Laimutė Jančiukienė
Mero baneris

LSDP Birštono skyriaus 2023 m. savivaldos rinkimų programa

Plakatas internetui

BIRŠTONAS – MŪSŲ NAMAI!

Birštoniečių gerovės kūrimas, parama bendruomenėms ir bendrijoms, optimalus biudžetas.

 • skatinsime bendruomenių įsitraukimą į viešųjų sprendimų priėmimo procesus, renginių organizavimą, viešųjų erdvių priežiūrą ir savanorystę;
 • plėtosime viešąją infrastruktūrą, skirtą šeimoms ir vaikams;
 • ir toliau finansuosime kaimo, smulkiojo ir vidutinio verslo, studijų, kultūros ir sporto rėmimo fondų programas;
 • atnaujinsime „Birštoniečio kortelę“;
 • kasmet skirsime lėšų dalyvaujamojo biudžeto projektams;
 • didžiulį dėmesį skirsime civilinei saugai ir kolektyvinės apsaugos statinių įrengimui;
 • remsime šilumos ir vandentvarkos projektus.

Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos modernizavimas, inovacijos, investicijų pritraukimas, palankios aplinkos verslui ir naujų darbo vietų kūrimas.

 • inicijuosime pėsčiųjų ir dviračių tilto per Nemuną statybą;
 • plėsime dviračių takų tinklą, nutiesime dviračių taką nuo Birštono gatvės iki Beržų gatvės;
 • sutvarkysime prieigas prie Birštono apžvalgos bokšto;
 • užbaigsime muziejaus, lopšelio-darželio „Giliukas“ pastatų kapitalinio remonto ir aplinkos sutvarkymo darbus;
 • įgyvendinsime senamiesčio gatvių rekonstravimo projektą;
 • ir toliau nuolat tvarkysime ir prižiūrėsime kelius kaimiškosiose teritorijose: išasfaltuosime Saulėgrąžų ir Kalnėnų gatves;
 • atliksime kelio nuo Kernuvių kaimo iki Vaitiškių kaimo kapitalinį remontą;
 • inicijuosime sodų bendrijų kelių perdavimą Savivaldybei ir jų tvarkymą;
 • prižiūrėsime ir atnaujinsime kelius kairiajame Nemuno krante (Kampiškių ir Turistų gatves);
 • modernizuosime gatvių apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemą;
 • plėsime automobilių stovėjimo aikšteles gyvenamųjų namų kiemuose ir prie vaikų darželių;
 • įrengsime šaligatvį Pušų gatvėje;
 • rekonstruosime Liepų alėją, įrengsime automobilių stovėjimo aikštelę;
 • įrengsime fontaną J. Basanavičiaus aikštėje;
 • atnaujinsime istorinę mineralinio vandens „Vytautas“ biuvetę;
 • toliau tvarkysime Nemajūnų, Ivoniškių ir senųjų kurorto kapinių teritorijas;
 • tęsime naujų gyvenamųjų kvartalų (Žaliakalnio ir Škėvonių) infrastruktūros įrengimą ir tvarkymą;
 • rekonstruosime dr. A. S. Zenkevičiaus krantinę ir atnaujinsime V. J. Meškos parką;
 • įrengsime autobusų laukimo paviljonus Ivoniškių, Nemajūnų, Siponių ir Šilėnų kaimuose;
 • įgyvendinsime inžinerinių tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektus;
 • įrengsime geriamojo vandens kolonėlių kurorte;
 • išvalysime ežerėlius ir tvenkinius kurorte, pritaikysime juos poilsiui;
 • kursime ir vystysime verslui palankią investicinę aplinką;
 • sieksime, kad Birštonas ir toliau išliktų patrauklus investuotojams;
 • inicijuosime apleistų ir nenaudojamų pastatų tvarkymą.

Renovacija (viešųjų pastatų, daugiabučių), regioninių projektų įgyvendinimas. Kultūros renginių ir paslaugų įvairovės užtikrinimas.

 • spartinsime daugiabučių namų modernizavimą ir tęsime daugiabučių namų kvartalinę renovaciją;
 • didinsime kultūros paslaugų ir renginių įvairovę, kokybę ir prieinamumą;
 • aktyviai dalyvausime Kauno regiono projektų įgyvendinime.

Švietimo įstaigų kokybiškų paslaugų, inovatyvios ir projektinės veiklos užtikrinimas, patrauklių gyvenimo ir darbo sąlygų sudarymas jaunoms šeimoms.

 • sudarysime palankias gyvenimo ir darbo sąlygas, sukursime rėmimo ir motyvavimo programas trūkstamų profesijų specialistams;
 • ir toliau skirsime vienkartines išmokas gimus vaikams;
 • ir toliau skatinsime ir remsime vaikų užimtumą vasaros metu ir visos dienos mokyklos veiklose;
 • ir toliau materialiai skatinsime mokytojus, pažangius moksleivius ir studentus;
 • skatinsime inovacijas ugdymo įstaigose, dalyvausime „Tūkstantmečio mokyklų“ projekte, įrengsime STEAM laboratoriją gimnazijoje;
 • įvesime 4-tą fizinio lavinimo pamoką visiems pradinių klasių moksleiviams;
 • finansuosime plaukimo pamokas pradinių klasių moksleiviams;
 • įsigysime naują mokyklinį autobusą;
 • remsime neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, mokytojų perkvalifikavimo programą;
 • skatinsime jaunimo verslumą ir palaikysime įvairias jų iniciatyvas.

Turizmo plėtra, tvarumas, dviračių ir pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių plėtra.

 • ir toliau sieksime, kad Birštonas išliktų tarptautiniu sveikatinimo ir sveikatingumo kurortu;
 • finansuosime knygos „Karališkoji Birštono praeitis“ antrosios dalies išleidimą;
 • tęsime tarptautinį bendradarbiavimą, didinsime kurorto žinomumą ir paveldo objektų patrauklumą;
 • įdiegsime darnią automobilių srautų valdymo sistemą;
 • plėsime elektromobilių greitojo įkrovimo stotelių tinklą;
 • teiksime nemokamas viešojo transporto paslaugas kaimiškojoje savivaldybės teritorijoje.

Oraus birštoniečių gyvenimo užtikrinimas. Dėmesys kiekvienam senjorui.

 • užtikrinsime kokybiškas socialines, sveikatos ir viešąsias paslaugas gyventojams;
 • kursime sveikatinimo ir užimtumo programas senjorams, įrengsime Paliatyviosios slaugos skyrių;
 • sukursime Birštono PSPC mobilią medikų komandą, teiksime gyventojų pavėžėjimo paslaugas į gydymo įstaigas;
 • inicijuosime, kad pirminės reabilitacijos paslaugos būtų teikiamos Birštone;
 • visų viešųjų įstaigų infrastruktūrą pritaikysime žmonėms su negalia;
 • ir toliau skirsime laidojimo pašalpas gyventojams, vienkartines pašalpas ligos ir kitais kritiniais gyvenimo atvejais.

NVO programų ir iniciatyvų rėmimas, infrastruktūros kūrimas ir tvarkymas abiejuose Nemuno upės krantuose.

 • remsime NVO programas ir iniciatyvas;
 • finansuosime Bendruomenės namų, Neįgaliųjų dienos centro pastato ir bendruomenių patalpų išlaikymą;
 • finansuosime NVO reikmėms skirto autobuso išlaikymą;
 • skirsime lėšas bažnyčių šildymui ir kitoms reikmėms;
 • atnaujinsime ir įrengsime prieplaukų ir įlaidų infrastruktūrą abiejose Nemuno pusėse.

Aplinkos apsauga, želdinių atnaujinimas, aplinkos taršos mažinimas.

 • toliau plėtosime žaliojo ir ekologiško Birštono idėją;
 • organizuosime tvarų ir efektyvų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą;
 • užbaigsime Vytauto kalno ir pradėsime Vytauto parko tvarkymo darbus.

Sveikos gyvensenos idėjų ir projektų įgyvendinimas. Sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas. Saugios aplinkos gyventojams užtikrinimas.

 • remsime projektus, skatinančius sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą;
 • aktyvinsime veiklą ligų prevencijos srityje;
 • užtikrinsime sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą visiems savivaldybės gyventojams;
 • plėsime, atnaujinsime fiziniam aktyvumui skirtą infrastruktūrą ir erdves;
 • kursime gyventojams ir svečiams patrauklią ir saugią aplinką, stiprinsime saugios kaimynystės tinklą;
 • ir toliau išlaikysime tylaus ir ramaus kurorto įvaizdį.

DRĄSŪS, RYŽTINGI SPRENDIMAI – ĮGYVENDINTI PROJEKTAI!

KURKIME BIRŠTONO ATEITĮ KARTU!

Politinė reklama. Apmokėta iš LSDP Birštono skyriaus rinkiminės sąskaitos.

Taip pat skaitykite

Parašyti komentarą