Rugsėjo 15-oji-Tarptautinė demokratijos diena Balbieriškio pagrindinėje moktykloje

Žodis „demokratija“ kilęs iš graikų kalbos ir reiškia „valdanti liaudis“. Tai ir valstybės valdymo forma, kada visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Demokratija plačiąja prasme suprantama kaip žmogaus laisvė išsakyti savo nuomonę, tai visuotinė vertybė, pagrįsta laisvai reiškiama žmonių valia pasirinkti politines, ekonomines, socialines ir kultūrines sistemas, – tokiais žodžiais integruotą lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamoką 9-10 klasių mokiniams pradėjo mokytoja Reda Valančienė. Mokiniai žiūrėjo Jaro Valiukėno filmą ,,Kilpa 2011 Lietuva”.Po filmo peržiūros vyko diskusija, suteikusi progą prisiminti demokratijos vertybes, skatinusi dialogą ir toleranciją, įvertinti šių vertybių situaciją pasaulyje, Lietuvoje ir kiekviename iš mūsų .Mokiniai suprato, kad laisvės ir demokratijos negalima priimti kaip savaime suprantamų dalykų, už juos reikia kasdien kovoti ir prisiimti atsakomybę. Lietuva, pusę amžiaus gyvenusi kontrolės, cenzūros, smurto politikos, ciniško melo, ideologijos skiepijimo ir pagrindinių žmogaus teisių pažeidimų atmosferoje, puikiai žino laisvės skonį ir vertę, o jaunajai kartai belieka ją puoselėti ir branginti.
Mokytoja Reda Valančienė

Taip pat skaitykite