Forumas „Verslas ir valdžia“ – bandymas ieškoti sąlyčio taškų

544198_545274365557247_1932426460_nLapkričio 18 d. Jiezne, bendrovėje „Doleta“ VšĮ „Krašto Vitrina“ iniciatyva buvo surengtas verslo forumas „Verslas ir valdžia‘, kuriame dalyvavo ne tik pirmieji rajono valdžios asmenys ir Verslo klubo atstovai, bet ir svečiai iš Ūkio ministerijos bei Lietuvos darbo biržos.

Forumo reikalingumą padiktavo kol kas sudėtingi vietinės valdžios ir verslo santykiai. Tiesa, šiemet atskiri Prienų verslo bendruomenės atstovai susibūrė į Verslo klubą, o kartu su rajono savivaldybe įkūrė Verslo tarybą, kuri, pagal sumanytojus, ir turėtų suvienyti verslo ir valdžios pastangas kurti rajono žmonių gerovę.

Sėkmingo verslo pavyzdys

Forumas prasidėjo rajono savivaldybės mero Vyto Bujanausko sveikinimu jo dalyviams bei ekskursija po „Doletos“ gamybinius cechus, kurią pravedė šios įmonės pagrindinis akcininkas Vytautas Silevičius. Forume dalyvavęs ūkio viceministras Marius Skarupskas pasidžiaugė, jog regionuose veikiančios verslo įmonės ne tik išlieka, bet ir sparčiai vysto veiklą, įveikia susidarančias kliūtis. Beje, „Doleta“ įstengia dirbti ir atsinaujinti be paramos iš ES struktūrinių fondų, nes sprendimų jų veiklai reikia greitų ir efektyvių, o įvairias biurokratines kliūtis įveikinėti nėra kada. Gali būti, jog taip galvoja ir kitų rajono įmonių vadovai, nes, Ūkio ministerijos duomenimis, tik dvi mūsų krašto įmonės (ne viešojo sektoriaus) pasinaudojo 2007 – 2013 metų ES struktūrinių fondų parama.

Forumo svečiai

Apie kliūtis ir sunkumus rajono verslininkai turėjo ką papasakoti tiek viceministrui M. Skarupskui, tiek Lietuvos darbo biržos direktoriui Vidui Šlekaičiui, tiek ir rajono valdžios atstovams – merui Vytui Bujanauskui, administracijos direktoriui A. Marcinkevičiui, Tarybos nariams Alvydui Vaicekauskui ir Algiui Šidlauskui. Verslo ir valdžios dialogu susidomėjo ir mūsų krašto atstovai Seime Andrius Palionis bei Vytautas Kamblevičius. Malonu, jog diskusijos vyko ramiai ir tolerantiškai, įdėmiai išklausant nuomones ir stengiantis ieškoti reikalingų sprendimų.

Tokie susitikimai, pasak mero V. Bujanausko, gali paskatinti bendrus savivaldybės ir verslininkų projektus.

Plakatas didelis 3Verslininkai nerimauja

Kaip paaiškėjo, nerimą rajono verslininkams kelia būsimas pelno mokesčio įstatymo pakeitimas, kuris, kaip nenoriai patvirtino Seimo narys A. Palionis, vis dėlto bus priimtas. Šiam projektui verslo atstovai turėjo daug pastabų, svarbiausia esą ir vėl nukentės mažosios įmonės, kurioms ir taip sunku išgyventi krizes ir įstatymų kaitaliojimus. Diskusijoje su LDB vadovu V. Šlekaičiu, viceministru M. Skarupsku bei administracijos direktoriumi A. Marcinkevičiumi buvo aptartos ir aktualijos, sudarančios uždarą ratą – bedarbių gausa ir norinčiųjų dirbti stoka, socialinės pašalpos, ugdančios tinginius, kvalifikuotų specialistų ruošimas, studentų įdarbinimas, kaimo gyvenimo specifika ir kt. Seimo nario V. Kamblevičiaus manymu, biudžeto finansavimas turėtų būti diferencijuojamas pagal tai, kokia reali padėtis yra tam tikrame regione. Iš dalies tam pritarė ir verslininkai, manantys, jog infrastruktūros plėtra nuties kelius ir verslo atėjimui į atokesnes vietoves.

Būtina tartis ir kartu dirbti

Apibūdindamas dabartinę situaciją rajone, administracijos direktorius A. Marcinkevičius pastebėjo investicijų augimą krašte, bet, anot jo, bendrų savivaldybės ir verslininkų projektų kol kas dar nėra parengta – daugeliu atvejų Savivaldybė neturi galimybių, o verslui nėra poreikio. Todėl, direktoriaus manymu, šiuo atžvilgiu reikalingas daug glaudesnis bendradarbiavimas, kad investicijų vietos ir poreikiai būtų kartu aptariami ir analizuojami,  o įgyvendinami projektai naudos duotų abiem pusėms. Verslo atstovai taip pat domėjosi ir galimybėmis siekti ES struktūrinių fondų paramos 2014 – 2020 metų etape. Šias perspektyvas jiems paaiškino Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė Rita Armonienė, teigdama, jog ateityje numatoma mažesnė parama verslui, laukia ir nemažai kitų naujovių.

Biokatilinė kaitina aistras

Forumo laikui artėjant į pabaigą, naują diskusijų bangą įplieskė UAB „Mačiūnai“ vadovo Algirdo Zdanio pranešimas, jog yra grupė privačių investuotojų, pasiruošusių įrengti Prienuose biokatilinę. Nors daugeliu atžvilgių rajono valdžios atstovai buvo linkę sutikti su verslininkų pasiūlymais, tačiau šiuo klausimu jie buvo kategoriški – šilumą gyventojams turi tiekti savivaldybės įmonė, kad būtų išvengta kainų monopolio, koks yra iki šiol. Seimo narys A. Palionis pateikė forumo dalyviams konkrečius apskaičiavimus, kokio galingumo biokatilinę verta statyti, kad šilumos kaina tikrai sumažėtų ir atsipirktų investicijos. Nors jo nuomonė buvo išklausyta, tačiau šio itin aktualaus klausimo svarstymą, panašu, teks atidėti sekančiam verslo ir valdžios atstovų susitikimui, kai abi pusės gerai apgalvos situaciją ir panorės ieškoti kompromiso.

Vis dėlto, kaip reziumavo forumo organizatorius Vaclovas Sinkevičius, labai puiku, kad verslas ir valdžia kalbasi ir tariasi, o netrukus ateis laikas ir bendriems sprendimams bei darbams.

Simas Jasiūnas

 

Taip pat skaitykite