Kodėl neieškomas visiems priimtinas sprendimas?

Jonas Kavaliauskas
Tartupio – Mačiuliškio kaimo kelio istorija jau tęsiasi gerą penkmetį. Dar 2007 metais žmonės, kuriems tas kelias reikalingas savo sodybas pasiekti, sustabdė pradėtus kelio įrengimo darbus pagal Žemėtvarkos instituto parengtą planą (užsakovas – Prienų ir Birštono Žemėtvarkos skyrius). Sustabdė, nes panoro ir toliau naudotis per kaimynų sklypą einančiu laukkeliu (išvažinėtas kelias per lauką, bet ne tiestas). Po kelio įrengimo sustabdymo netikėtai savo jėgas suvienijo Prienų žemėtvarkininkai ir prieš naujo kelio įrengimą pakilę žmonės. Prasidėjo kova, kurios tikslas – įrodyti, kad laukkelis visada buvo viešu keliu, nors žemės sklypo savininkė V. Vitkauskienė teigė, jog jos žemės sklypo dokumentuose minėto kelio nėra, o geodeziniai matavimai rodo, jog faktiškai grąžintas mažesnio ploto sklypas, negu yra įregistruotas Registrų centre.
Prienų žemėtvarkos specialistai tvirtina atvirkščiai. Anot jų, laukkelio, kuris eina V. Vitkauskienės sklypu, plotas yra išimtas visuomenės poreikiams. Ir nors teisminius ginčus žemėtvarka pralaimėjo, ji vis dar pasiryžusi priversti žemės sklypo savininkę leisti įteisinti laukkelį ir paversti vietinės reikšmės keliu.
Ilgą laiką veiksmus stebėjusi Prienų rajono savivaldybė taip pat įsijungė į kovą už teisybę. Tik kažkodėl niekas negali pasakyti: už kieno? Kas yra teisesnis? Sodybų savininkai, kuriems reikalingas kelias, einantis būtent per kaimynės sklypą, ar V. Vitkauskienė, teigianti, jog laukkelis susiformavo savaime dėl gerų kaimynų santykių?
Stebint kelio istorijos epopėją peršasi išvada, jog seniai būtų važinėjama nauju keliu, jei V. Vitkauskienė nebūtų valstybės tarnautoja, o tiksliau – kitos seniūnijos seniūnė. Deja, būtent dėl šios priežasties žemės sklypo savininkei ne tik reikia savo teises ginti teismuose, bet ir atlaikyti savivaldybės administracijos spaudimą.
Ginčai vyksta, o laukkelio jau nėra – jis panaikintas. Pagal naujienų portalo kvitrina.com informaciją, žemėtvarka ir savivaldybės administracija nutarė pasirinkti vieną konfliktuojančią pusę vietoje to, kad surastų visiems priimtiną sprendimą.

Taip pat skaitykite