Stanislovas Martinaitis: „25 metai darbo Taryboje – atsakomybė ir dar kartą atsakomybė”

Stanislovas Martinaitis

Stanislovas Martinaitis

Vidmantas Venclovas

Į Birštono savivaldybės Tarybą po nepriklausomybės atkūrimo buvo išrinkta 90 žmonių. Taryba buvo renkama šioms kadencijoms: 1990-1995, 1995-1997, 1997-2000, 2002-2007, 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019.

Pagal Birštono savivaldybės pateiktą statistiką, tik vienas žmogus Taryboje dirbo ir dirba visose 8 kadencijose – Stanislovas Martinaitis. Tiesa, ne visada Stanislovas patekdavo tiesiai į Tarybą, bet susiklosčius įvairioms situacijoms atsirasdavo tarp tų, kurie planavo krašto vystymosi strategiją ir pavertė kurortą Nemuno perlu.

Pats S. Martinaitis, paprašytas papasakoti apie ėjimą į valdžią, atsakė, jog kiekvienas žmogus nuspręsdamas eiti vienu ar kitu keliu, pirmiausiai turi jausti atsakomybę už priimtą sprendimą ir visada turėti savo nuomonę, net tada, kai jinai nesutampa su daugumos.

Anot Tarybos nario, kiekvienoje kadencijoje buvo vykdomi ne tik skirtingi darbai, bet ir nubrėžiami skirtingi planai. Bet visada jie turėjo vieną bendrą tikslą – kurorto ir žmonių gerovės užtikrinimą.

Pasak S. Martinaičio, atsižvelgiant į laiką ir galimybes, buvo priimami konkretūs sprendimai, kurie leido kurortui išlikti gydomojo turizmo centru, išsaugoti miesto savitumą ir išvengti didelių klaidų bei pražūtingų sprendimų.

Tiesa, anot Tarybos nario, visiškai klaidų nepavyko išvengti, bet patirti nuostoliai nebuvo skausmingi.

S. Martinaičio teigimu, daugiausiai diskusijų, bet mažiausiai darbų buvo pirmojoje (1990-1995 m.)  kadencijoje. Ir tai, pasak Tarybos nario, suprantama, nes į ją buvo išrinkti įvairių požiūrių visuomenininkai, kuriems nebuvo lengva perprasti sprendimų priėmimo subtilybes ir tvarką. Bet nuovokus gėrio ir blogio suvokimas neleido pridaryti klaidų.

S. Martinaitis pasakojo, jog jis nuo pirmųjų kadencijų buvo įsitikinęs, jog kurortas turi tapti sveikatingumo centru, o tam reikėjo vystyti sporto objektų infrastruktūrą.

Kurorte, Tarybos nario įsitikinimu, pavyko išsaugoti ir tęsti irklavimo, sportinio ėjimo, futbolo bei išpopuliarinti naujas – galiūnų sporto ir teniso šakas. „Nemuno galiūno” sumanytojas teigė, jog 2000 metais surengtas pirmasis turnyras tapo vizitine kurorto kortele.

Pasak S. Martinaičio, sporto sąjūdis tęsiasi, o po naujų sanatorijų ir SPA atsidarymo sporto ir sveikatingumo aikštelių būtinumas dar tapo aktualesnis, nes į kurortą atvyksta vis daugiau žmonių ir jiems reikia užtikrinti užimtumą.

Tarybos narys teigė, jog vienam žmogui be stiprios komandos sunkiau įgyvendinti savo planus. Ir šiuo atveju Birštonui pasisekė, nes Taryboje visada buvo stipri vienminčių komanda, kuriai pavykdavo tinkama linkme nukreipti finansinius ir žmogiškuosius resursus.

Šioje kadencijoje išrinktosios Tarybos taip pat laukia nemaži iššūkiai. Ir pirmieji posėdžiai parodė, kad nuomonių įvairovė didėja, bet, pasak S. Martinaičio, bendrosios kurorto vystymosi tendencijos turi išlikti prioritetinėmis.

Pokalbio pabaigoje S. Martinaitis pasakė, jog 25 metai Taryboje gali būti apibūdinti vienu sakiniu: „Atsakomybė ir dar kartą atsakomybė”.

Taip pat skaitykite