JIEZNIEČIŲ LAUKIA BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PATIKRINIMAS

 

DĖMESIO!!!

JIEZNIEČIŲ LAUKIA BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PATIKRINIMAS

maxresdefault

Aplinkos apsaugos pareigūnai kasmet atlikdami reidus tikrina, kaip gyventojai, turintys galimybę jungtis prie miesto nuotekų tinklų, tačiau to nepadarę, laikosi aplinkos apsaugos reikalavimų. Taip pat tikrinami ir tie, kurie neturi tokios galimybės, ar jų nuotekų kaupimo rezervuarai atitinka aplinkosaugos reikalavimus, ar aplinka neteršiama buitinėmis nuotekomis.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintu „Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašu“, nuotekų kaupimui turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari, gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ar galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo įrenginių. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas. Privalu užtikrinti periodišką (ir laiku) sukauptų nuotekų išvežimą. LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas įpareigoja gyventojus, individualiai tvarkančius nuotekas, turėti sutartis su nuotekų vežėjais. Asmenys privalo turėti ir saugoti buitinių nuotekų išvežimą patvirtinančius dokumentus.

Šiais metais Prienų rajono savivaldybės teritorijoje didžiausias dėmesys buitinių nuotekų tvarkymo kontrolei bus skiriamas Jiezno miesteliui.

Įgyvendinant Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos veiksmų planą planuojami patikrinimai, kurių metu bus tikrinami asmenys, neperduodantys nuotekų į centralizuotus tinklus ir nevykdantys jų išvežimų. Primename, kad nuotekų transportavimo paslaugas gali teikti geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai ir kiti asmenys, kurie turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo nuotekoms transportuoti reikalingus įrenginius ir transportą ir atitinka LR Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus.

Prevenciškai informuojame, kad asmenys, iki šiol buitines nuotekas tvarkę aplinkai nesaugiu būdu, neatidėliodami sutvarkytų savo naudojamus įrenginius, nutrauktų aplinkos taršą nuotekomis ir pradėtų tinkamai jas tvarkyti.

Kadangi nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų dumblas negali patekti į gamtinę aplinką, todėl vykdomų patikrinimų metu bus tikrinami asmenų buitinių nuotekų rezervuarų ir septikų sandarumas, nuotekų perdavimo dokumentai. Asmenys, netinkamai tvarkantys nuotekas, gali sulaukti administracinių baudų, kurios gali siekti 1170 eurų, taip pat gali tekti atlyginti aplinkai padarytą žalą.

 

Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos inspekcija

 

 

 

Taip pat skaitykite

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti