• Skelbimas Prienu krasto svente A1   2022

Alvydas Urbanavičius: „Šiandien mes nesakome, kad išleidžiam vaikus į gyvenimą, nes mokykla irgi yra gyvenimas“

IMAG1124Mokiniams kiekviena mokykla yra tarsi antrieji namai. Kad joje būtų galima gauti ne tik žinių, bet vaikai pasijustų ir laukiami, stengiasi visas mokytojų kolektyvas.

Kiekvieni metai į mokslų šalies namus atneša daug naujovių. Kokie buvo praeiti metai? Ką galėtume padaryti geriau? Kokios naujovės laukia ne tik mokinių, bet ir mokytojų? Tokia klausimų gausa dažnai neduoda ramybės tėvams, globėjams ir patiems mokytojams.

Tad padiskutuoti apie praėjusius metus nutariau su Birštono gimnazijos direktoriumi Alvydu Urbanavičiumi, kuris ne vienerius metus vadovauja šauniam mokytojų būriui, pats veda pamokas ir labai stengiasi, kad mokiniai norėtų lankyti mokyklą, o baigusieji norėtų ateiti ir pasidžiaugti savo laimėjimais kartu su visais.

Praėjusiųjų metų atgarsiai

Kaip sakė A. Urbanavičius, 2014-ieji, kaip ir dera Arklio metams, buvo labai darbingi ir reikšmingi gimnazijos bendruomenei. Nuveikta nemažai darbų, svarbių ir reikšmingų ateičiai. Gimnazijos bendruomenė sutarė dėl 2014-2017 metų prioritetų ir strateginių krypčių, derančių su savivaldybės strategija 2013-2020 metams – tobulinti ugdymo procesą, plėtojant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kurti saugią, sveiką ir patrauklią ugdymosi aplinką bei telkti gimnazijos bendruomenę.

2014 metų pabaigoje steigėjas patvirtino gimnazijos strateginį planą ir dokumentą, kuriuo vadovaujantis nustatomos kryptys eiti į priekį. Prie šio dokumento buvo dirbama daugiau nei metus, nes norėjosi, kad gimnazijos strategija sietųsi su valstybės ir savivaldybės strateginiais planais, ir jį reikėjo pasigvildenti, pasižiūrėti. Ir išties buvo tokia strategijos kūrimo filosofija: ji daroma ne tam, kad ją būtų galima parodyti funkcionieriams, kurių vis dar yra švietimo sistemoje, o kad tai būtų dokumentas, skirtas gimnazijai ir jos bendruomenei. Informacija buvo renkama ir skirta tam, kad matytųsi, kaip kas sekasi ar nesiseka, įvairios nuomonės iš įvairių kampų, įvairių prizmių. Ji buvo renkama tiek iš mokytojų, tiek iš tėvų, tiek iš mokinių. Per įvairias apklausas gautą informaciją apdorojo ir pamatė, kur nori eiti. O noras aiškus: tapti šiuolaikiška, modernia, besimokančia mokykla, kur mokiniams būtų saugu ir gera mokytis, kad iš gimnazijos jie išeitų ne tik su dideliu žinių bagažu, bet ir pasirengę tolimesniam gyvenimui. „Šiandien mokykloje mes nesakome, kad išleidžiam vaikus į gyvenimą, nes mokykla irgi yra gyvenimas“, – teigė vadovas.

Praėjusiais metais buvo išrinkta nauja gimnazijos Taryba, kuri nusiteikusi gana aktyviai dirbti ir, kaip teigė direktorius A. Urbanavičius, tikrai bus rasti bendri sąlyčio taškai, ir patikino, jog jis, kaip vadovas, „padės įgyvendinti sumanymus, nes visada svarbu pasidalinti lyderyste ir atsiliepti į kitų siūlymus ir matymus“.

Džiugu, kai praeitais metais pavyko suburti ir mokinių tėvų aktyvą, su kuriuo galima aptarti nemažai svarbių klausimų, išklausyti jų nuomones, išgirsti lūkesčius ir nuogąstavimus. Tai ypač svarbu.

Be to, gimnazijoje užbaigta renovacija, o tai reiškia, kad iš pagrindų sutvarkytas visas pastatas, pradedant šildymo sistema, vandentiekiu, baigiant mokomaisiais kabinetais, kurie ne tik suremontuoti, bet ir visur nupirkti nauji baldai,  įrengti projektoriai, kiekvienas mokytojas savo darbo vietoje turi kompiuterį. Pasak direktoriaus, techniškai gimnazija atitinka šiuolaikinei mokyklai keliamus reikalavimus ir iššūkius technologijų prasme. Be to, dirbant tokiomis sąlygomis mokytojams yra daug galimybių eiti koja kojon su laiku. Beje, tai labai svarbus dalykas, nes tinkama darbo vieta, estetiškos sąlygos svarbios tiek kūrybingam, norinčiam gerai dirbti ir save visiškai išreikšti mokytojui, tiek mokiniams. Todėl per praeitus metus edukacines erdves buvo stengiamasi formuoti tikslingai, pasitariant, turint savo viziją. Buvo įrengta sportinių pasiekimų, keletas mokyklos istorinius įvykius atspindinčių ekspozicijų. Sukurtos jaukios mokinių poilsio zonos.

Projektinė veikla

Gan sėkminga ir aktyvi buvo projektinė veikla. Buvo vykdomas steigėjo sveikatinimo projektas „Judėk ir auk sveikas 2014“, socializacijos projektas „Susipažinkime, aš Jus mokysiu“, gabių ir talentingų mokinių ugdymo projektas „Atrask save kūryboje Kalėdų žingsniams aidint“. Buvo ir trys tarptautiniai projektai. Bendradarbiaujant su danais vyko dvišalis matematikos projektas „Matematika aplink mus“. Gražiai buvo paminėtas bendradarbiavimo su Bakke mokykla iš Koldingo (Danija) dvidešimtmetis. Tarptautinio projekto su vokiečiais metu mokiniai gilinosi rinkimų į Europos Parlamentą klausimus, turėjo daug praktinės veiklos Europos Akademijoje Warrene.  Šių projektų koordinatoriams Erik Powl Wolff ir Hans Peter Feddersen gimnazijos bendruomenės teikimu Birštono savivaldybės taryba yra suteikusi Birštono garbės piliečių vardus.

2014 metai buvo gausūs naujų bičiulių ir partnerių suradimu. Buvo užmegzta partnerystė, įforminta bendradarbiavimo sutartimi, su Jūrmalos valstybine gimnazija. Teko ne tik lankytis vieniems pas kitus, bet ir dalintis darbo sėkmėmis. Kartu buvo parengtas ir laimėtas keturšalis Erasmus+ projektas totalitarizmo Europoje tema. Kaip sakė direktorius A.Urbanavičius, „šis projektas labai vertingas edukacine ugdomąja prasme, nes mokiniai renka medžiagą bendraudami su dar gyvais tų įvykių liudininkais, tremtiniais“. Ir 2015 metais užsienio kalbos mokytojų iniciatyva planuojama patekti į dar du Erasmus+ projektus.

Pavasarį buvo organizuota tarptautinė konferencija „Šiuolaikinė pedagogika“ su Sankt Peterburgo mokytojais. Gimnazijos administracija ir rusų kalbos mokytojos skaitė pranešimus apie Lietuvos švietimo sistemą, rusų kalbos mokymą. Labai įdomūs buvo svečių pranešimai. Kadangi konferencija puikiai pavyko, iniciatoriai iš Sankt Peterburgo paprašė ją organizuoti dar kartą rudenį. Po šio susitikimo gimnazija sulaukė keliolikos Peterburgo mokyklų atstovų kvietimų apsilankyti pas juos. Prasidėjo mokinių susirašinėjimas.

Gimnazijos Euroscolos nugalėtojų komanda, vadovaujama anglų kalbos mokytojų O. Silevičienės ir R.Vileikienės, turėjo pažintinę išvyką į Briuselį, į Europos Parlamentą. Tai labai įdomi ir naudinga kelionė.

Malonu, kad Birštono gimnazijai laimėjus konkursą, įrengta „Aktyvi klasė“. Matematikos bei gamtos ir žmogaus dalyko mokytojos gali paįvairinti savo pamokas ne tik įdomiai parengtomis temomis ir vaizdinėmis priemonėmis, bet ir suteikti galimybę mokiniams dirbti su interaktyvia lenta. Džiugu, kad matematikos mokytoja metodininkė Nijolė Jakimonienė ne tik pati įvaldė aktyvios klasės įrangą, bet ir moko savo koleges.

Kaip žinia, jaunimas labai domisi technologijomis, todėl mokytojams ne mažiau svarbu šioje srityje nuo jų neatsilikti. Mokytojų komandai organizuoti dviejų dienų mokymai, skirti darbui su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. O metų pabaigoje įsigyta antra aktyvios klasės įranga. Kaip teigė įstaigos vadovas, mokykla ir mokytojai turi reaguoti į pokyčius visuomenėje, į technologijų pažangą ir kryptingai panaudoti mokinių turimą patirtį su jomis.

Buvo gerai įvertinta ir  gimnazijos mokinių sveikatinimo veikla. Gimnazija priimta į sveikatą stiprinančių mokyklų gretas. Tai labai svarbi naujiena, skatinanti tęsti sveikatos stiprinimo programą ,,Gyvenkime sveikai“, formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bendruomenės pastangomis kurti sveikatos stiprinimo sistemą. Tam yra puiki aplinka ne tik gimnazijoje, bet ir visame kurorte.

Beje, didelis dėmesys skiriamas ir mokinių lankomumui. Mokinių, praleidžiančių pamokas, skaičius sumažėjo, o tai paveikė ir jų pažangumą.

Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi kryptingai vykdomu mokinių profesiniu informavimu, konsultavimu ir profesiniu veiklinimu. Mokiniams sudaromos sąlygos susipažinti su studijų programomis įvairiose kolegijose, universitetuose, išklausyti jų pristatymus gimnazijoje. Organizuojamos mokinių profesinio veiklinimo išvykos ne tik į miesto, bet ir į įmones bei organizacijas kitur.

Visuomenės vystymasis susijęs su žmonių kartų kaita. Dabar mokykloje mokosi mokiniai, kurių vaikystė jau buvo susieta technologijomis, kurie daug laiko praleidžia prie kompiuterių įvairiuose socialiniuose tinkluose. Todėl šios kartos mokinių mokymasis, informacijos paieškos, idėjos, erdvė, bendravimas ir mokymasis iš esmės skiriasi nuo ankstesnių kartų. Tai svarbus argumentas, kodėl mokytojams ir tėvams aktualu žinoti šios kartos mokinių pedagogines ir psichologines charakteristikas, bendravimo ypatumus. Šia linkme birštoniečiai ir dirbs su bendruomene.

Vilija Čiapaitė

Taip pat skaitykite

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti