Akcija „Tolerancijos skėtis“

Tarptautinė tolerancijos diena minima nuo 1995m. UNESCO sprendimu lapkričio 16 dieną. Šiais metais Tolerancijos dienos simboliu pasirinktas skėtis.
Tai daiktas, kuris savo forma panašus į T raidę. Skėtis simbolizuoja saugumą, užuovėją. Po skėčiu gali pasislėpti keli žmonės ir net visa grupė. Būdami po vienu skėčiu, net ir labai skirtingi žmonės jaučiasi gerai ir saugiai.

Visą savaitę V-X klasių mokiniai gamino tolerancijos skėčius. Mokinių išradingumas ir kūrybiškumas pranoko visus lūkesčius. Kiekvienos klasės  spalvingi, pagaminti iš įvairių medžiagų, apklijuoti nuotraukomis, tolerancijos simboliais ir šūkiais skėčiai lapkričio 16-osios rytą papuošė mokyklos aktų salę. Savo parengtuose prisistatymuose mokiniai kalbėjo apie tai, kad visas mus supantis pasaulis yra įvairus, pilnas spalvų ir veiklos. Kiekvienas iš mūsų supantį pasaulį suvokia savaip. Tad jį suprasti ir priimti būtina tolerantiškai. Kadangi ši diena yra tarptautinė, todėl su mokiniais apie toleranciją buvo diskutuojama platesniame kontekste tą dieną vykusių dorinio ugdymo ir kitų dalykų pamokose. Apibendrinamojo renginio aktų salėje metu išsiaiškinome, kad tolerancijos simboliu gali būti tiesiog graži šypsena, kad tolerantiškas žmogus yra geranoriškas, užjaučiantis, supratingas, nuoširdus, mokantis išklausyti. Tolerancija mokykloje – tai savo požiūrio, nuomonės, stiliaus turėjimas, vienas kito supratimas, pagalba draugams, bendradarbiams, visų problemų sprendimas diskusijų ir dialogo keliu.Tačiau kaip gyvenime, taip ir mokykloje dar dažnai labai stinga tolerancijos. Dabartinis jaunimas sugeba savarankiškiau ir kritiškiau mąstyti. Tikiu, kad pamatę daugiau pasaulio, susidūrę su įvairiomis kultūromis ir religijomis, jis gaus pačias vertingiausias tolerancijos pamokas.

Ar šiai žmonijos vertybei gresia išnykimo pavojus? Tikėkime, kad ne. Tikėkime, kad žmonės visada galės cituoti Martiną Liuterį Kingą: „Aš galiu toleruoti viską, išskyrus netoleranciją.“

Reda Valančienė,

Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokytoja

Taip pat skaitykite