• Mero baneris

Lietuviškos aviacijos pradžia prie Jiezno

Lietuvos kariuomenei – 95

1919 m. vasario 9 dieną Jiezne ir Liciškėnų kaime įsitvirtino bolševikų Pskovo 7-osios divizijos kariai. Advokatės L. Radzvickienės nuotraukoje matome, kaip atrodė to meto „pasaulinės revoliucijos nešėjai“.

Bolševikai Liciškėnuose

Po dviejų permainingų mūšių vasario 13 d. vietinių ir suvalkiečių savanorių pastangomis, su nemaža vokiečių artilerijos pagalba, bolševikai iš Jiezno buvo išvyti. Jų nuostoliai buvo labai dideli. 1919 m. vasario 14 d. kažkur prie Sokonių lietuviai paėmė priverstinai nusileidusį bolševikų lėktuvą Sopwith „1/2 Strutter“.

Iš bolševikų prie Jiezno atimtas lėktuvas

Tą pačią dieną jis buvo nuvežtas į Kauną, į dirižablio angarą, šis lėktuvas davė pradžią Lietuvos karinei aviacijai ir tarnavo joje iki 1928 m. (Plačiau – Gytis Ramoška. Sopwith „1 1/2 Strutter“ – „Plieno sparnai, 2006, p.6-11).

Vytautas Kuzmickas, istorikas, Birštono muziejaus vyr. fondų saugotojas

Taip pat skaitykite