„Šeštokų tėvai laimėjo kovą..“ (Editos Valatkienės nuomonė)

„Nors ir praėjo nemažai laiko nuo jūsų leidinyje pateiktos nuomonės,manau, turiu teisę išsakyti ją ir aš.Po įvairių komentarų,  tėvų įžeidinėjimų ir šeštos klasės mokinių gandų apie mane teko kreiptis į teisinės pagalbos  tarnybą, į kito rajoninio laikraščio redakciją ir paprašyti patarimo.Taigi, visų pirma,noriu paprieštarauti pateiktai informacijai ir pranešti,kad bent jau aš su niekuo jokioj kovoj nedalyvavau(pagražinimai ir skambus pavadinimas  kalbant apie skaudžius dalykus visiškai netinka), pamokų minėtoje  klasėje atsisakiau ne dėl raštiško tėvų kreipimosi,o paprasčiausiai nesinorėjo turėti nieko bendro su žmonėmis,kurie  vadovaujasi nepagrįstais faktais,mato ir girdi  tik save.Informacija dėl patirto psichologinio smurto- tai gal daugiau asmeninių sąskaitų suvedinėjimas,kažkada likę nuoskaudos,emocijos…,nors daugelis į tai net nesigilino.Deja, mano nuomonė čia liko nuošaly.
Pedagoginį darbą dirbu 23 metus.Pamokas turiu įvairiose klasėse. Iki šiol su mokiniais puikiai sutariau, ir sutariu,todėl buvau nustebinta  teigimu apie gautą nuobaudą praėjusiais metais , (kaip teigiama straipsnyje už panašų atvejį)teko peržiūrėti visus nuo 2005m. esančius dir., įsakymus ,bet jokių nuobaudų nesu gavusi.O tai jau viešas šmeižtas,kuris  greit sklinda,bet jo pasekmės gali būti kai kam finansiškai labai skaudžios,juk gyvename demokratinėje valstybėje ir žurnalistai privalo laikytis kodekso reikalavimų,išklausyti visas puses prieš pateikiant viešą informaciją apie asmenį.
Kas gina mokytoją,jo teises mokykloje?Kažin ar galima surasti atsakymą,o šmeižti- pasirodo galima. Iki šiol nepajėgiu suprasti ir minties, kas ir su kuo konfliktavo,kad net ugnį gesinti reikėjo,nes aš į šį“ susitikimą“ patekau kaip „muselė į išrūgas“.Gal pateikusiajam informaciją  straipsniui reikėjo mažiau interpretuoti situaciją,o realiai ir smulkiai,bet paprastai viską paaiškinti.
O kas toliau? Pagyvensim-pamatysim“.

Redakcijos komentaras:

Laikraštyje „Krašto Vitrina“ aprašyta nemaloni situacija, kurios epicentre atsidūrė šeštokai, jų tėvai ir gerbiama mokytoja Edita Valatkienė, buvo pagrįsta informacija, kurią pateikė mokyklos direktorius, tėvai bei Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atstovai.
Redakcija gerbia kiekvieno skaitytojo išsakytą nuomonę, bet ir ta nuomonė turi būti išsakoma be kaltinimų ar interpretacijų.
Informaciją apie gautą ir nustojusią galioti nuobaudą redakcijai pateikė įstaigos vadovas, kaip ir informaciją apie mokytojos įteiktą prašymą nedirbti su šeštokais.

Stakliškių vidurinės mokyklos administracija taip pat yra patvirtinusi, jog mokytojai Editai Valatkienei yra skirta nuobauda:
„…vadovaujantis tarnybinio patikrinimo Nr.(1.4.)-vI-T6 rezultatais, neeilinio 6 klasės tėvų ir administracijos susirinkimo protokolu Nr.1, psichologinio tyrimo ,,Mikroklimato ir Pedagogų santykių su mokiniais tyrimas“ rezultatais, lietuvių kalbos mokytojos E. Valatkienes pasiaiškinimu, direktoriaus įsakymu Nr.(1.4.)-v1-81-mokytojai E. Valatkienei buvo skirta drausminė nuobauda – pastaba“.

Taip pat skaitykite