• KvitrinaiBirstono_siluma_Logo-536x322  btn-3001

   

   

   

   

Kodėl reikalingi pokyčiai švietime?

Pastarosiomis dienomis švietimas dažnai tampa pagrindiniu dėmesio objektu. Tai suprantama ir normalu, nes visuomenei buvo pristatytas ir pateiktas diskusijoms Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. plano projektas. Diskutuoti ir ieškoti geriausio varianto reikia ir netgi būtina. Tačiau tą daryti reikėtų kultūringai ir argumentuotai. Deja, šių esminių principų dažnai nesilaikoma. Diskusijose neretai pateikiamos nuomonės, kurios susiformuoja dėl nepakankamo žinojimo, neįsigilinimo į faktus ir duomenis, nesusipažinus su plano projektu, vadovaujantis nuogirdomis arba net tendencingai iškraipant informaciją. Todėl, manau, būtina paaiškinti tam tikrus projekto aspektus ar tiesiog atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus.

Visų pirma, reikia pastebėti, kad tai tėra dokumento projektas, kurį parengė Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Jai vadovavo administracijos direktoriaus pavaduotojas, grupėje dirbo Švietimo bei Finansų skyrių specialistai, Mokyklų vadovų tarybos deleguoti atstovai. Surinkusi įvairius švietimo konteksto duomenis, juos išanalizavusi, aptarusi daugybę variantų, darbo grupė parengė projektą, kurį ir pateikė mokyklų bendruomenėms bei visuomenei svarstyti. Darbo grupės narių nuomone, toks variantas yra optimaliausias, tačiau jis tikrai nėra vienintelis galimas ir baigtinis, todėl ir pateiktas diskusijoms. Galutinis dokumentas, kaip reikalauja LR Vyriausybės nutarimas Nr. 768, turėtų būti patvirtintas Prienų rajono savivaldybės Tarybos iki 2012 m. vasario 1 d.

Kodėl reikėjo tokio plano? Parengti ir patvirtinti Planą įpareigoja LR Švietimo įstatymas bei LR Vyriausybės nutarimas, tačiau pagrindinė priežastis, verčianti koreguoti savivaldybės ugdymo įstaigų tinklą – ir toliau akivaizdžiai mažėjantis mokinių skaičius. Per pastaruosius trejus metus (nuo 2008 iki 2011 m.) savivaldybės mokyklose sumažėjo 654 mokiniais, t.y. maždaug 15-17 proc.! (2008 m. mūsų mokyklose mokėsi 4330 mokinių, įskaitant ir suaugusiuosius, o 2011 m. –jau tik 3676 mokiniai). Dėl to mokyklose neliko 27 klasių komplektų, darbo neteko 55 mokytojai, tačiau mokyklų skaičius išliko nepakitęs – tebedirba 18 mokyklų. Mokinių skaičiaus mažėjimo tendencijos išlieka iki 2015 m. – akivaizdu, kad mokinių gali sumažėti dar 500. Dėl to mažėja mokinių skaičiaus vidurkis klasėse (šiemet šis skaičius  Prienuose vienas mažiausių Lietuvoje – vidutiniškai 16,6 mokinio klasėje), prastėja finansavimas bei ugdymo proceso aprūpinimas ugdymo priemonėmis ir t.t.

Dažnai užduodamas klausimas, koks bus ekonominis efektas. Noriu pabrėžti, kad neketinama taupyti švietimo sąskaita. LR Švietimo įstatymas įpareigoja savivaldybes „turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklą“ (28 straipsnis) už savivaldybei pakeliamą kainą, tačiau dabartinio ugdymo įstaigų tinklo Prienų rajono savivaldybė nepajėgi išlaikyti: nuolatos trūksta lėšų ūkio reikmėms, remontui, mokyklinių baldų įsigijimui, kompiuterinių tinklų priežiūrai ir atnaujinimui, mokyklų apsaugai; tik 7 mokyklos pilnai atitinka higienos reikalavimus; kitoms trūksta lėšų būtiniems remonto darbams atlikti, kad būtų garantuotos tinkamos ugdymo sąlygos. Todėl Plano tikslas ne sutaupyti, bet veiksmingiau panaudoti turimas lėšas.

Neįsigilinus pasakoma, kad „uždarinėjamos mokyklos“. Reikia pastebėti, kad tai netiesa. Projekte yra numatyta, kad dalis mokyklų turėtų nutraukti vidurinio (11-12 klasės) ar pagrindinio ugdymo (5-8 ir 9-10 klasės) programų teikimą ir ateityje teiktų pradinį ugdymą kaip pagrindinių mokyklų skyriai, kad pradinių klasių mokiniai turėtų sąlygas mokytis kuo arčiau savo namų. Kaip ugdymo įstaigos šios mokyklos nebūtų uždarytos.

Atskiras klausimas – vidurinio ugdymo programa. Prienų mieste vidurinį ugdymą teikia 2 mokyklos – „Žiburio“ gimnazija ir „Revuonos“ vidurinė mokykla. 2011-06-29 LR Vyriausybė nutarimu Nr.768 patvirtino reikalavimus vidurinį ugdymą organizuojančioms mokykloms, o tiksliau – buvo nustatyta, kad vidurinėse mokyklose, esančiose rajono centre, 11-12 klasėse turi būti ne mažiau kaip trys 11 klasės, kuriose mokytųsi ne mažiau kaip 75 mokiniai. „Revuonos“ vidurinė mokykla neatitinka šių reikalavimų (minimalaus mokinių skaičiaus), todėl jau nuo 2012 m. palaipsniui nutrauktų vidurinio ugdymo programos teikimą (neturėtų 11-12 kl.) ir 2013 m. taptų pagrindine mokykla. Vidurinį ugdymą mokiniai gali įgyti „Žiburio“ gimnazijoje, juo labiau, kad net ir priėmusi visus „Revuonos“ vidurinėje mokykloje besimokančius 11-12 klasių mokinius gimnazija nebūtų visiškai užpildyta. Vidurinio ugdymo programos teikimą turėtų nutraukti ir Stakliškių vidurinė mokykla, kuri nuo 2015 m. taptų pagrindine mokykla. Ji neatitinka LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytų reikalavimų (per mažas mokinių skaičius 11-12 klasėse), todėl negali akredituoti vidurinio ugdymo programos ir tapti gimnazija.

Atskiras klausimas – Prienų specialioji mokykla. Darbo grupė siūlo ateityje šią mokyklą uždaryti, nes didžiulės patalpos pusiau tuščios (4 aukštų pastate ugdomi 90 mokinių, 4 aukštas uždarytas ir nenaudojamas), mokykla neatitinka paskirties daugiau nei pusė ugdytinių gali ar net turėtų būti ugdomi bendrojo ugdymo mokyklose. Didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių mokiniams kvalifikuota pagalba ir atitinkamas ugdymas būtų teikiamas kitoje mokykloje, įsteigus atskiras specialiąsias ir lavinamąsias klases, tinkamai pritaikius patalpas, aprūpinus priemonėmis, įdarbinus reikiamus pagalbos specialistus, medikus. Siūloma tokias klases įsteigti „Revuonos“ vidurinėje (vėliau – pagrindinėje) mokykloje, joms paskyrus atskirą mokyklos korpusą, su atskiru įėjimu ir kt. To visiškai nereikėtų baimintis. Juk kai šie mokiniai baigia mokyklą ir tampa tiesiog bendruomenės dalimi, niekam nekyla minčių, kodėl jie kartu su mumis…

Dar vienas kritikų teiginys – negalvojama apie vaikus. Jis tikrai neatitinka tikrovės. Būtent apie vaikus ir galvojama pirmiausiai. Juk pagrindinis tikslas – „švietimo paslaugų kokybė, sudarant mokiniams lygias galimybes ugdytis pagal savo poreikius ir gebėjimus“. Sureguliavę mokyklų tinklą galėsime turimas lėšas veiksmingiau panaudoti mokinių ugdymui, pagerinti mokymosi aplinką, įsteigti daugiau pagalbos specialistų etatų, geriau aprūpinti ugdymo procesą priemonėmis ir t.t.

Ir dar vienas labai opus klausimas – kas bus su mokytojais? Labai liūdna ir skaudu, bet realybė tokia: koks planas bebūtų patvirtintas (su mokyklų tinklo pokyčiais ar be jų), mažėjantis mokinių skaičius lems klasių komplektų mažėjimą, o tai reiškia, kad dalis mokytojų (prognozuojame nuo 40 iki 50) praras darbą. Planas leistų tuos pokyčius prognozuoti ir sušvelninti pasekmes, t.y. tarpininkauti surandant laisvas darbo vietas ir jose įdarbinant mokytojus.

Laikmečio padiktuotos mokinių skaičiaus mažėjimo problemos ir susitarimai dėl mokyklų tinklo pokyčių yra didelis iššūkis visai švietimo bendruomenei. Todėl tikimasi sulaukti kuo daugiau konstruktyvių siūlymų, galinčių padėti atrasti tinkamiausius sprendimus.

 

Rimvydas Zailskas,

Prienų r. savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vedėjas

 

Taip pat skaitykite

2 komentarai

 1. laima

  Kuo tai skiriasi nuo planų prieš 5 metus. Kur sutaupyti pinigai? Lyg žadėjo virš 250000 litų sutaupyti? Kur jie? Taupome bet … viskas po senovei? Aišku kad atsakymo nebus , nes jis neparankus ir „nekonkretus“.
  Tokia jau mūsų rinkta valdžia. O gal vis dėlto atsakys į bendruomenės nario paklausimą Švietimo skyriaus vedėjas ar administracijos direktorius? Kur žadėti sutaupyti pinigėliai?

  Atsakyti
 2. laima

  Tikrai nesuprantu. Kuo situacijja skyrėsi prieš 5 metus . Juk prognozės buvo panašios, bet skyrėsi nuostatos. Kas pasikeitė? juk per organizuotą švietimo sistemos reorganizavą 2005-2011 m.m. Prienų rajone turėjo būti sutaupyti mažiausiai 250000 litų. o gal net daugiau?
  KUR JIE?
  Užgarantuotas kad atsakymo nebus, nes tie švietimo pinigai jau senai nuplaukė. Nė vienas Tarybos narys ko gero nesugebės tai „patvirtinti“? O paneigti?
  …Supratau kad tyla gera byla. Tad laukiu ..vėl TYLOS. Jyk rajono valdžia tik taip sugeba bendrauti su bendruomene kuri ją rinko?

  Atsakyti

Atsakyti laima Atšaukti citavimą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti