Balbieriškis)
„Jieznas“ (Jieznas).

 

Futbolo turnyras „Rūdupio“ taurei laimėti. Balbieriškio etapo rezultatai:

„Ringis“ – „Balbieriškis“  0:1

„Ringis“ – „Stadionas“  3:1

„Ringis“ – „Šilavotas“  3:0

„Stadionas“ – „Šilavotas“  2:1

„Balbieriškis“ – „Šilavotas“  0:2

„Balbieriškis“ – „Stadionas“  0:0

 

RUDENS FUTBOLO TURNYRO „RŪDUPIO“ TAUREI LAIMĖTI
NUOSTATAI
2011 M.

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Skatinti moksleivius, studentus, seniūnijų jaunimą, Prienų miesto gyventojus sistemingai sportuoti, populiarinti futbolą.
2. Išaiškinti rudens futbolo turnyro varžybų nugalėtojus.

II. TURNYRO VYKDYMAS IR VADOVAVIMAS

3. Turnyrą organizuoja ir vykdo Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo  skyrius, Kūno kultūros ir sporto centras, futbolo klubas „Prienai“.
Turnyro vyriausieji teisėjai – K. Deltuva ir M. Makštutis.
4. Turnyro finalinis etapas vyks 2011 m. spalio 22 dieną 11 val. Kūno kultūros ir sporto centro (toliau – KKSC) stadione. Registracijos pradžia – 10.30 val.
Suaugusiųjų grupėje varžybos vyks 2 etapais:
1 etapas – Prienų rajono seniūnijose.
Balbieriškyje – spalio 15 d. 10 val.
Stakliškėse – spalio 16 d. 11 val.
2 etapas – spalio 22 d. Prienų KKSC stadione.

III. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS
5. Varžybų sistema bus nustatyta, paaiškėjus dalyvių skaičiui. Rungtynių trukmė – du kėliniai po 15 min. I – V grupėse bus žaidžiama 5×5, VI grupėje – 7×7. Žaidžiama pagal tarptautines futbolo taisykles.
Amžiaus grupės:
I    Berniukų, gimusių 2002 m. ir jaunesnių;
II    Berniukų, gimusių 2000 m. – 2001 m.
III    Berniukų, gimusių 1997-1999 m.;
IV    Vaikinų, gimusių 1993-1996 m.
V    Merginų (amžius neribojamas)
VI    Suaugusiųjų

Turnyro dalyviai privalo turėti gimimo datą įrodančius dokumentus.

V. PROTESTAI
6. Protestą turi teisę pateikti komandos vadovas. Komanda, norinti pateikti protestą, privalo po varžybų tuoj pat apie tai įspėti varžybų teisėjus ir varžovų komandos vadovą bei įrašyti protesto motyvus rungtynių protokole.

VI. KOMANDŲ REGISTRACIJA

7. I – V grupių komandos gali registruoti 10 žaidėjų, VI grupės komandos – 15 žaidėjų.
8. Komandų sudėtis privaloma pateiti iki pirmų rungtynių pradžios.

VII. APDOVANOJIMAI
9. Komanda nugalėtoja nustatoma pagal surinktų taškų skaičių. Esant lygiam taškų skaičiui, lemia tarpusavio susitikimo rezultatas ir įvarčių skirtumas. Komandos nugalėtojos bus apdovanojamos taurėmis, užėmusios prizines vietas – diplomais. Geriasieji turnyro žaidėjai bus apdovanojami asmeniniais prizais.
Šie nuostatai yra oficialus kvietimas į turnyrą.
Smulkesnė informacija:
Kęstutis Deltuva, tel. 8 671 43824;
Marijus Makštutis, tel. 8 670 75757.
www.fkprienai.webs.com;
www.kvitrina.com

Rudens futbolo turnyro „Rūdupio“ taurei laimėti
Vyr. teisėjui

………………….
(data)
Prienai

PARAIŠKA

Eil.nr.    Vardas, pavardė    Parašas    Gydytojo viza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Komandos vadovas: ………………………………………
(vardas, pavardė, parašas)

Taip pat skaitykite