Laimutė Jančiukienė
Alvydas Vaicekauskas
Loreta Jakinevičienė

2015 metų birželio mėnuo Prienų r. savivaldybėje

Prienai-tiltas

Birželio 2–10 dienomis vyko VšĮ „Meninė drožyba“ projektas „Jaunimo meninių, profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla“, kuris įgyvendinamas kartu su Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto studentais, būsimaisiais restauratoriais. Stovyklos metu studentai atnaujino kryžius, koplytstulpius ir kitus medinės architektūros objektus, esančius Prienų r. savivaldybės teritorijoje.

Birželio 5–7 d. Prienuose vyko Veiverių A. Kučingio meno mokyklos organizuojamas II tarptautinis „Musica pianoforte“ pianistų ir ansamblių konkursas, kuriame dalyvavo penkių šalių (Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos) atstovai, o jų pasirodymus vertino tarptautinė komisija (Italija, Lietuva, Prancūzija)

Birželio 5 d. organizuotas žemdirbių susirinkimas aktualiais klausimais. Susirinkime dalyvavo meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas D. Šimukonis, Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus vedėja V. Aleknavičienė, AB „Marijampolės pieno konservai“ Žaliavų skyriaus vedėja R. Maurušaitienė.

Birželio 8–9 dienomis Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas kartu su UAB „Ekofrisa“ direktore Lina Padvaiskiene, kurią delegavo Kauno pramonės ir amatų rūmai, Lenkijos Respublikos Parčevo mieste dalyvavo seminare „Gmina, skleidžianti vystymąsi ir verslą. Parčevo gminos, kaip investicijoms draugiškos vietos, įvaizdžio sukūrimas ir realizavimas”. Seminare dalyvavo ir delegacijos iš Ukrainos, Slovėnijos.

Birželio 8 d. „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko seminaras „Danijos švietimo sistemos patirtis, ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus“, kurį Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus kvietimu vedė Koldingo (Danija) pagrindinės mokyklos specialistai.

Prienų r. savivaldybės vadovai organizavo susitikimus su Šilavoto, Balbieriškio, Išlaužo, Stakliškių ir Pakuonio seniūnijų gyventojais. Susitikimuose aptartos aktualiausios seniūnijų gyventojų problemos ir jų sprendimo būdai.

 2015 m. birželio 11 d. Prienų rajono savivaldybėje pristatytas vienas didžiausių ir sudėtingiausių tokio pobūdžio projektų Lietuvoje – projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, kuris įgyvendinamas ir finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-08-V „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėje“.

Birželio 12 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkciame centre vyko Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus ir mokyklų vadovų pasitarimas, kurio metu „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė I. Tarasevičienė pristatė centro veiklos specifiką, centro darbuotojai ir mokiniai supažindino su centre puoselėjamomis etnokultūrinėmis tradicijomis.

Birželio 15 d. baigėsi pagrindinis paraiškų paramai gauti už pasėlių ir žemės ūkio naudmenų plotus priėmimas. Savivaldybėje pateikta 3208 paraiškos, deklaruota 48732 ha pasėlių (2014 m. – 3389 paraiškos, deklaruota 48293 ha).

Birželio 15 d. vyko Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos posėdis. Komisijos sprendimu nutarta skirti 150 Eur Skriaudžių kaimo bendruomenei ansamblio „Kanklės“ kelionės į tarpt. festivalį Nidoje išlaidoms iš dalies kompensuoti, 180,00 Eur Prienų rajono sporto klubui „Einius“, 580 Eur generolo K. Skučo atminimo akmens Veiverių seniūnijoje pastatymo išlaidoms iš dalies kompensuoti, taip pat nutarta pagal pateiktus dokumentus kompensuoti Prienų miesto VVG perregistravimo išlaidas.

Birželio 17 d. įvyko konkursas Prienų r. Jiezno gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti, kurį laimėjo antrąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją turinti Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Zujienė.

Birželio 20–21 d. Prienų sporto arenoje vyko tarptautinis stalo teniso turnyras. Dalyvavo tenisininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Vokietijos.

Birželio 20 d. Klebiškio mokyklos stadione vyko Šilavoto seniūnijos vasaros šventė „Po vasaros dangum“.

Birželio 25 d. po Prienų r. savivaldybės tarybos posėdžio meras pakvietė tarybos narius kartu vykti į Ašmintos seniūniją. Tarybos nariai lankėsi Ašmintos daugiafunkciame centre, Pociūnų lėktuvų remonto įmonėje „Termikas“, sklandytuvų gamykloje „Sportinė aviacija ir Ko“, Ašmintos seniūnijos administraciniame pastate.

Birželio 27 d. Prienuose vyko Prienų rajono sporto šventė, kurioje dalyvavo daugiau negu 400 dalyvių iš Prienų r. savivaldybės ir kitų Lietuvos savivaldybių.

Mero potvarkiu Prienų r. savivaldybėje sudaryta darbo grupė žemės ūkio klausimams koordinuoti. Ją sudaro meras, žemės ūkio specialistai, administracijos darbuotojai, ūkininkai.

Kultūros, sporto ir jaunimo skyrius pasirašė sutartį su UAB „Prienų butų ūkis“. Bendrovė artimiausiu metu įrengs laiptus Mačiūnų piliakalnio šlaite.

Birželio mėn. atostogaujant „Pasakos“ ir “Gintarėlio“ lopšeliams-darželiams, jų ugdytiniams sudarytos sąlygos lankyti lopšelį-darželį „Saulutė“.

Baigtas įgyvendinti projektas „Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“. Projekto vertė 403 tūkst. Eur, iš jų 40 tūkst. Eur Prienų rajono savivaldybės lėšos. Projekto metu rekonstruota 7,42 km drenažo rinktuvų, kurie priklauso valstybei, 7,1 km griovių, 8 pralaidos Ašmintos, Išlaužo, Jiezno, Pakuonio, Šilavoto, Veiverių seniūnijose.

 

Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas gyventojus priima antradieniais 8–12 val. ir 17–18 val.

Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius gyventojus priima trečiadieniais 8–12 val. ir 17–18 val.

Išankstinė registracija telefonu 61102.

 

Prienų rajono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite