•  

     

     

     

Kraštotyros darbų konkursas „Močiutės duonelė”

Konkurso sąlygos. Nuo 2005 m. Prienų krašto muziejus vykdo tęstinę mokomąją programą “Duonos kelias iki stalo”. Per septynerius metus ji tapo labai populiari įvairaus amžiaus ir socialinių grupių lankytojų tarpe (turime išankstinių užsakymų visiems metams). Programoje gausiai dalyvauja Pietų ir Vidurio Lietuvos regionų moksleiviai, pedagogai. Programa parengta taip, jog dalyviai ne tik stebi duonos kepimo procesą, bet ir jame dalyvauja: patys susiformuoja užminkytos duonos kepalėlius, išsikepa ir iš muziejaus išsineša SAVO DUONUTĘ. Pagal dalyvių amžių parenkamos užduotys, kurios padeda išgyventi dalyviams pagarbos duonelei, sąvokos “šventa” pajautimus. Lankytojams perteikiama ne tik senovinė naminės duonos kepimo technologija, bet išryškinamas ir dvasinis paveldas, susijęs su duonele. Nuo pat programos vykdymo pradžios fiksuojame dalyvių grįžtamąją informaciją – jie rašo „Laiškus Duonelei”. Ši informacija ypač vertinga, atskleidžianti šiuolaikinės kartos santykį su šeimos materialinės ir dvasinės kultūros vertybėmis. Laiškų turinys ir paskatino programos vykdytojus pakviesti lankytojus labiau pasigilinti į duonos kepimo tradicijas lietuvio namuose….

Konkurso tikslai ir uždaviniai. Konkurso tikslas – puoselėti atgaivintas vieno iš svarbiausiųjų namų amatų – duonos kepimo (kaip šeimos materialios ir dvasinės kultūros išlikimo garanto) tradicijas. Gyvąją jų sklaidą panaudoti dabartinės visuomenės, ypač jaunimo, tautinės savimonės ir pilietiškumo ugdymui, socialinės atskirties mažinimui.
Uždaviniai:
1. Paskatinti lankytojus, ypač moksleivius ir jaunimą, pasigilinti ir užrašyti savo šeimos, giminės, pažįstamų senųjų duonos kepėjų naudotus kepimo būdus, receptus, papročius ir tradicijas, susijusius su Duonele.
2. Sukaupti medžiagą apie Pietų ir Vidurio Lietuvos naminės duonos kepėjų patirtį.
3. Apibendrinti medžiagą rengiamai knygai „Laiškai Duonelei“
4. Formuoti Prienų krašto, kaip patrauklaus regiono, įvaizdį.

Konkurso turinys
Konkurso „Močiutės Duonelė“ dalyviai (klasė, grupė)  turi parengti  ne mažiau 3 kraštotyros darbus: aprašyti naminės duonos kepimo patirtį ir pateikti receptus. Jie bus įvertinti po 10 taškų. Kiekvienas papildomas receptas gautų dar po 5 taškus.
Taip pat dalyviai kviečiami parašyti laiškus Duonelei. (1-5 klasių moksleivių laiškų apimtis iki 1 psl.(įskaitant ir iliustracijas), 6-12 klasių – 1-2 A4 formato puslapiai 12-uoju šriftu). Kiekvienas laiškas bus vertinamas iki 15 taškų (už turinį, raišką ir originalumą). Grupės, surinkusios daugiausia taškų, taps konkurso nugalėtojomis – I, II, III vietų laimėtojomis. Bus išaiškinti ir geriausių laiškų autoriai.

Laikas  2012 m. gegužės 1d. – 2012m. lapkričio 15 d.

Rezultatų apibendrinimas.  Iki  2012m. gruodžio 05 dienos muziejaus interneto svetainėje wwwprienumuziejus.lt  paskelbsime informaciją apie grupes, surinkusias daugiausia taškų. I-osios vietos laimėtojams bus padovanota kalėdinė mokomoji programa „Duonos kelias iki stalo“, II-ąją ir III-ąją vietas laimėjusios grupės gaus kvietimus į kitas muziejaus mokomąsias programas. Aktyviausieji ir originaliausius darbus pateikusieji konkurso dalyviai gaus ir rėmėjų prizus. Geriausi darbai bus atrinkti knygai „Laiškai Duonelei“

Darbus pateikti Prienų krašto muziejui: F.Martišiaus g. 13, LT-59118 Prienai arba el.p. prienumuziejus@gmail.com
Informacija tel. (8~319)-6 03 79.

Taip pat skaitykite

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti