Maironiečiai susitiko Raudondvaryje

Lietuvos maironiečių draugija, viena aktyviausių jaunimo organizacijų, įkurta mūsų šaliai reikšmingais 1989 metais. Tai savanoriška visuomeninė literatūrinė, kūrybinė, kraštotyrinė organizacija, vienijanti bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų mokyklų moksleivius, aukštųjų mokyklų studentus. Draugijos veikla įdomi, ugdanti meilę Maironio iškeltoms vertybėms, literatūrai, pagarbą istorijai, puoselėjanti savo krašto papročius. Gilias tradicijas turintys draugijos sambūriai suteikia galimybę jauniems žmonėms aplankyti šalies istorijos, kultūros paveldo objektus, susipažinti su įvairių Lietuvos kampelių kraštovaizdžiu, papročiais, tarme.

Susižavėjus įvairiapuse šios draugijos veikla,  šiais mokslo metais maironiečių būrelis atkurtas ir Jiezno gimnazijoje. Rugsėjo 22 dieną mes, tik ką iškepti maironiečiai, su džiaugsmu pasinaudodami direktoriaus skirtu nemokamu transportu, išskubėjome į tradicinį sambūrį – Baltų vienybės dienos šventę. Ši diena – rudens lygiadienis – mini svarbią datą: 1236 m. įvykusį Saulės mūšį, kuriame susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė Kalavijuočių ordiną. Mūšis įrodė baltų vienybės galią ir svarbą, paskatino valstybingumo raidą, padėjo pamatus Mindaugo karalystei.  Šiais metais Baltų vienybės dienos minėjimas vyko Raudondvaryje: čia, dvaro kieme, susirinko apie 1000 Lietuvos maironiečių draugijos narių. Nors dvaro pastatai dar restauruojami, akį džiugino jauki aplinka, tebežydinčios rožės. Oficialioji dalis, koncertas, žaidimai, Maironio eilių skaitymas vyko išmoningai sutvarkytame dvaro parke.

Antroji šventės dalis prasidėjo kelione: visa įspūdinga maironiečių kolona pajudėjo Vilkijos link. Pakeliui ant aukšto Ringovės piliakalnio buvo sukurtas laužas, o delegacijų atstovai prie tako į piliakalnio viršūnę įžiebė fakelus, simbolizuojančius vieningai kovojusias baltų gentis. Pavažiavę dar keletą kilometrų, gražiame pušyne prie Nemuno pamatėme įspūdingą paminklinį kryžių, skirtą šiemet minimai didžiojo lietuvių tautos dainiaus Maironio 150-ųjų gimimo metinių sukakčiai. Pasirodo, kryžius pastatytas maironiečių draugijos iniciatyva ir būtent rugsėjo 22-oji parinkta kryžiui iškilmingai pašventinti. Vieta neatsitiktinė: iki čia kadaise tėvas būsimąjį kunigą ir poetą į mokslus veždavo arkliais, o toliau jis jau keliaudavo Nemunu garlaiviu. Kas žino, galbūt tų kelionių metu ir gimė dabar ant kryžiaus užrašytos eilutės: „Pasklido giesmė po tą šalį toli,/ Kur Nemuno vandenys bėga“…

Grožėdamiesi rudeninės saulutės švelniai glostomais vaizdingais pakelės peizažais, prisimindami Maironio gyvenimo faktus, labiausiai įstrigusius posmus, pasukome namų link. Galima drąsiai sakyti, kad ši diena buvo graži istorijos ir pilietiškumo pamoka.

N. Kuliešienė, Jiezno gimnazijos maironiečių būrelio vadovė

Taip pat skaitykite