Birštone skambėjo poeto Justino Marcinkevičiaus kūriniai

zoomed_marcinkevicius_birstone_1Liepos 14-ąją Birštono viešoji biblioteka pakvietė į penktus metus organizuojamo, Lietuvos kultūros tarybos ir kurorto savivaldybės remiamo, žiūrovų pamėgto projekto ,,Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2015 m.“ renginį, skirtą poetui Justinui Marcinkevičiui.
Vakaro svečiai: aktorė Dalia Jankauskaitė, kompozitorius, dainų atlikėjas Andrius Kulikauskas, birbynininkas Kastytis Mikiška. pilnutėlėje kurhauzo salėje (renginio šeimininkai nešė ir nešė kėdes, bet vis tiek jų pritrūko) atliko pagal  Justino Marcinkevičiaus kūrybą parengtą programą ,Nuo debesies krašto“.
Per gerą valandą aktorė Dalia Jankauskaitė perėjo, galima sakyti, visą Justino Marcinkevičiaus kūrybos kelią. Nuo pirmojoje knygelėje ,,Prašau žodžio“ išspausdinto eilėraščio ,,Šerkšnas“, skirto žmonai, pokario ,Šešiolikmečių“, 1966 metais parašyto eilėraščio ,Močiutės mūsų“: „visa Lietuva išpenėta / išdžiūvusia jų krūtine“, baladžių poemos ,,Devyni broliai“, tėvų namus ir vaikystę primenančio eilėraščio ,,Langai“, 2008 metais išleistos užrašų, pokalbių, straipsnių, kalbų knygos ,,Pažadėtoji žemė“, 2010-aisiais užrašyto pokalbio su Justinu Marcinkevičiumi, istorinių dramų autoriumi: „Žmogus negali gyventi be istorijos, nemąstydamas apie ją, nebandydamas jos paaiškinti ir pritaikyti savajam gyvasties tekėjimui… Žmogus iš esmės yra istorija. Pats savaime istorija. Žmogus yra sudėtas iš atsiminimų apie savo jau nugyventą laiką, iš minčių ir svajonių apie ateitį. Tai yra esmė. Žmogų galima įvardyti kaip istorijos tikslą.”, iki jau po poeto mirties pasirodžiusių knygų ,,Iš natūros“, ,,Ranka parašyta“, ,,Dienoraščiai ir datos“.
.Andrius Kulikauskas priminė, kad Justino Marcinkevičiaus tekstais sukurtos dainos seniai virto liaudies dainomis – poetas yra sakęs, jog ,,Oi, užkilokit vartelius”, „Sūrus, sūrus marių vandenėlis” pats yra ne kartą dainavęs užstalėje.
Tarsi šitam pabuvimui pasakyti Justino Marcinkevičiaus žodžiai: „tik neverskit ką nors ištarti“.
Po  renginio neapleido mintis, kad šį vidurvasario vakarą tautos poetas žvelgė pro debesies kraštą ir džiaugėsi Lietuva, lietaus atgaivintu Birštonu, rojaus prieangiu jo vadintu, susirinkusiais žmonėmis – renginio organizatoriais, žiūrovais, jo tekstus supratingai parinkusia ir įtikinamai skaičiusia aktore Dalia Jankauskaite, birbynės melodija (primenančia gražią šienpjovių dainą) juos palydėjusiu Kastyčiu Mikiška bei  dainas poeto žodžiais atlikusiu Andriumi Kulikausku.
Sutvarkiusi vyro palikimą Justino Marcinkevičiaus žmona Genovaitė yra ištarusi:  „Atiduodu jį jums, jis – jūsų“.
Justinas Marcinkevičius – tai mūsų Lietuva. Gaivi ir švari po vasaros lietaus. Justinas Marcinkevičius – tarsi mes patys. Gražūs ir tvirti – pro debesies kraštą poeto stebimi ir saugomi.
Genovaitė Mačiūtė

Taip pat skaitykite