Kaip keisis kainos už komunalinių atliekų surinkimą…

Rugpjūčio viduryje vyko Darbo grupės, sudarytos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą klausimams nagrinėti, posėdis. Kai kuriems, Darbo grupėje įrašytiems tarybos nariams, bet neatvykusiems, šis posėdis ir jame sprendžiami klausimai, matomai, atrodė nesvarbūs.

Kauno apygardos administracino teismo sprendimu, Savivaldybė įpareigota pakeisti Prienų rajono Tarybos sprendimą atliekų turėtojams, t.y. turėti galimybę mokėti ne tik pagal nekilnojamo turto plotą, bet ir pagal surinktų šiukšlių kiekį.

Birželio 28 d. vykusiame Tarybos posėdyje Tarybos nariai klausimą „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T3–83 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUSTATYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO nepatvirtino. Pritarus šiam sprendimo pakeitimui, būtų padidėjus finansinė našta gyventojams ir išaugęs mokestis už šiukšlių surinkimą. Prieš didinant rinkliavos apmokestinimą, būtina įsiklausyti ir tartis su gyventojais.

Dar iki Darbo grupės posėdžio rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas susitikimuose sudaliai rajono gyventojų atstovaujančiu Visuomeniniu judėjimu „Už socialinį teisingumą“ ne vieną kartą teigė, jog niekas nėra davęs jokių pasiūlymų, kaip pasiekti, kad rajone apmokestinimas už komunalinių atliekų surinkimą sumažėtų.

Judėjimo atstovai kiekvieno vizito į Savivaldybę metu keldavo šį klausimą. Dar būdami iniciatyvinės grupės nariais, nuo 2010 m. ne vieną kartą kreipėsi į rajono vadovus, Tarybos narius. Ragino išgirsti organizuodami piketus. Tačiau viskas veltui. Siūlomi variantai, motyvai, reikalavimai rajono savivaldybei atrodė ir šiuo metu atrodo nereikšmingi, nesuprantami. Reikia pasidžiaugti tik tuo, kad pagaliau vienu iš rajono savivaldybės mero potvarkiu judėjimo atstovas įtrauktas į Darbo grupę. Pirmą kartą jis pakviestas į posėdį š. m. rugpjūčio mėn., tačiau perspėta, kad atstovo pasiūlymai ir pastabos, išsakytos posėdyje, neturės jokios reikšmės.Toks Savivaldybės elgesys akivaizdžiai parodo šios įstaigos požiūrį į visuomenines organizacijas, atstovaujančias gyventojų interesams.

Posėdžio metu, kaip teigia judėjimo atstovas, meras Vytas Bujanauskas kelis kartus pabrėžė, kad būtina vykdyti teismo sprendimą. Tačiau kai kurių atsakingų asmenų, dalyvavusių posėdyje, nepasiruošimas ir kompetencijos stoka posėdį pakreipė kita linkme, t. y. buvo svarstoma kaip mažinti Savivaldybės įsiskolinimus ir pakelti kainas už šiukšlių surinkimą.

Tarybos posėdžiui, kuris vyks rugpjūčio 30 d., yra pateiktas kainų pakėlimas, kurį patvirtinus, nauja tvarka įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 d. Tačiau Tarybai vertėtų galvoti ne apie kainų pakėlimą, o apie teismo sprendimą. Turi būti pasirinkimas ir/arba kitas būdas mokėti už šiukšlių surinkimą.

Ar rajono administracija ir Taryba lauks kol kiti išspręs tokį svarbų gyventojams klausimą?

Raginame Prienų rajono savivaldybės Tarybos narius įsigilinti į teismo nutartį ir priimti teisingą bei gerai apmąstytą  sprendimą.

Visuomeninis judėjimas „Už socialinį teisingumą“

Taip pat skaitykite

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti