• Print  BANERIS kvitrinai 468x120 naujesnis

    LLS-Jakineviciene Palionis_480x120_ok

Prienų rajono savivaldybės Taryboje – sklandus biudžeto priėmimas, mažai diskusijų ir opozicijos siūlomo projekto palaikymas

IMG_1144

Vacys Staknys

Sausio 30 d. Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje be jokių diskusijų buvo patvirtintas strateginis savivaldybės plėtros planas iki 2028 metų bei strateginis 2020–2022 m. veiklos planas. Po to Tarybos nariai perėjo prie šių metų savivaldybės biudžeto svarstymo.

IMG_1148

Meras Alvydas Vaicekauskas teigė, jog 2020 metų biudžete didesnis dėmesys skirtas verslui ir turizmui (bus įsteigtas verslo ir turizmo informacijos centras), daugiau lėšų suplanuota prisidėjimui prie ES projektų (1,1 mln.eurų), kelių priežiūrai (200 000 eurų), taip pat atlyginimų didinimui bei socialiniams projektams. Tarybos pirmininkas patvirtino, jog iš Valstybės investicinės programos bus gauta 1,635 mln. eurų baseino statybai, 549 000 eurų – Prienų KLC atnaujinimo projektui, 95 000 eurų – Jiezno PSPC kapitalinio remonto darbams. Tiesa, A.Vaicekauskas pažymėjo, jog darbams Jiezno PSPC bus ieškoma papildomų lėšų ir savivaldybės biudžete, jei nebus skirta papildomai iš VIP.

IMG_1146

2020 metų savivaldybės biudžetas (27 960 000 eurų) 3,116 mln. eurų didesnis nei 2019 metais. 2019 m. likutis (550 000 eurų) bus panaudotas paskoloms (206 700 eurų) ir biudžetinių įstaigų įsiskolinimams padengti. Svarstant biudžetą daug diskusijų nebuvo. Štai, Tarybos narys Arūnas Vaidogas pasiūlė pagalvoti apie nedalyvavimą Kauno regioninės plėtros agentūros veikloje, o Tarybos narys Egidijus Visockas išsakė pastabą, jog vėl sporto programoje daug lėšų skirta krepšiniui, o kitos sporto šakos pamirštos. Tarybos narė Rita Keturakienė pabrėžė, jog tiki mero pažadu, kad Jiezno PSPC projekto užbaigimui bus surastos lėšos biudžete, jei nebus padidintas finansavimas iš VIP.

Taryba pritarė administracijos pasiūlymui sporto sritį priskirti Švietimo skyriui ir jį pervadinti į Švietimo ir sporto skyrių. Po tokios rokiruotės pasikeitė pavadinimas ir skyriaus, kuris kuruoja kultūrą, turizmą ir jaunimo veiklą (Kultūros, turizmo ir jaunimo skyrius).

IMG_1143

Taryba pritarė A. Vaidogo paruoštam projektui dėl dalyvavimo „Prienų rajono dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos“ projekte.

Tarybos nariai pritarė sprendimų projektams savivaldybei priklausančiose patalpose atlikti remonto darbus, taip pat leido administracijai įgyti lengvąjį automobilį, kuriuo naudosis Prienų seniūnija.

Tarybos nariai apsvarstė 27 klausimus ir priėmė sprendimus. Didesnė diskusija įsiplieskė svarstant 26 klausimą dėl  suteikimo Pakuonio seniūnijos Bačkininkėlių kaimo gatvei pavadinimą – Beržų g. Tarybos narys A. Vaidogas atkreipė dėmesį, jog šis kelias veda į laukus ir nežinia, kam reikalingas, nes jis įsirems į privačius sklypus ir adresato nepasieks. Tarybos narys pasiūlė sprendimo priėmimą atidėti, bet Taryba daugumos balsais to padaryti nesutiko ir priėmė administracijos siūlomą sprendimą.

P.S. Posėdyje nedalyvavo tarybos nariai Jonas Vilionis, Rima Zablackienė, Audrius Narvydas. Egidijus Visockas pasišalino po biudžeto svarstymo (4 klausimas).

Taip pat skaitykite

1 komentaras

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti