•  

   

   

   

   

Prienų rajono savivaldybės Kontrolės komiteto pranešimas

Prienų rajono savivaldybės Kontrolės komitetas

pranešimas spaudai

2013 m. balandžio 22 d.

Prienai

2013-04-18 vykusiame savivaldybės Kontrolės komiteto posėdyje, kuriame dalyvavo ir savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, buvo svarstomi du labai aktualūs klausimai:

1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymo į Kontrolės komiteto paklausimą dėl savivaldybės skolos už komunalinių atliekų tvarkymą.

2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymo į Kontrolės komiteto paklausimą dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir buhalterių darbo užmokesčio.

Pirmojo klausimo nagrinėjimas iš esmės neįvyko, nes į Komiteto prašymą pateikti išsamią ataskaitą apie savivaldybės skolą Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui, nurodant konkrečias skolos dedamąsias, jų kitimo tendencijas ir priežastis lyginant kiekvienų ataskaitinių metų rodiklius (pradedant 2008 m.) bei kaip skolos sumažinimą paveiktų atliekų surinkimo įkainių didinimas, konkretaus atsakymo nesulaukta.

Komiteto nariai piktinosi, kad nuo pat šios Tarybos kadencijos pradžios atliekų tvarkymo klausimas nėra sprendžiamas, o savivaldybės specialistai nepateikia jokių konkrečių atsakymų į jiems užduodamus klausimus apie atliekų tvarkymą ir užsiiminėja tik atsainiu atsirašinėjimu.

Komiteto posėdyje dalyvavęs administracijos direktorius A. Marcinkevičius taip pat negalėjo konkrečiai ir argumentuotai atsakyti nei į vieną klausimą tiek apie savivaldybės skolos už atliekų tvarkymą struktūrą, jos kitimo tendencijas, tiek į Komiteto pirmininko Vytauto Martinaičio užduotą klausimą, kodėl mokestis už toną atliekų, kurios yra priduodamos į atliekų tvarkymo centrą, kasmet auga. A. Marcinkevičius teigė negalintis tiksliai atsakyti, dėl kokių priežasčių mokestis didėjo, greičiausiai taip yra dėl padidėjusio vartų mokesčio.

Administracijos direktorius A. Marcinkevičius teigė, kad yra atliktos net kelios studijos apie atliekų tvarkymą, jose pateikti pasiūlymai, kaip galima tobulinti atliekų tvarkymą, mažinti jų kiekį. A. Marcinkevičius teigė, kad jeigu Savivaldybė būtų laiku padidinusi mokestį už atliekas iki 21 ct/m2, skolą būtų buvę galima išmokėti per 3 metus. Tačiau paprašytas pateikti konkrečius skaičiavimus, kurie pagrįstų šį teiginį, administracijos direktorius nieko pasakyti negalėjo.

Todėl šiuo, savivaldybės gyventojams itin opiu klausimu, Komitetas dar kartą rinksis balandžio 29 d., tikėdamasis iš savivaldybės administracijos jau konkrečių atsakymų ir konstruktyvios diskusijos.

Išnagrinėję savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir buhalterių darbo užmokesčio lenteles Kontrolės komiteto nariai liko šokiruoti.

Nuolat garsiai akcentuojant visuotinio taupymo politiką, pasirodo, taupyti galima… kai kuriems vadovams skiriant tūkstantines priemokas. Be to, buvo iškeltas klausimas, kodėl įstaigose, kuriose dirba vos keli darbuotojai, buhalteris dirba visu etatu, o kitose, kur ir darbuotojų skaičius, ir darbo krūvis yra akivaizdžiai didesni, buhalteris dirba tik 0,5 etato. Taip pat akcentuotas ir mažų įstaigų direktorių pavaduotojų etatų reikalingumas. Komiteto narė R. Zablackienė stebėjosi Jiezno globos namų paradoksu. Praeitame savivaldybės Tarybos posėdyje jų pačių prašymu buvo sumažintas darbuotojų etatų skaičius dėl labai blogos įstaigos finansinės būklės, tačiau pasirodo, kad administracijos direktorius jau antri metai iš eilės kiekvieną mėnesį skiria Jiezno globos namų direktorei solidų 1411 Lt priedą. Anot Komiteto narės, jeigu 2013 m. priedai savivaldybės įstaigų vadovams administracijos direktoriaus įsakymais jau yra paskirti, tai apie kokį taupymą kalbama. Eilinį kartą bus taupoma mažiausiai uždirbančių darbuotojų sąskaita bei įstaigų aplinkai skirtomis lėšomis.

Administracijos direktorius negalėjo atsakyti į Komiteto narių klausimus, kodėl vieni įstaigų vadovai gauna po 5000 Lt, o kitų atlyginimai nesiekia ir 2500 Lt. Taip pat Komiteto nariai nesulaukė atsakymo, kodėl administracijos direktorius galimai „užsimerkia“ ir dėl 2003 m. balandžio 18 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ nevykdymo. Šiame nutarime nurodyta, kad visų savivaldybės įstaigų interneto svetainės turi atitikti šiuose dokumentuose numatytus reikalavimus ir atitinkamai skelbti darbuotojų užmokestį. Tačiau įstaigų svetainės, ypač tos, kuriose ir buvo pastebėti nerealiai dideli vadovų, jų pavaduotojų bei buhalterių atlyginimai, akivaizdžiai nesilaiko Vyriausybės nutarimo reikalavimų.

Komiteto narių neįtikino administracijos direktoriaus A. Marcinkevičiaus paaiškinimas, kad priedais prie atlyginimo galima skatinti gerai dirbančių įstaigų darbuotojus dirbti dar geriau.

Šiuo klausimu Komitetas priėmė sprendimą papildyti taupymo planą siūlymais: peržiūrėti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio koeficientus; nedelsiant naikinti administracijos direktoriaus įsakymais savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams paskirtus priedus prie atlyginimų; peržiūrėti direktorių pavaduotojų ir buhalterių etatų reikalingumą.

Taip pat Komitete dalyvavusių narių bendru sutarimu buvo priimtas sprendimas teikti pasiūlymą savivaldybės merui V. Bujanauskui ateinančiame savivaldybės Tarybos posėdyje teikti sprendimo projektą dėl drausminės nuobaudos – papeikimo – administracijos direktoriui A. Marcinkevičiui skyrimo už administracijos darbuotojų neatsakingumo, atsakomybės stokos, atsainaus pareigų atlikimo toleravimą bei savivaldybės biudžeto lėšų švaistymą ir neatsakingą jų naudojimą:

1. už nepagrįstai paskirtus priedus bei priemokas prie atlyginimų Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorei (2012 m. paskirta 2174 Lt priemoka kas mėn., 2013 m. paskirta 1449 Lt priemoka kas mėn.) – direktorės atlyginimas siekia 5000 Lt,

Socialinių paslaugų centro direktorei (2012 m. paskirtas 1039 Lt priedas kas mėn., 2013 m. paskirtas 1756 Lt priedas kas mėn.) – direktorės atlyginimas taip pat siekia 5000 Lt,

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorei (2012 m. ir 2013 m. paskirtas 717 Lt priedas kas mėn.) – direktorės atlyginimas siekia 4000 Lt,

Jiezno globos namų direktorei (2012 m. ir 2013 m. paskirtas 1411 Lt priedas kas mėn.) – direktorės atlyginimas taip pat siekia 4000 Lt,

Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei (2012 m. ir 2013 m. paskirtas 356 Lt priedas kas mėn.) – direktorės atlyginimas taip pat siekia 4000 Lt;

2. už nekontroliuojamus nepagrįstai didelius savivaldybės biudžetinių įstaigų, kuriose dirba po kelis darbuotojus, direktorių pavaduotojų bei buhalterių atlyginimus;

3. už savivaldybės taupymo politikos nesilaikymą savo asmeniniais įsakymais skiriant vienkartines tūkstantines išmokas.

Kitas Kontrolės komiteto posėdis numatomas balandžio 29 d.

Vytautas Martinaitis, Komiteto pirmininkas

 

Taip pat skaitykite

19 komentarai

 1. Benas

  Gerbiamoji Vilte, Jei jūs išlietumėte susikaupusią tulžį ir pyktį , o netaškytumėt ant visų aplink kas tik juda, o po to atidžiai paskaitytumėt prieš jūsų komentarą esanti Gerbiamos Viktorijos komentarą tai ko gero jį suprastumėte ir nerašinėtumėte tulžies ir pykčio pritvinkusių rašinių.

  Atsakyti
 2. Viltė

  Tai va, kaip tas taupymas Jiezno vaikų globos namuose pasireiškia. Etatai mažinami, ilgamečiai darbuotojai atleidžiami, o priedas sėkmingai pildo direktorės biudžetą. Reiktų nepamiršti dar ir to fakto, kad netolimoje praeityje JVGN buvo įdarbinti direktorės vyras ir brolis.

  Atsakyti
 3. Viktorija

  Brangieji, jeigu jau rašote apie darželių vadovų atlyginimus, tai malonėkite atkreipti dėmesį, kad tiktai VIENO darželio vadovė gavo tokius priedus…neklaidinkit gyventojų IR AIŠKINKINTĖS KODĖL TAIP YRA…
  O dėl Jiszno vaikų globos namų vadovės taip pat pamąstykite, kokį darbą žmogus dirba, kaip dirba, įvertinkite atsakomybę ir ar nuėmus priedą direktorės d.užmokestis nebus lygus su eilinės budėtojos…

  Atsakyti

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti