Laimutė Jančiukienė
Alvydas Vaicekauskas
Loreta Jakinevičienė

Po opozicijos demaršo valdantieji ramiai tęsė posėdį

IMAG1362_mazasVacys Staknys

Prienų rajono savivaldybėje tęsiasi politikų priešprieša. Valdančiųjų dauguma (13 Tarybos narių) ir jai nepriklausančios politinės jėgos (12 Tarybos narių) aiškiai pasirinko nieko gero nežadantį rajono žmonėms kelią – konfrontaciją.

Tiesa, abi pusės yra įsitikinusios, jog būtent kiti nenori dirbti rajono gyventojų labui.

Bet faktai rodo ką kita.

Vadinamoji „Penkių” koalicija antrajame šios kadencijos posėdyje nesugebėjo tarpusavyje susitarti, kas kokiame komitete dirbs, ir komitetų sudėtys buvo patvirtintos taip, kaip panoro valdantieji.

Po mėnesio opozicija nutarė padaryti kelias rokiruotes komitetuose ir jų pasirinkimas atrodė logiškas, bet tada savo jėgą parodė valdantieji – nesutiko su opozicijos pateiktais pakeitimais.

Opozicija paliko posėdžių salę. Tarybos posėdis tęsėsi be jų. „Tryliktukas” ėmėsi darbo. Du klausimai, kurie buvo susieti su opozicijos narių paskyrimu į komisijų vadovų postus, buvo atidėti.

Balbieriškio ir Šilavoto pagrindinėse mokyklose buvo sumažintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius, nes, kaip jau žinoma, nuo rugsėjo 1 d. nebeveiks Kunigiškių ir Klebiškio pradinio ugdymo skyriai.

Taip pat buvo apsispręsta, jog Prienų rajono VVG veikloje savivaldybę atstovaus L. Mikušauskienė, V. Griauslys ir A. Marcinkevičius.

O Verslo taryboje su verslininkais ir ūkininkais diskutuos A. Vaicekauskas, V. Martinaitis, R. Keturakienė ir G. Bartulis.

Gana netikėtai Tarybos nariai pasiūlė atidėti AB „Prienų šilumos tinklai” direktorės ataskaitą, nes, jų manymu, ją reikia papildyti. Užtat UAB „Prienų vandenys” direktoriaus ataskaita buvo įvertinta teigiamai ir bendrovės veiklai pritarta.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre iki šių metų pabaigos veiks vaikų Dienos centras. Šiam projektui gautos lėšos iš valstybės biudžeto. Taryba leido padidinti 0,5 socialinio darbuotojo etatu didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

Taryba pritarė melioracijos projektui, prie kurio įgyvendinimo prisidės 20 %. Bendra projekto vertė apie 640000 €. Klausimo pranešėjas Žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis pateikė informaciją, jog Ūkininkų sąjungos skyriaus pirmininkas Martynas Butkevičius išsakė mintį, jog savivaldybės dalį – per 100000 € – galima būtų panaudoti efektyviau, nei investuoti į šį projektą.

Deja, posėdžio metu M. Butkevičiaus pasiūlymai nebuvo pristatyti, o ir vėliau kalbintas Tarybos narys aiškiau nepasisakė.

Taip pat skaitykite