•  

     

     

     

     

Lietuvos žydų genocido aukų dienai. Archyvinių dokumentų kalba apie holokaustą Prienų mieste (II). Nužudytųjų pavardės

Naciai ir jų pakalikai manė ištrinsią žydus ne tik iš gyvųjų atminties, bet ir iš gyvenimo apskritai. Krašto žydų įvardijimas pavardėmis turi ne tik simbolinę, bet ir humanistinę prasmę.

Prienuose patys pirmieji žydai buvo sulaikyti 1941 m. birželio – liepos mėnesiais. Jie buvo įtariami simpatijomis sovietams, dalyvavimu sovietų mitinguose, antivokiškais pasisakymais. 27 žydai, 21 lietuvis, 1 rusas buvo kaltinami komunistine veikla ir uždaryti Marijampolės kalėjime. Visi žydai buvo nužudyti 1941 m. rugsėjo pirmą dieną Marijampolėje, kitų likimas dar iki galo neištyrinėtas (Archyvinių dokumentų rinkinys. Masinės žudynės Lietuvoje. V., 1973, p.160-178).

Prienų žydų šeimos – holokausto aukos

Naciai 1944 m. prieš pasitraukimą iš Lietuvos sunaikino visus žudynių dokumentus, tad tenka naudotis šalutiniais dokumentais, gyvenusių prieš karą Prienuose žydų sąrašais. Suprantama, kad šis sąrašas negali būti pilnas ir visiškai išsamus, tuolab, kad jame išvardijama tik šeimų galvos. Bet tebūnie tai istorinės atminties simbolis virš 250 metų čia išgyvenusiai žydų bendruomenei.

1941 m. rugpjūčio 25 d. Policijos departamento viršininkas Reivytis laiške žudikų speckomandos vadui oberšturmfiureriui Hamanui teigė, kad Prienų mieste suimti 493 žydai, kad tarp jų siaučia užkrečiamosios ligos (Ten pat, p.176). Todėl naciai jau sekančią dieną pradėjo žudynes.

Kančiose žuvo šios šeimos:

1) Abelsono Tuvijos; 2) Langlebeno Izraelio; 3) Jonenzono Zelmano; 4) Abelsono Maušos;

5)Fuglerio Orelio; 6) Cveigo Šmuilos; 7) Damskio Joselio; 8) Jonenzono Judelio;

9) Milšteino Chaimo; 10) Fuglerio Šmuilos; 11) Grosmano Beineso; 12) Goldbergo Solomono;

13) Grosmano Šmuilos; 14) Rozenbliumo Mendelio; 15) Kaco Iliaus;16) Finkelšteino Jankelio;

17) Finkelšteino Aleksandro; 18) Blachovičius Faivelio; 19) Jurborskio Michelio;

20) Milšteino Ruvino; 21) Glikzonienės Mechos; 22) Goldbergo Chaimo; 23) Elperno Leizerio;

24) Kovalskio Dovydo; 25) Abelsonienės Gitel; 26) Eilbergo Judelio; 27) Bagranskio Mordhelio;

28) Cino Codiko; 29) Gurvičiaus; 30) Rono Joselio; 31) Ginsburgo Notelio; 32) Fuglerio Lozerio;

33) Vartovskio Lemerio; 34) Kagano Leizerio; 35) Rudniko Abraomo; 36) Gelmanaitės Taubės;

37) Miroslavskio Mendelio; 38) Flešerio Judelio (sūnus Motelis nužudytas Marijampolėje, kareivinių rajone); 39) Fuglerio Vulfo; 40) Goldbando Mendelio; 41) Palenbaunienės Chienos;

42) Kagano Ickaus; 43) Ainšteino Izraelio; 44) Markovskis Šajaus;45) Valovičienės Ronės;

46) Epšteino Ševacho; 47) Milerienės Rivos; 48) Dalkovičiaus Joselio; 49) Bagranskio Chackelio;

50) Moseco Giršo; 51) Šliovės Borucho (ilgamečio Prienų miesto tarybos nario);

52) Rubinovo Mordchelio; 53) Reznikevičiaus Mordchelio; 54) Goldbando Jankelio;

55) Kolodniko Šmuilos; 56) Goldbergienės Hanos; 57) Smolenskio Mendelio; 58) Fišerio Ruvelio;

59) Kovalevičiaus Chaimo; 60) Raibšteino Bencelio; 61) Levinsono Berelio; 62) Galiusko Honės;

63) Dukšanskio Chaimo; 64) Užpicos Šmuilos; 65) Pojuborskio Tonkaus; 66) Cineso Codiko;

67) Sandlerio Alterio; 68) Šepšelevičiaus Ošerio; 69) Skurkos Maušos;

70) Šmito Mordochelio (sūnus Ickus nužudytas Marijampolėje); 71) Menachemo Faivelio;

72) Šimkovskienės Chajos; 73) Graiskopienės Chajos; 74) Liundorfo Šmuilos; 75) Goldvaserio;

76) Vitenbergaitės Reizos; 77) Krepko Aižiko; 78) Rudnicko Maušos; 79) Gigaus Chonės;

80) Bumano Geselio; 81) Kagano Mejero; 82) Leigarniko Maušos; 83) Veberių;

84) Pentupskio Nachimo; 85) Finkelšteinienės Muchos;

86) Skorsabolskio Alterio (gyveno M. Valančiaus g. 1, Prienuose nužudyta šeima, tėvas nužudytas Marijampolėje);

87) Nidzorgo Faivelio (gyv. Prienuose, Šviesos g. 4, nužudytas Marijampolėje, o šeima Prienuose);

88) Skolninko Abraomo (gyv. Prienuose, Vytauto g. 20, sūnus Jakeris nužudytas Marijampolėje);

89) Lefo Abraomo (gyv. Kęstučio g. 22, sūnus Danielius nužudytas Marijampolėje);

90) Gendlerio Chaimo (gyv. M. Valančiaus g. 12, sūnus Joselis nužudytas Marijampolėje);

91) Vismunskio Judelio (gyv. Šviesos g. 8, tėvas nužudytas Marijampolėje);

92) Sleserio Chaimo (gyv. Laisvės aikštė 19, tėvas nužudytas Marijampolėje);

93) Mancheimo Faivelio (gyv. J. Brundzos g. 13, 22 metų dukra Čira nužudyta Marijampolėje);

94) Kronrato Mejerio (gyv. Vytauto g. 55, tėvas nužudytas Marijampolėje);

95) Zusmano Gešelio (gyv. Balbieriškio g. 10, tėvas nužudytas Marijampolėje);

96) Sandlerio Šmerelio (gyv. Vytauto g. 56, dukra Judita nužudyta Marijampolėje);

97) Valovičiaus Maušos (gyv. Vytauto g. 86, sūnus Chaimas nužudytas Marijampolėje);

98) Bliumo Benjamino (gyv. J. Basanavičiaus g. 18, nužudytas Marijampolėje, šeima – Prienuose);

99) Jacilčiko Izraelio (gyv. V. Kudirkos g. 57, sūnus Mejeris nužudytas Marijampolėje);

100) Fišerio Elijaus (gyv. Sinagogos g. 2, sūnus Abraomas nužudytas Marijampolėje);

101) Vekslerio Noselio (gyv. Vytauto g. 45, tėvas nužudytas Marijampolėje);

102) Kagano Maušos (gyv. Vytauto g. 59, sūnus Geršonas nužudytas Marijampolėje);

103) Kaplano Zeliko (gyv. Laisvės aikštė 2, sūnus Aizikas nužudytas Marijampolėje);

104) Malovickio Chaimo (gyv. Vytauto g. 27, sūnus Izraelis nužudytas Marijampolėje);

105) Neištato Izraelio (gyv. Nemuno g. 4, sūnus Berelis nužudytas Marijampolėje).

Sąrašas sudarytas remiantis šia archyvine medžiaga: 1) LCVA, f.1367, ap.1, b157, l. 207-219, taip pat archyvinių dokumentų rinkiniu „Masinės žudynės Lietuvoje“, V., 1973, p.159-178.

Nuotraukose pirmąkart publikuojame šios žydus gelbėjusios šeimos nuotrauką: Valatkevičiai Benčiakiemyje (antra iš kairės pirmoje eilėje Valatkevičienė Adelė ir antroje eilėje žilsterėjęs Jonas Valatkevičius (abu mirę)). Apie Prienuose Šakovų šeimą ir kitus žydus gelbėjusį daktarą Juozą Brundzą, taip pat apie kitus gelbėtojus medžiagą pateiksime visuomenei vėliau.

 

Istorikas Vytautas Kuzmickas

Taip pat skaitykite

3 komentarai

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti