•  gruodis_event_cover

Balandžio 1-30 d. vykdomos dvi naujos akcijos – „Garažiukas“ ir „Tvora“

Akcijos „Garažiukas“ tikslas – siekti tinkamo atliekų tvarkymo autotransporto priežiūros ir remonto sektoriuje ir užkirsti kelią aplinkos teršimui transporto priemonių atliekomis. Akcijos metu bus patikrintos mažosios įmonės (garažai ar kitos pagalbinės patalpos), atliekančios automobilių remontą, padangų keitimą, garažų kooperatyvai ir kt., siekiant įvertinti, ar eksploatuoti netinkamos transporto priemonės tvarkomos turint leidimus.

akcija-tvora-visuomene-nepakanti-nelegaliems-tverejamsAkcijos „Tvora“ tikslas – piliečių teisės nekliudomai patekti prie vandens telkinių įgyvendinimas. Akcijos metu vyks reidai. Piliečiai raginami pranešti apie neteisėtai įrengtas tvoras.

Iki balandžio 20 d. vykdoma akcija „Lydeka“. Akcijos tikslas – gerinti plėšriųjų žuvų populiacijų būklę ir užtikrinti tinkamas plėšriųjų žuvų pavasarinio neršto sąlygas. Organizuojant tikslinius reidus svarbiausiose nerštavietėse, užtikrinama efektyvi besirengiančių neršti ar neršiančių lydekų apsauga. Siekiant įgyvendinti akcijos tikslus tikrinant žvejų mėgėjų veiklą, ypatingas dėmesys skiriamas galiojantiems draudimams gaudyti lydekas bei žvejoti masalui naudojant žuvelę. Užtikrintas operatyvus reagavimas į gaunamą informaciją ir pranešimus apie galimai vykdomus mėgėjų žvejybos reikalavimų pažeidimus, įtraukiami neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, policijos ir kitų tarnybų pareigūnai, žvejybos plotų naudotojai, žvejai mėgėjai ir kiti asmenys.

Taip pat iki balandžio 15 d. vyko akcija „Atliekų deginimo prevencija“, kurios tikslas – aplinkos oro taršos ir biologiškai skaidžių atliekų deginimo prevencija. Akcijos metu vyko reidai, bendravimas su visuomene nustatant biologiškai skaidžių (sodo ir daržo) atliekų tvarkymo (deginimo) pažeidimus.

2015 metų kovo mėnesį Prienų agentūros inspektoriai nustatė 10 pažeidimų. Surašytas vienas administracinis teisės pažeidimo protokolas už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą, objektų naudojimą neturint Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo 289 iki 579 eurų, pareigūnams – nuo 579 iki 1158 eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo 868 iki 1763 eurų. Vienas administracinis teisės pažeidimo protokolas surašytas už srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas. Pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo 28 iki 57 eurų ir pareigūnams – nuo 57 iki 144 eurų.

Du administraciniai teisės pažeidimo protokolai surašyti už aplinkos teršimą nuotekomis. Pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo 57 iki 289 eurų ir pareigūnams – nuo 173 iki 1158 eurų. Vienas administracinis teises pažeidimo protokolas surašytas už atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymą. Pavojingų atliekų identifikavimo, deklaravimo ir (ar) pakavimo ir ženklinimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo 144 iki 434 eurų.

Du administraciniai teisės pažeidimai surašyti už teršalų išmetimą į atmosferą. Teršalų išmetimas į atmosferą viršijant leidime nustatytus į atmosferą išmetamų teršalų normatyvus ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas teršalų išmetimo į atmosferą sąlygas arba teršalų išmetimas į atmosferą pažeidžiant teisės aktuose nustatytus teršalų išmetimo į atmosferą aplinkos apsaugos normatyvus ar kitus teršalų išmetimo į atmosferą reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išmesti į atmosferą teršalus nereikalingas, užtraukia baudą piliečiams nuo 57 iki 289 eurų ir pareigūnams nuo 173 iki 1158 eurų.

Vienas administracinis teisės pažeidimo protokolas surašytas atsakingam įmonės darbuotojui už teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimą, atsiradusį dėl įmonės atsakingo asmens, kuris nesiėmė priemonių jiems išvengti kaltės. Pažeidimas užtraukia baudą pareigūnams nuo 144 iki 579 eurų.

Vienas administracinis teisės pažeidimo protokolas surašytas už Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimą pažeidžiant nustatytus reikalavimus. Pažeidimas užtraukia baudą pareigūnams nuo 86 iki 231 euro.

Vienas administracinis teisės pažeidimo protokolas surašytas už nuotekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo reikalavimų pažeidimus. Pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo 86 iki 173 eurų ir pareigūnams – nuo 144 iki 289 eurų.

Prienų aplinkos apsaugos agentūros informacija

Taip pat skaitykite