Laimutė Jančiukienė
Alvydas Vaicekauskas
Loreta Jakinevičienė
 • Pakuonyje – darbų pabaigtuvės

  Pirmieji, gavę finansavimą projektui, remiamam iš lėšų, skirtų įgyvendinti Vietos plėtros 2009- 2014 m. s ...

  Pirmieji, gavę finansavimą projektui, remiamam iš lėšų, skirtų įgyvendinti Vietos plėtros 2009- 2014 m. strategiją, pakuoniškiai jau paskelbė apie darbų pabaigtuves parapijos namuose. Jų atnaujinimu p ...

 • Rugsėjo 1-osios minėjimas vyks bažnyčioje, o ne Žiburio kalnelyje

  Mokslo ir žinių dienos šventė vyks rugsėjo 1 d. (šeštadienį). Šventė prasidės 9.00 val. šv. Mišiomis Prie ...

  Mokslo ir žinių dienos šventė vyks rugsėjo 1 d. (šeštadienį). Šventė prasidės 9.00 val. šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Dėl kelio remonto, siekiant užtikrinti mokinių saugumą, Ru ...

 • Politikų sprendimai nesustiprino Prienų KKSC veiklos

  Neperseniausiai Prienų politikai viešai deklaravo, kad jų sprendimai įsteigti Prienų KKSC antrą direktori ...

  Neperseniausiai Prienų politikai viešai deklaravo, kad jų sprendimai įsteigti Prienų KKSC antrą direktoriaus pavaduotojo etatą bei naujai pastatytą sporto areną perduoti valdyti šiai įstaigai – ne tik ...

 • Birštonui nereikia kito stiliaus kurti

  Vidmantas Venclovas Rugpjūčio 18 d. Birštone be didelio šurmulio centriniame kurorto parke buvo atidaryta ...

  Vidmantas Venclovas Rugpjūčio 18 d. Birštone be didelio šurmulio centriniame kurorto parke buvo atidarytas Skulptūrų takas. Prieš tai Savivaldybės administracinio pastato mažojoje salėje merė Nijolė D ...

 • Šv. Roko atlaidai Jiezne

  Vilija Čiapaitė Mūsų senoliai sakydavo, jog gėris visada nugali blogį. Tai teko ne vienam įsitikinti, o k ...

  Vilija Čiapaitė Mūsų senoliai sakydavo, jog gėris visada nugali blogį. Tai teko ne vienam įsitikinti, o kad ligonis pasveiktų – reikia tikėti, kad pasveiks. Tokio tikėjimo vedinas ir buvo katalikų Šve ...

 • Sąskrydyje triumfavo Išlaužo komanda

  Ketvirtąjį sąskrydį Prienų rajono bendruomenės surengė Jiezne, erdvioje estradoje prie ežero. Kaltė dėl t ...

  Ketvirtąjį sąskrydį Prienų rajono bendruomenės surengė Jiezne, erdvioje estradoje prie ežero. Kaltė dėl to, kad sąskrydis „pabėgo“ iš Žemaitkiemio, tenka Jiezno bendruomenės centro pirmininkei Irenai ...

 • Tėviškės žemei dovanoja grožį

  Mūsų prigimtyje yra keistas reiškinys – imame labiau vertinti tai, ką prarandame. Kaip jautėsi tie, kurie ...

  Mūsų prigimtyje yra keistas reiškinys – imame labiau vertinti tai, ką prarandame. Kaip jautėsi tie, kurie buvo išplėšti iš gimtųjų namų, išvaryti basi ir pusnuogiai į svetimą, mirtimi grasinančią žemę ...

 • Valdančiųjų spaudos konferencijoje – gerų žinių srautas ir komandinio darbo privalumų pateikimas

  Rugpjūčio 14 d. Prienų rajono savivaldybės valdantieji surengė spaudos konferenciją, kurioje nestigo pozi ...

  Rugpjūčio 14 d. Prienų rajono savivaldybės valdantieji surengė spaudos konferenciją, kurioje nestigo pozityvumo ir pasitenkinimo atliktais darbais. Pristatydamas spaudos konferencijos dienotvarkę, mer ...

 • Žolinių šventės organizatoriai išsigando gamtos?

  Vidmantas Venclovas Rugpjūčio 14 d. skelbta Žolinių šventė Lankevičių sodyboje (Birštono Vienkiemis) pask ...

  Vidmantas Venclovas Rugpjūčio 14 d. skelbta Žolinių šventė Lankevičių sodyboje (Birštono Vienkiemis) paskutiniu momentu buvo perkelta į Birštono Vienkiemio seniūnijos salę. Kodėl organizatoriai taip p ...

 • Pėdos gimtinėje

  Vilija Čiapaitė Gyvenimas – šulinio svirtis, Girgžda semiant be saiko. O gal jis – upė? Kurioje irtis Rei ...

  Vilija Čiapaitė Gyvenimas – šulinio svirtis, Girgžda semiant be saiko. O gal jis – upė? Kurioje irtis Reikia, kol irklai atlaiko. J. Palionis Žmogus visada galvoja apie tai, ką paliks ateities kartoms ...

 • Kaimyniškos Žolinės Pakuonio parapijoje

  „Nuo seno įprasta Žolines švęsti draugėn susirinkus. Netgi manoma, kas nesueis pasidžiaugti su kitais tuo ...

  „Nuo seno įprasta Žolines švęsti draugėn susirinkus. Netgi manoma, kas nesueis pasidžiaugti su kitais tuo, kas užauginta, bus biednas, visų užmirštas ir nelaimingas...“, – sakė Giedrė ir Zita, sveikin ...

 • Penkeri gražios draugystės metai

  Kiekvieną sekmadienį Stakliškių parapijos bažnyčioje skamba gitaros melodijos ir jaunų balsų atliekamos g ...

  Kiekvieną sekmadienį Stakliškių parapijos bažnyčioje skamba gitaros melodijos ir jaunų balsų atliekamos giesmės, kurioms pritaria ir šv. Mišiose dalyvaujantys žmonės. Jaunimo choras bažnyčioje jau tap ...

 • Turime dvi sporto arenas. O kas pasikeitė?

  Prienų sporto visuomenė su džiaugsmu sutiko naujos arenos atidarymą. Buvo daug kalbama, jog krepšininkams ...

  Prienų sporto visuomenė su džiaugsmu sutiko naujos arenos atidarymą. Buvo daug kalbama, jog krepšininkams senoje mini arenoje skiriama per daug laiko ir tai trukdo kitų sporto šakų atstovams tinkamai ...

 • Sąskrydžiui ruošiamasi atsakingai

  Jieznas ruošiasi svečių antplūdžiui – rugpjūčio 18-ąją čia vyks IV-asis rajono bendruomenių sąskrydis, ta ...

  Jieznas ruošiasi svečių antplūdžiui – rugpjūčio 18-ąją čia vyks IV-asis rajono bendruomenių sąskrydis, tapęs tradiciniu ir mėgiamu visuomenininkų sambūriu. Jo organizavimas - tai didelis, bet įveikiam ...

 • Balbieriškio atodanga – šeimininkų daug. O kiek iš to naudos?

  Į LŽSP Prienų skyrių kreipėsivisuomeninio judėjimo „Už socialinį teisingumą“ pirmininkė Vilija Januleviči ...

  Į LŽSP Prienų skyrių kreipėsivisuomeninio judėjimo „Už socialinį teisingumą“ pirmininkė Vilija Janulevičienė su prašymu padėti išspręsti Balbieriškio atodangos problemas. Tad kartu su šio judėjimo ats ...

 • Į Ariogalą išlydėti bėgikai

  Jonas Kavaliauskas Rugpjūčio 3 d. Prienų Laisvės aikštėje prie paminklo žuvusiems partizanams atminti vyk ...

  Jonas Kavaliauskas Rugpjūčio 3 d. Prienų Laisvės aikštėje prie paminklo žuvusiems partizanams atminti vyko bėgikų palydėtuvės į Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydį. ...