Bus įgyvendinamas ECO-Life projektas

Birštone ECO-life projektas apima miesto viešos paskirties pastatų, privačių ir socialinio būsto daugiabučių namų kvartalų modernizavimą ir atsinaujinančių energijos išteklių technologijų diegimą pastatuose bei šilumos gamybos sistemoje.
Plėtojant gyvenimo kokybės gerinimo ES projektą ir vystant darnius eko-miestus, Birštone planuojama modernizuoti dalį daugiabučių pastatų, tarp jų – socialinio būsto ir viešojo naudojimo pastatų, įrengti 2 MW biokuro katilą, saulės kolektorių karšto vandens gamybai, pritaikyti laiptinių apšvietimui saulės energijos PV technologijas, modernizuoti gatvių apšvietimo sistemą ir įdiegti pažangią energijos vartojimo valdymo ir apskaitos sistemą.
Sprendimų koncepcija grindžiama siekiu kuo daugiau pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, mažinti naudojamos energijos ir medžiagų kiekį, labiau panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius. Svarbiausia – norima mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir gyvavimo ciklo išlaidas.
Eco-life projekto tikslas – pasiekti, kad daugiau kaip 30 proc. energijos, sunaudojamos pastatuose, būtų pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių. Numatoma, kad, įgyvendinus projektą, didės energetinė nepriklausomybė, bus kuriamos naujos darbo vietos, skatinamos inovacijos ir technologijų vystymasis. Projektą įgyvendinančioje savivaldybėje tokiu būdu mažėtų užterštumas, didėtų gyventojų perkamoji galia ir keistųsi miesto veidas. Manoma, kad plėtojant eco-miesto idėją, miestai taptų patrauklesni Lietuvos ir užsienio turistams.
ECO-life projekto partneriai yra Birštono savivaldybės administracija, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, Lietuvos statybininkų asociacija, UAB „Birštono šiluma“, UAB „Būsto idėja“, UAB „COWI Lietuva“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
Birštono savivaldybės informacija

 

Taip pat skaitykite