Aplinkos apsaugos agentūra paskelbė oro mėginių, paimtų Balbieriškyje, Birštone ir Prienuose, rezultatus

gaisravietė

Siekiant nustatyti Alytuje kilusio padangų gaisro poveikį kitiems miestams, buvo paimti oro mėginiai lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti:

Spalio 18 d. Birštone, Prienuose ir Alytuje.

Spalio 19 d. Alytuje.

Spalio 20 d. Birštone, Prienuose, Marijampolėje, Lazdijuose ir Alytuje.

Spalio 21 d. Alytuje ir Balbieriškyje.

Spalio 21 dieną, pirmadienį popiet, gauti spalio 18-19 dienomis imtų mėginių rezultatai iš Prienų, Birštono ir Alytaus.

Ištyrus spalio 18 d. Prienuose imtus mėginius, nustatytos benzeno, stireno ir tolueno koncentracijos neviršijo teisės aktuose patvirtintų ribinių verčių:

– Benzeno pusės valandos koncentracija siekė 0,002 mg/m3 (arba 2 mikrogramai/m3). ES ir Lietuvos teisės aktuose šio teršalo koncentracijos vertinimui nustatyta metinė ribinė vertė – 5 mikrogramai/m3. Lyginimas su šia norma gali būti tik orientacinio pobūdžio, nes koncentracijos ir ribinės vertės nustatymo laikai yra skirtingi.

– Stireno koncentracija buvo lygi 0,003 mg/m3, ribinė vertė – 0,04 mg/m3 (neviršyta);

– Tolueno koncentracija buvo lygi 0,003 mg/m3, ribinė vertė – 0,6 mg/m3 (neviršyta).

Taip pat mėginyje aptikti 1,2,4-trimetilbenzeno, 1,3,5-trimetilbenzeno, etilbenzeno, m,p-ksilenų, o-ksileno, tačiau jų koncentracija buvo mažesnė už teršalo nustatymo ribą, t. y. labai maža.

Ištyrus spalio 18 d. Birštone, Saulėtekio g. 1 imtus mėginius, nustatytos benzeno, stireno ir tolueno koncentracijos neviršijo teisės aktuose patvirtintų ribinių verčių:

– Benzeno pusės valandos koncentracija siekė 0,003 mg/m3 (arba 3 mikrogramai/m3). ES ir Lietuvos teisės aktuose šio teršalo koncentracijos vertinimui nustatyta metinė ribinė vertė – 5 mikrogramai/m3. Lyginimas su šia norma gali būti tik orientacinio pobūdžio, nes koncentracijos ir ribinės vertės nustatymo laikai yra skirtingi.

– Stireno koncentracija buvo lygi 0,025 mg/m3, ribinė vertė – 0,04 mg/m3 (neviršyta);

– Tolueno koncentracija buvo lygi 0,004 mg/m3, ribinė vertė – 0,6 mg/m3 (neviršyta).

Mėginyje aptikta 1,2,4-trimetilbenzeno, 1,3,5-trimetilbenzeno, etilbenzeno, p-ksilenų, o-ksileno, tačiau šių cheminių medžiagų koncentracija buvo mažesnė už teršalo nustatymo ribą, t. y. dėl mažo šios medžiagos kiekio tiksli skaitinė koncentracija nenustatyta.

Alytuje, adresu Naujoji g. 130 imtuose mėginiuose lakieji organiniai junginiai taip pat neviršijo teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.

Benzeno pusės valandos koncentracija siekė 0,018 mg/m3, stireno – 0,004 mg/m3, tolueno – 0,016 mg/m3, etilbenzeno – 0,004 mg/m3 (ribinė vertė 0,02 mg/m3 nebuvo viršyta).

Spalio 23 dieną, trečiadienį, gauti spalio 20 dieną imtų mėginių rezultatai iš Alytaus, Prienų, Birštono, Marijampolės ir Lazdijų.

Spalio 20 d. buvo paimti mėginiai lakiųjų organinių junginių (LOJ) nustatymui Alytuje, Naujoji g. 132, Alytaus raj., taip pat Prienuose, Birštone, Lazdijuose, Marijampolėje. Juose aptikta benzeno, etilbenzeno, m,p-ksileno, o-ksileno, stireno, tolueno, heksano.

Benzeno koncentracija Prienuose, Birštone, Marijampolėje ir Alytaus rajone prie kelio Alytus- Lazdijai (1,9 km nuo gaisro židinio) siekė 0,002 mg/m3, kitose tyrimo vietose buvo mažesnė už nustatymo ribą.

Stireno koncentracija Marijampolėje (40 km nuo gaisro židinio) siekė 0,018 mg/m3, Lazdijuose – 0,002 mg/m3 (ribinė vertė – 0,6 mg/m3 – neviršyta).

Heksano aptikta tik Marijampolėje imtame mėginyje, kur jo koncentracija siekė 0,043 mg/m3 (ribinė vertė nenustatyta).

74354734_770571193384253_663676973851082752_n

Siekdama įvertinti gaisro poveikį Nemuno upei, Aplinkos apsaugos agentūra ėmė mėginius iš Alytaus miesto Nuotekų valymo įrenginių UAB „Dzūkijos vandenys“ išleistuvo, taip pat Nemuno vandens mėginius aukščiau ir žemiau išleistuvo.

Nuotekų valymo įrenginiuose UAB „Dzūkijos vandenys“ gaisro metu nuo spalio 16 d. iki 17 d. nuotekos buvo surenkamos į talpas ir neišleidžiamos į Nemuną. Spalio 18 d. Alytaus miesto ekstremalios situacijos komisijos sprendimu, siekiant nesutrikdyti biologinio valymo proceso dėl galimai didelių teršalų koncentracijų iš gaisravietės, nebuvo leidžiamos nuotekos į pagrindinę nuotekų valyklą, o pradėta leisti nuotekas į rezervinę nuotekų valyklos dalį, kur atliekamas tik mechaninis valymas.

Daliai rezultatų gauti laboratorijoje reikalingas ilgesnis laikotarpis, tačiau pirmadienį gauti pirmieji rezultatai apie organines medžiagas ir bendrojo fosforo bei azoto kiekius vandenyje.

Nustatyta, kad spalio 18-20 d. išleidžiamose nuotekose bendrojo azoto, nitritų, nitratų koncentracijos buvo neaukštos. Užfiksuotas nežymus bendrojo fosforo koncentracijos padidėjimas, kuris svyravo tarp 3,3 ir 7,9 mg/l. Organinių medžiagų koncentracija dėl gaisro gesinimo šalutinių produktų svyravo nuo 85 iki 290 mg/l ir viršijo leistiną paros koncentraciją (125 mg/l) iki 2 kartų.
Paties Nemuno vandenyje žemiau nuotekų išleistuvo spalio 16-20 d. buvo nustatyta nežymiai padidėjusi organinių medžiagų koncentracija.
Spalio 16 d. ji siekė 21 mg/l, spalio 17 d. – 40 mg/l, o kitomis dienomis koncentracija buvo artima įprastoms sąlygoms ir siekė 6-13 mg/l.

 

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Taip pat skaitykite

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti